GALERII JA BLOGI ⟩ Ministrid andsid aru kolmemiljonilise õigusabilepingu kohta

Tänases riigikogu sügishooaja esimeses riigikogu infotunnis uuris opositsioon rahandusminister Martin Helmelt, aga ka peaminister Jüri Rataselt selgitusi kolme miljoni dollari eest sõlmitud õigusabilepingu kohta. Opositsiooni plaanitud umbusaldushääletust Helmele veel ei tule. 

Täpsemalt uurisid riigikogu liikmed USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud õigusabi lepingu põhjuste ning advokaadibüroo usaldusväärsuse kohta.

Peaminister Jüri Ratas toonitas, et ehkki valitsus kiitis heaks põhimõtted lepingu sõlmimiseks, ei arutatud valitsuses konkreetselt rahandusminister Martin Helme välja valitud advokaadibürood. 

«Lepingu eesmärk on pakkuda Eesti valitsusele õigusteenust, mille eesmärk on sõlmida USA pädeva asutusega kokkulepe sissenõutavate trahvisummade osaliseks ülekandmiseks Eestile,» selgitas Ratas. Ratase sõnul usaldab ta rahandusminister Martin Helmet. 

Ratas kordas ka seda, et leping lõpetatakse juhul, kui üks osapool seda enam ei täida või kui tõepoolest peaks selguma, et advokaadibürool on huvide konflikt.

«Huvide konflikti puhul peame arvestama seda, mida ütles advokaadibüroo. Nad on kinnitanud, et seda huvide konflikti neil ei ole. Ja me saame hinnata seda, mida ütleb rahandusminister. Ka tema on öelnud, et seda konflikti ei ole,» sõnas Ratas, toonitades, et Eestil on vaja partnerit, kes kaitseks meie huve Ameerika Ühendriikides. 

Ka ei näinud peaminister probleemi lepingu maksumuse, kolme miljoni dollari, puhul. Ta selgitas, et tegu on turul valitseva hinnaga ning selliste summade pelea neid lepinguid tehakse. Lepingu maksumusele lisanduv tulemustasu on peaministri sõnul konfidentsiaalne info. 

Suurima opositsioonierakonna Reformierakonna juht Kaja Kallas soovis teada, miks peaminister ei usalda Eesti ametiasutusi, vaid usaldab USA advokaadibürood. Kallas lisas, et välisluureamet, välisministeerium ning Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides on kokku pannud memo, mis ütleb üheselt, et Freeh advokaadibüroo pole heas kirjas ja tal on sidemed Venemaa rahapesijatega.

Peaminister vastas, et usaldab Eesti ametiasutusi. Eesti USA saatkonna koostatud taustakirjelduses soovitatakse valik teha kahe büroo vahel, kuid need ei teinud peaministri kinnitusel huvide konfliktile viidates pakkumist. Samuti märkis Ratas, et välisministeeriumi ja välisluureameti hinnangud on teineteisele vastukäivad. 

Rahandusminister Martin Helme toonitas, et on tegutsenud valitsuse volituse alusel ning kaasanud hanke ettevalistamisel ka justiitsministeeriumi ja välisministeeriumi. Välisminister Urmas Reinsalu sõnul välisministeeriumi memo ei avalikustata. «Selle loogika on tegelikult seotud sellega, et ka kolmandad isikud oleksid valmis usaldusväärselt Eesti diplomaatidega infot jagama. See on pretsedendi küsimus,» põhjendas Reinsalu. 

Helme umbusaldamist plaaniv opositsioon pärast riigikogu infotundi ministrit umbusaldama ei tõtta ja annab ministrile võimaluse selgitada USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud õigusabilepingu tagamaasid riigikogu komisjonis. Esimene võimalus avaneb selleks esmaspäeval riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis, kuhu Helme kutsutud on. 

«Selgituste põhjal otsustame. Vaatame, kas tõepoolest suudab ammendavaid selgitusi anda,» sõnas Reformierakonna juht Kaja Kallas. 

Õigusabi leping 

Juuli alguses teatas rahandusministeerium, et rahandusminister Martin Helme sõlmis kokkuleppe Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLPga Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes. 

Juuli lõpus kirjutas Eesti Päevaleht, et rahandusminister Martin Helme (EKRE) palgatud USA advokaat esindas mõni aeg tagasi rahapesus süüdistatud ettevõtet, mille raha liikus ka Danske Banki Eesti filiaali kaudu ning ettevõttega on seotud Vene advokaat, kellele hiljem esitati kriminaalsüüdistus õigusemõistmise takistamise eest. 

Tagasi üles
Back