Tõnis Palts: Parempoolsed tahavad kaasa aidata Isamaa «reformierakondlikule amööbistumisele»
60 protsenti isamaalastest kirjutaks abielu mõiste põhiseadusesse

Tõnis Palts.

FOTO: Andres Haabu

Isamaa erakonna liige Tõnis Palts avaldas oma Facebooki lehel arvamust, et nende nõrga reitingu põhjus peitub isamaalise selgroo puudumises, mitte ekrestumises. Paltsi hinnangul aitab «reformierakondlikule amööbistumisele» kaasa liikmeühendus Parempoolsed, kelle nägemus erakonna peavooluga ei kattu.

Oma seisukoha ilmestamiseks lisas Palts ka sotsiaalmeediasse peasekretär Priit Sibula erakonna siselisti saadetud kirja. Sibul kirjutab seal erakonnakaaslastele, et uuringufirmalt Norstat tellitud uuringu põhjal on isamaalased märksa konservatiivsemad, kui püüavad näidata Parempoolsed.

Sibula kiri täispikkuses:

Erakonna liikmete koondumine ühendustesse erakonna poliitika toetamiseks ja kujundamiseks on mõistetav. Suvel erakonna liikmeühenduse Parempoolsed nimel kõnelenud väitsid end esindavat erakonna liikmete vaikivat enamust. See väide ajendas tellima küsitlust, mida erakonna liikmed tegelikult arvavad ja milliseid seisukohti omavad. Liikmeskonnas läbi viidud küsitlusest selgub, et nii abielu küsimuses kui ka poliitilises spektris esindab tänane Isamaa oma liikmete enamust.

Esmalt palusime Isamaa liikmetel vastata küsimusele: «Kas Teie arvates tuleks põhiseadust täiendada nii, et abielu sõnastataks kui ainult ühe naise ja ühe mehe vaheline liit?»

60 protsenti vastas küsimusele «jah», 31 protsenti «ei» ning 9 protsenti «ei oska öelda». See eesmärk oli kirjas 5. mail 2018 Isamaa volikogul vastu võetud maailmavaate põhialustes ning küsitlusest selgub, et seda toetab enamus meie liikmeskonnast.

Järgnevalt palusime liikmetel määratleda iseennast ja Isamaad liberaalne-konservatiivne ning vasak-parem skaalal. Kokku esitati neli küsimust (skaalal 1-10). Meie liikmete vastused näitavad selgelt, et enamus neist on konservatiivse hoiakuga. Ennast peab konservatiivseks 53 protsenti ja erakonda 55 protsenti. Isamaa liikmetest ning ennast peab liberaalseks 13 protsenti ja erakonda 8 protsenti küsitlusele vastanud liikmetest. Parempoolseks peab end 67 protsenti ja erakonda 61 protsenti ning vasakpoolseks peab end 5 protsenti ja erakonda 8 protsenti.

See on meie erakonna liikmete kiretu hinnang oma ja erakonna positsioonist. Erakonna nimel kõneledes ning seisukohti kujundades teevad poliitikud targasti kui lähtuvad sellest hinnangust.

«Poliitikas räägitakse vahel liberalismist ja konservatismist. Kuhu te asetaksite ennast skaalal 0-10, kus 0 tähistab liberalismi ja 10 konservatismi?” Antud küsimuses paigutas 13% vastajatest end skaala liberaalsele poolele (skaalapunktid 1-4), 28% tsentrisse (skaalapunkt 5), 53% konservatiivsele poolele (skaalapunktid 6-10) ning 5% vastas “Ei oska öelda”

«Kuhu Te asetaksite praeguse erakonna Isamaa skaalal 0-10, kus 0 tähistab liberalismi ja 10 konservatismi?» Antud küsimuses paigutas 8 protsenti vastajatest Isamaa skaala liberaalsele poolele, 25 protsenti tsentrisse, 55 protsenti konservatiivsele poolele ning 12,5 protsenti vastas «ei oska öelda».

«Poliitikas räägitakse vahel vasak- ja parempoolsusest. Kuhu Te asetaksite ennast skaalal 0-10, kus 0 tähistab vasakpoolsust ja 10 parempoolsust?» Antud küsimuses paigutas 5 protsenti vastajatest end skaala vasakule poolele (skaalapunktid 1-4), 21 protsenti tsentrisse (skaalapunkt 5), 67 protsenti paremale poolele (skaalapunktid 6-10) ning 5 protsenti vastas «ei oska öelda».

«Kuhu Te asetaksite praeguse erakonna Isamaa skaalal 0-10, kus 0 tähistab vasakpoolsust ja 10 parempoolsust?» Antud küsimuses paigutas 8 protsenti vastajatest Isamaa skaala vasakule poolele, 19 protsenti tsentrisse, 61 protsenti paremale poolele ning 12 protsenti vastas «ei oska öelda».

Uuringufirma Norstat teostas telefoniküsitluse 02.09-16.09 ning sellele vastas 1000 19-93-aastast Isamaa liiget.

Priit Sibul

Erakonna peasekretär

Tagasi üles
Back