Martin Helme: rahapesu tõkestamiseks eraldatakse täiendavat raha ja inimjõudu

Korruptsioonivastase erikomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni istung.

FOTO: Tairo Lutter

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) kohtus täna valitsuse palgatud nõustaja  Louis J. Freeh’ ja advokaadibüroo Freeh Sporkin Sullivani meeskonnaga, kes nõustab Eesti valitsusasutusi seoses rahapesu tõkestamise reeglite rikkumise juhtumitega Ameerika Ühendriikides. 

«Eesti riigil on rahapesu suhtes nulltolerants, sest see võib tõsiselt mõjutada meie majandust ja julgeolekut. Meie ettevõtjad väärivad usaldusväärset ja ausat ettevõtluskeskkonda,» lausus minister pärast kohtumist.

Helme toonitas, et Eesti kaudu pestud musta raha võidakse kasutada Eesti enda huvide ründamiseks, rahastades terrorismi või meie rahvuslikke huve õõnestavat tegevust. «Rahapesu tõhusamaks tõkestamiseks eraldame täiendavat raha ja inimjõudu, et viia rahapesu andmebüroo tegevus uuele tasemele,» lausus rahandusminister. 

Tema sõnul on Eesti riigi maine siiski mineviku rahapesujuhtumites kannatada saanud.«Eri riikide asutused on algatanud uurimisi seoses rahapesu tõkestamise nõuete rikkumistega Eestis tegutsenud pankades või nende filiaalides. On oluline, et need mineviku episoodid saaksid põhjalikult läbi uuritud,» selgitas Helme. «Eesti riigile on tähtis selles protsessis võimalikult aktiivselt osaleda ja teha koostööd Ameerika Ühendriikide uurimisasutustega,» lausus Helme. 

Kohtumisel arutati muu hulgas Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusaktide ja institutsionaalse raamistiku ülesehitust. Sealhulgas sai Freeh Sporkin Sullivani meeskond ülevaate praegu koostatava riikliku riskihindamise põhialustest, mille eesmärk on rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide kvaliteetsem juhtimine Eestis. 

«Freeh Sporkin Sullivani meeskond alustas aktiivse tööga sel suvel ja oleme muu hulgas sõlminud konfidentsiaalsusleppe Eesti finantsinspektsiooniga ja sõlmime peagi konfidentsiaalsusleppe riigiprokuratuuriga,» ütles Louis J. Freeh pärast kohtumist. Nad toetavad Eesti valitsust läbirääkimistes võimalike trahvisummade ülekandmise üle Ameerika Ühendriikide pädevate asutustega. «Meie töö lõppeesmärk on kindlustada, et rahapesu tõkestamise reegleid rikkunud finantsinstitutsioonid vastutavad oma tegude eest, võimaldades hüvitada tohutu rahaline ja mainekahju, mida Eesti on pidanud kandma,» lausus Freeh. 

Advokaadibüroo Freeh Sporkin Sullivan pakub Eesti valitsusele õigusnõustamist ja esindamist Põhjamaade pankadega seotud rahapesu juhtumites nende Eesti ja teiste Baltimaade tütarettevõtete ja filiaalide kaudu, mis puudutavad miljardite USA dollarite väärtuses raha liikumist, millega rikuti kohalikku ja rahvusvahelist õigust.

Lisaks väidetava rahapesu finantsuurimise toetamisele abistab ja esindab büroo Eesti valitsust suhetes Ameerika Ühendriikide pangandusjärelevalve asutuste, justiits- ja rahandusministeeriumi, Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (SEC), New Yorgi osariigi finantsteenuste osakonna ning teiste õiguskaitse- ja järelevalveasutustega Rootsis, Taanis, Saksamaal ja teistes riikides.

Tagasi üles
Back