Eesti sai koroonaviiruse leviku tõkestamise juhised

Terviseameti teabelehtede jagamine Tallinna lennujaamas.

FOTO: Sander Ilvest

Valitsus kiitis heaks sotsiaalminister Tanel Kiige juhitud ametkondade ülese töörühma ettepanekud koroonaviiruse edasise leviku tõkestamiseks. Abinõud puudutavad muu hulgas riskipiirkonnast tulnute kontrolli, terviseameti staabi laiendamist ning juhiseid elanikkonnale, asutustele ja ettevõtetele.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Eesti ametkonnad teinud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks pühendunult tööd, ja seda kinnitab ka WHO tunnustus meie reaktsioonile esimese nakatunu puhul. «Kindlasti peame veelgi enam pingutama olukorra selgitamisel ja võimalike ohtude kohta tasakaalustatud info jagamisel, sest viiruse levikule lisaks võib kahju sündida ka põhjendamatust hirmust ning eelarvamustest,» ütles Ratas.

«Kindlasti väärib esiletõstmist meie seni teadaolevalt ainukese nakatunud kaasmaalase vastutustundlik käitumine, kes pöördus viirusekahtluse korral ise meedikute poole. Tänu sellele sai tema nakatumine diagnoositud ning ta ise kiiret ning asjatundlikku abi,» lisas peaminister.

Eestis on tehtud üle 70 testi ning hea meel on tõdeda, et olukord on stabiilne ja teadaolevalt uusi nakatunuid ei ole lisandunud. 

Sotsiaalminister Tanel Kiik

1

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul töötab valitsus ja kogu ametkond selle nimel, et ennetada suuremaid probleeme, mida haiguse laiem levik endaga kaasa tuua võiks. «Riik lähtub põhimõttest, et inimeste tervise kaitsmine on kõige olulisem,» rõhutas sotsiaalminister Kiik. «Eestis on tehtud üle 70 testi ning hea meel on tõdeda, et olukord on stabiilne ja teadaolevalt uusi nakatunuid ei ole lisandunud. Samas peame riigina olema valmis ka halvemaks olukorraks ja ettevalmistusi tuleb teha juba täna.»

Millised on ennetavad meetmed?

Valitsus toetas reisijate tervisliku seisundi monitoorimiseks termokaamerate paigaldamist lennujaama ja Vanasadamasse. Politsei- ja piirivalveamet jälgib lennujaama ja sadama kaudu riiki sisenevaid reisijaid, et tuvastada riskipiirkonnast saabujaid, kelle puhul rakendada peale termokaamerate vajadusel ka tervisekontrolli.

Samuti toetas valitsus töörühma ettepanekut paigutada lennujaamadesse, sadamatesse, bussijaamadesse, haridusasutustesse ja teistesse avalikesse asutustesse ning ettevõtetesse täiendavaid desinfitseerimisvahendeid.

Riskipiirkondadest tulnutel soovitab riik võimalusel ja vajadusel olla kaks nädalat kodus ning võimalusel koostöös tööandjaga leida võimalus kaugtööks. Selle võimaluse puudumisel ja haigustunnuste ilmnemisel saab inimene pöörduda perearsti poole, kes hindab terviseseisundit ja vajaduse korral väljastab töövõimetuslehe.

Valitsus toetas terviseameti soovitust riskipiirkonnast tulnud lastel kahe nädala jooksul võimaluse korral mitte minna kooli/lasteaeda, vaid jätkata sel ajal õpinguid kaugõppes. Igal haridusasutusel on õigus langetada kaalutletud otsus ja teha vajalikke muudatusi õppekorralduses.

Valitsus toetas välisministeeriumi ja terviseameti reisisoovitusi mitte reisida riskipiirkondadesse. Eesti elanikel soovitab riik vaadata üle enda reisiplaanid ning teha kaalutletud otsuseid.

Sotsiaalminister Tanel Kiik avaldas heameelt, et töörühma ettepanekud said valitsuse toetuse. «Tegemist oli väga laiapõhjalise ettevalmistusega, millest võtsid osa enamik ministeeriume, terviseamet, ravimiamet, haigekassa, politsei- ja piirivalveamet, päästeamet. Ettepanekute välja töötamisel kohtuti lisaks Tallinna Sadama ja Lennujaama esindajatega, Tallinna haiglate, kiirabi, perearstidega, täiendavalt arutati vajalikke abinõusid apteekrite esindajatega ning ravimitootjate ja hulgimüüjatega,» kinnitas minister.

Tagasi üles
Back