Vabaerakond otsustas lisaks esimehele valida ka uue juhatuse

Vabaerakonna juhatus kogunes üldkoosoleku kokkukutsumist arutama.

FOTO: Liis Treimann

Vabaerakonna erakorralisel üldkoosolekul valitakse uus esimees, juhatus, aukohus ning revisjonikomisjoni liikmed. Erakonna juhatuse eelmine otsus jätta üldkogu päevakorrast uue juhatuse valimine välja, andis sisepingetele hoogu juurde ning nii tuli juhatusel kiirelt uus otsus vastu võtta. 

Vabaerakonna juhatus otsustas eilsel koosolekul, et usalduse ja koostöö taastamiseks erakonnas valitakse erakorralisel üldkoosolekul nii uus esimees, juhatus, aukohus kui ka revisjonikomisjon. 

Mäletatavasti otsustas erakonna juhatus 6. septembri koosolekul jätta erakorralise üldkogu päevakavast välja uue juhatuse valimised. Selline otsus andis sisepingetele hoogu juurde, näiteks ähvardas kogu Vabaerakonna Kagu-Eesti piirkonna juhatus tagasi astuda, kui neid kuulda ei võeta. 

«Me oleme siin kaugel Kagu-Eestis 6. septembri erakonna juhatuse otsuse pärast mures, sest sellega jäeti erakorralise üldkogu päevakavast välja uue juhatuse valimised. Me väga lootsime, et minnakse lepituse otsimise teed, aga ei. Mindi nn terroristidele eht eestlaslikult ära tegema. Milleks?» kirjutasid nad ühispöördumises. 

Seepeale vastas erakonna esimees Andres Herkel, et neli kuud tagasi valitud juhatus on legitiimne ning manitses erakonna juhatusest lahkunuid. «Küll aga ei saa heaks kiita pahatahtlikku praktikat, kus mitmed juhatuse liikmed tagasi astusid, püüdes sellega kahjustada juhatuse mainet ning mõjutada uute valimiste esilekutsumist,» selgitas Herkel erakonnakaaslastele saadetud pöördumises. 

Ta lisas, et 6. septembril toimunud Vabaerakonna juhatuse koosolekul teatas mitu juhatuse liiget, et nad ei näe mingit põhjust tagasiastumiseks ega juhatuse umbusaldamise viimiseks üldkoosolekule. «Küll aga kerkis üles probleem, kuidas täita juhatuse puuduolevate liikmete kohad, kui asendusliikmed juhatusega liitumise kutsele ei vasta ja selgub, et juhatus on väiksem kui 10-liikmeline. Sellele probleemile pakkus juhatus üldkoosoleku päevakorda ka võimaliku lahenduse.»

Vabaerakond.

FOTO: Erik Prozes

Pärast eilset Vabaerakonna juhatuse koosolekut kutsuvad erakonna esimees Andres Herkel, erakonna aseesimees Kaul Nurm ning erakonna liikmed Neeme Kuningas ning Elo Lutsepp erakonnakaaslasi üles loobuma kuulujuttudest, süüdistustest ning «ultimatiivsest stiilist oma mõtete väljendamisel, vältides seda eelkõige suure lekketõenäosusega kirjade koostamisel ja levitamisel». 

Toonitatakse, et Vabaerakonna ebaõnnestumine on kasuks üksnes nende poliitilistele konkurentidele ega ole lõppkokkuvõttes Eesti ühiskonna huvides. «Mõistame, et üksteist sildistades ning teravalt ja valusalt isiklikuks minnes kahjustame erakonna kui terviku mainet. Kutsume austama juhatuse mandaati ja töörahu, erakonnasiseseid valimistulemusi ning tegema koostööd viisil, mis aitab kaasa ühiselt seatud eesmärkide saavutamisele riigikogu valimistel,» seisab teates. 

Vabaerakonna juhatusse kuuluvad esimees Andres Herkel, aseesimees Kaul Nurm, Lii Ramjalg, Jüri Adams, Ain Ostra, Ants Erm, Enn Meri, Olev Vaher ja Tarmo Kask, seisab erakonna kodulehel. 

Võrreldes erakonna 12. mai üldkogul valitud juhatuse koosseisuga on tänane nimekiri oluliselt muutunud. Juhatuses on lahkunud Monika Haukanõmm, Jaanus Ojangu, Vahur Kollom, Elo Lutsepp ning Vello Väinsalu.

Kui esialgu räägiti 6. oktoobrist, siis viimastel andmetel toimub Vabaerakonna erakorraline üldkogu 30. septembril. 

14. septembri 2018 seisuga on erakonnas 611 liiget.

Tagasi üles