OTSEPILT ⟩ Eesti eestvedamisel toimub ÜROs küberjulgeoleku arutelu

Eesti korraldab ÜRO Julgeolekunõukogu eesistumise raames olulise arutelu küberjulgeoleku teemal.

FOTO: Välisministeerium

Täna korraldab Eesti esmakordselt ÜRO Julgeolekunõukogu ajaloos küberruumi stabiilsusele, kübernormidele ja rahvusvahelisele õigusele keskenduva kohtumise. Avasõnavõtu Kultuurikatla stuudiost teeb peaminister Jüri Ratas. Üritust juhivad Tallinnast välisminister Urmas Reinsalu ja New Yorgist Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson. Peaminister Jüri Ratas rõhutas tänases kõnes Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu eesistumise raames toimuval mitteametlikul kohtumisel, et globaalne pandeemia on näidanud, kui oluline on turvaline küberruum.

Ratas lisas, et Eesti jaoks on pandeemia meie niigi digitaliseerunud elus toonud kaasa arengu. «Minu valitsus töötas juba ennegi paberivabalt ja nüüd oleme õppinud virtuaalselt veelgi tihedamaid sidemeid hoidma,» ütles ta. Ta tõi näited ka sellest, kuidas on kriisi vältel e-teenused aidanud näiteks meditsiinivaldkonda ja kooliõpetajaid-õpilasi.

Peaminister kinnitas, et Eesti ühineb nendega, kes mõistavad hukka küberrünnakud haiglate, uurimisasutuste ja teiste oluliste asutuste vastu, eriti praeguse pandeemia ajal. «Need rünnakud on vastuvõetamatud. Oluline on võtta süüdlased nende käitumise eest vastutusele,» ütles Ratas.

Ta tõi välja kolm olulist punkti, mis aitavad küberruumi stabiilsust tagada. «Esiteks on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriigid juba ammu kokku leppinud, et kehtivat rahvusvahelist õigust kohaldatakse ka küberruumile. Oleme veendunud, et kehtiv rahvusvaheline õigus sisaldab valdkonnast sõltumata igakülgseid suuniseid riikide käitumise kohta. Selle lihtsa põhimõtte järgi toimides saab riikide käitumine küberruumis muutuda läbipaistvamaks ja ennustatavamaks.»

«Teiseks leiab Eesti, et küberstabiilsuse võrgustik ja konfliktide ennetamine on kehtiva rahvusvahelise õiguse, riikide vastutustundlikku käitumist käsitlevate vabatahtlike normide ja usaldust suurendavate meetmetega juba sätestatud,» ütles peaminister. «Nüüd on vaja seda võrgustikku jõustada.» Eesti kolmas põhimõte on pöörata küberruumi stabiilsuse edendamisel tähelepanu suutlikkuse suurendamisele.

Peaminister rõhutas, et Eesti toetab jätkuvalt avatud, vaba ja stabiilset küberruumi, kus kehtib täielikult õigusriigi põhimõte ning austatakse inimõigusi ja põhivabadusi. «Koguneme täna – küll digitaalselt – otsustaval hetkel. Avatud ja turvalise küberruumi hoidmine on meie ühine kohus – mitte ainult praeguse kriisi ajal, vaid ka kaua pärast seda.»

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Eesti tõestanud, et suudab Julgeolekunõukogus seista nende põhimõtete eest, millega liikmeks pürgis. «Juba liikmesuse kampaania ajal lubasime viia ÜRO Julgeolekunõukogusse küberjulgeoleku küsimuse. Tegime algust märtsis, mil koos USA ja Ühendkuningriigiga tõime esimest korda nõukogu ametliku laua taha konkreetsed küberründed. Avatud aruteluga küberstabiilsuse põhimõtetele tähelepanu juhtimine meie Julgeolekunõukogu eesistumise raames on järgmine oluline verstapost küberjulgeoleku muutumisel välis- ja julgeolekupoliitika peavoolu teemaks,» rõhutas välisminister Urmas Reinsalu.

«Nagu ka teiste Eesti eesistumise ürituste puhul, on huvi selle kohtumise vastu olnud väga suur. Toome kokku ligikaudu 60 osalejat üle maailma: hetkeseisuga on kirjas 59 riiki, samuti on rahvusvahelistest organisatsioonidest kohal Rahvusvaheline Punase Rist ja Interpol,» lisas Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson.

Orienteeruv ajakava

17.00 välisminister Urmas Reinsalu tervitus

17.05 avasõnavõtt peaminister Jüri Rataselt

17.15 ÜRO desarmeerimisküsimuste kõrge esindaja Izumi Nakamitsu

17.22 Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse tehnoloogiapoliitika direktor James Lewis

17.29 Singapuri küberturbeagentuuri juht David Koh

17.36 sõnavõtud ürituse kaaskorraldajatelt (Belgia, Dominikaani Vabariik, Indoneesia ja Keenia)

17.50 sõnavõtud Julgeolekunõukogu liikmetelt

18.30-… sõnavõtud teistelt ÜRO liikmesriikidelt ja rahvusvahelistelt organisatsioonidelt

Kultuurikatlas digitaalselt toimuval üritusel arutatakse konflikte küberruumis ja seda, kuidas riigid saaksid oma digitaalset taristut paremini kaitsta. Eesti julgeolekunõukogu eesistumise ühte tähtsamat üritust juhivad välisminister Urmas Reinsalu ja Eesti esindaja ÜRO juures, Sven Jürgenson. Ettekanded teevad ka ÜRO desarmeerimisküsimuste kõrge esindaja Izumi Nakamitsu, Singapuri küberturbeagentuuri juht David Koh ning Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse tehnoloogiapoliitika direktor James Lewis. Kokku osaleb üritusel ligikaudu 60 riiki üle maailma.

Ürituse kaaskorraldajad on Julgeolekunõukogu liikmed Belgia, Dominikaani Vabariik, Indoneesia, Keenia. Kohtumine toimub Eestis arendatud virtuaalürituste platvormil Hybridity.

Tagasi üles