Tanel Talve: riigireformi protsess ei tohi langeda populistlike arutelude lõksu
Lisatud ka Vabaerakonna kommentaar

Tanel Talve

FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks loodud probleemkomisjoni esimees Tanel Talve (SDE) leiab, et riigireformi aruteludes on oluline, et ei keskendutaks teemadele, mis pole esmatähtsad ning protsess ei tohi langeda populistlike arutelude lõksu. 

Riigireformi komisjon on võtnud suuna veel praeguse riigikogu koosseisu ajal riigireformi põhialused sõnastada ja otsusena vastu võtta. Nii pannakse paika peamised printsiibid, millest riiki reformides tuleks lähtuda. Ka on plaanis teemat Toompeal arutada oluliselt tähtsa riikliku küsimusena. 

«Püüame konkreetsemalt sõnastada meie riigivalitsemist puudutavaid tähtsaid põhimõtteid, mida muudest seadustest, arengukavadest ja dokumentidest sõnaselgelt ei leia ja mis võiksid meid n-ö õigel teel hoida,» lisas Talve, loetledes mõned olulised märksõnad: inimesekesksus, halduskoormuse vähendamine, tõhus riik, kohanemisvõimeline riigiorganisatsioon. 

Talve sõnul on oluline, et arutelus ei keskendutaks teemadele, mis pole esmatähtsad ning hoolitsema selle eest, et põhiseaduse aluspõhimõtteis (õigusriik, demokraatia jne) ei muudeta. «Riigireformi Sihtasutuse üksikuid ettepanekuid eraldi tähelepanu keskmesse tõsta pole õige, siis võib jääda mulje, et soov on muuta lausa võimude lahusust ja nõrgestada parlamentaarset demokraatiat,» toonitas parlamendisaadik. 

«Öelda liiga lihtsustatult, et riigikogus peaks olema poole vähem saadikuid poole lühema tööperioodiga, ei vii meid küll kuhugi edasi.» 

1

«Rõhutan, et riigikogu saab ette anda põhilised printsiibid, täpsem tegevuskava ja lahendused jäävad täitevvõimu ülesandeks,» sõnas Talve. Riigikogu otsus laieneb ka näiteks riigiametnike arvu vähendamise teemale läbi riigi ülesannete ja teenuste ülevaatamise, mille tulemus oleks ametnike arvu vähendamine või miks mitte ka suurendamine seal, kus see vajalik on.

«Öelda liiga lihtsustatult, et riigikogus peaks olema poole vähem saadikuid poole lühema tööperioodiga, ei vii meid küll kuhugi edasi. Arutleda võiks sisukamalt selle üle, milline võiks ja peaks olema riigikogu roll tulevikus, kuidas meie parlamendi võimekust suurendada jms,» lisas Talve. 

Talve sõnul on protsessi panustanud ettevõtjad, teadlased, kodanikuühiskonna eestvedajad poliitikud jt. «Ka mitmed kõnealuse sihtasutuse (Riigireformi Sihtasutus - A.P.) liikmetest, kaasa arvatud Jüri Raidla ise, on meie komisjoni tööga ja eesmärkidega olnud kogu aeg kursis ja oleme saanud riigikogu otsuse koostamiseks väärt nõu,» lisas Talve. 

Aru: tuleb anda võimalus avatud nimekirjadeks 

Krista Aru

FOTO: Kristjan Teedema

Vabaerakonna fraktsiooni aseesimehe Krista Aru sõnul on riigireform vajalik, ettevõtjate ideed ja algatus igati tervitatav. «Eesti peab jääma demokraatlikuks riigiks, kus valitseb võimude lahusus ning mille ülesanne maailmas on hoida ja edendada eesti keelt ja kultuuri,» toonitas Aru. 

Demokraatlik riigikord eeldab kõrgeima võimuna valitud rahvaesindust kui esindust ühiskonnast. «Riigikogulaste arvu võib vähendada, kuid kas see on hea demokraatiale? Keeruline on ka keelata inimesele soovi kandideerida ja valituks osutuda, sest seegi ei vasta demokraatia olemusele.»

Seega pole Aru hinnangul küsimus mitte niivõrd riigikogu liikmete arvus ega isegi mõne saadiku pikaajalisel saadikustaatusel, vaid küsimus ja kitsaskoht on erakondades, valimissüsteemis ja riigikogu maines ehk selles, kuidas jõuaksid kõrgeimasse seadusandlikku kogusse parimatest parimad ühiskonna esindajad.

«Valimissüsteemi tuleks remontida nii, et antakse võimalus avatud nimekirjadeks (määravaks saab saadikule antud häälte arv), lubada kandideerida vabaühendustel ja valimisliitudel. Ühiskond on sellisteks muutusteks valmis,» käis Aru välja. 

Möödunud nädalal tegi Postimees interaktiivse graafiku, millest selgus, et riigireformi üks idee tooks Toompeale märkimisväärse kaadrivahetuse. 

​Loe lisaks:

Tagasi üles
Back