Idapiiril tohib ehituse käivitada ilma keskkonnamõju hindamata

Mart Helme.

FOTO: Mihkel Maripuu

Eelmisel nädalal valitsuse pressikonverentsil ütles siseminister Mart Helme (EKRE), et valitsus võttis vastu otsuse jätta idapiiril keskkonnamõju hindamata. Keskkonnaministeeriumi sõnul on see täiesti lubatud.

«Valitsus võttis vastu otsuse jätta idapiiri ehitusel keskkonnamõju hindamine tegemata, et liikuda võimalikult kiiresti edasi,» selgitas Mart Helme. «Siseministeerium tellis eelhindamise, mis näitas, et negatiivset mõju looduskeskkonnale pole, kuigi seal on Natura ala,» märkis siseminister. «Keskkonnaministeerium kiitis selle heaks ja tänase valitsuse otsusega saame piiriehitusega kiiresti edasi liikuda,» lisas ta.

Keskkonnaministeeriumi looduskaitse- ja keskkonnakorralduse osakonnad vastasid Postimehele, et vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele võib keskkonnamõju jätta hindamata, kui kavandatava tegevuse ainus eesmärk on riigi julgeoleku tagamine või hädaolukorra lahendamine ning kui hindamine võib nimetatud eesmärkide saavutamist kahjustada, kuid seda ainult juhul, kui ebasoodne mõju Natura 2000 võrgustiku alale on välistatud. «Politsei- ja piirivalveameti tellitud kagupiiri maismaaosa põhiprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang välistamist kinnitab,» selgitasid osakonnad.

Kagupiiri ehitamisel on Natura 2000 aladest mõjupiirkonnas Parmu, Pabra järve ja Mustoja loodusala ning Misso linnuala.

Eelhinnangust selgub, et kavandatava tegevusega ei kaasne ebasoodsat mõju nimetatud Natura 2000 võrgustiku alade kaitse-eesmärkidele ja alade terviklikkusele. Lisaks kaitse-eesmärgiks olevaid elupaigatüüpe idapiiri ehitusega kattuval alal ei ole. «Kuna ebasoodne mõju Natura 2000 alade kaitse-eesmärkidele on välistatud, siis sai valitsus kohaldada erisust,» lisasid nad.

Tagasi üles