Eesti koos 14 riigiga mõistis hukka okupeeritud Abhaasia libavalimised

Välisminister Urmas Reinsalu.

FOTO: Mihkel Maripuu

Eesti liitus ühisavaldusega, milles viisteist riiki taunivad pühapäeval toimuvaid liba-presidendivalimisi okupeeritud Gruusia territooriumil Abhaasias, teatas välisministeerium.

«Täna Abhaasias korraldatavad libavalimised on vastuolus rahvusvahelise õigusega,» ütles välisminister Urmas Reinsalu, kelle kinnitusel Eesti neid valimisi ei tunnusta, vaid hoiab Gruusias toimuva agressiooni järjepidevalt tähelepanu all.

«Seda peaks vaatama osana Venemaa intensiivistuvast Gruusia-suunalisest hübriid- ja mõjutustegevusest, mis hõlmab olukorra märkimisväärset halvenemist Lõuna-Osseetia ja Abhaasia administratiivsel kontrolljoonel, Gruusia-vastaseid küberründeid ning hoogustunud desinformatsioonikampaaniat,» märkis Reinsalu.

«Oleme mures jätkuva okupatsiooni pärast Gruusiale kuuluvatel aladel,» seisab ühisavalduse tekstis. «Üheskoos kutsume Venemaad täitma kõiki 2008. aasta relvarahuga võetud kohustusi, mille hulka kuuluvad vägede viimine konfliktieelsetele positsioonidele ning humanitaarorganisatsioonidele nendesse piirkondadesse vaba juurdepääsu võimaldamine. Samuti kutsume Venemaad tühistama otsuse tunnustada Gruusia okupeeritud alasid Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat iseseisvate riikidena.»

Avaldusele alla kirjutanud riigid kinnitasid taaskord täielikku toetust Gruusia territoriaalsele terviklikkusele ja suveräänsusele riigi rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. 

OSCE Gruusia sõprade grupi aldusele kirjutasid lisaks Eestile alla USA, Soome, Rootsi, Ühendkuningriik, Kanada, Norra, Bulgaaria, Tšehhi, Iirimaa, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia ja Ukraina. 

Gruusia sõbrad toetavad osapooltevahelisi läbirääkimisi Genfi kõneluste formaadis.

Tagasi üles