Läänemets: valitsus väldib hinnanguid ERJK likvideerimise eelnõule

Lauri Läänemets

FOTO: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja

Põhiseaduskomisjoni aseesimehe Lauri Läänemetsa sõnul üritab valitsus kõrvale hiilida hinnangutest erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) likvideerimise eelnõule.

«Kahetsusväärne, et valitsus eesotsas peaminister Jüri Ratasega hoiab tagasi ministeeriumite sisuhinnangute andmist enda algatatud eelnõule,» ütles Läänemets BNS-ile. «Põhjus on ka ilmselge, sest Keskerakonna vabastamine algatatud menetlustest on kriminaalne ning keelatud annetuste ja avaliku vara kuritarvitamise järelevalve muudetakse hambutuks.»

Läänemets saatis laupäeval kirjad peaministrile, justiitsministrile ja rahvastikuministrile. Oma kirjas peaministrile kritiseeris Läänemets seda, et valitsus pole andnud hinnangut koalitsioonierakondade poolt esitatud erakondade rahastamise kontrolli muutvale eelnõule ning nõuab selle tegemist kiiremas korras.

«Käituge riigimehelikult ja võtke vastutus toimuva eest,» kirjutas Läänemets peaminister Jüri Ratasele. «Palun Teil enne eelnõu esimest lugemist anda valitsuse hinnang eelnõule 193 SE ning mitte peituda viienädalase vastamistähtaja taha. Eelnõu erakordselt kiire menetlemine on olnud Teie ja valitsuskoalitsiooni otsus, nagu seda põhiseaduskomisjoni esimees komisjoni liikmetele kinnitas.»

Kuna justiitsministeerium tegeleb riikliku korruptsioonivastase tegevuse koordineerimisega, palus Läänemets mõjude analüüsi – millised tagajärjed toob kaasa koalitsiooni eelnõu, millega piiratakse erakonnale ettekirjutuste tegemise õigust kolme aastaga õigusvastase teo toimepanemisest ja kaotatakse  seni edukalt sunnivahendina kasutuses olev kõrge viivistasu 0,85 protsenti päevas. Sama küsimuse esitas Läänemets ka rahvastikuminister Riina Solmanile, kelle vastutusalas on kodanikuühiskonna arengu kavandamine, seal hulgas erakondade riiklik rahastamine.

Samuti palub Läänemets justiitsministeeriumil hinnata, millised on tagajärjed eelnõu rakendamisel juba algatatud menetlustele või tähtajaks täitmata jäänud kohustuste rakendamisele, viidates sellega oma varasemale kriitikale, kus seaduste muutmine võib kaasa tuua Keskerakonna vastu algatatud ERJK menetluste peatumise.

«Kas Teie arvates hüpoteetiline olukord, kus üks erakond küsib teistelt erakondadelt endale soodustust, näiteks selle erakonna poolt toime pandud õigusrikkumiste dekriminaliseerimist, on käsitletav mõjuvõimuga kauplemisena või tuleks karistusseadustiku normi täpsustada?» küsis Läänemets justiitsminister Raivo Aegilt.

Tagasi üles