Blogi: koalitsioon avaldas Mart Järvikule usaldust, minister jäi ametisse
Ministri umbusaldus kukkus läbi

Riigikogu umbusaldushääletuse järel jäi maaeluminister Mart Järvik häältega 43:51 ametisse.

«Maaeluminister Mart Järvik on selle viimase kuue kuuga tõestanud, et ta pole vääriline valitsuse liikme ametit pidama. Ta on oma tegevusega takistanud veterinaar- ja toiduameti tegevust toiduohutuse tagamisel, seades potentsiaalselt ohtu inimeste tervise. Ta on avalikult valetanud, ta on eelistanud erahuve riigi huvidele. Kõik need on piisavad põhjused, et maaeluministrit umbusaldada. Ja annangi umbusaldusavalduse üle,» ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas täna riigikogu ees umbusaldusavaldust üle andes. 

Umbusaldusavaldus võeti vastu ja saadeti viivitamatult edasi valitsusele seisukoha kujundamiseks. Valitsus teatas sisuliselt kohe, et soovib Järviku küsimuse arutamist tänasel riigikogu istungil. Nii toimuski umbusaldushääletus täna. 

Reformierakonna juht Kaja Kallas andis riigikogu juhatusele maaeluminister Mart Järviku umbusaldusavalduse üle täna. Sellel oli 44 toetusallkirja. 

Postimees avaldab umbusaldusteksti täismahus: 

Umbusaldus maaeluminister Mart Järvikule

Maaeluminister Mart Järvik on viimase kuue kuuga tõestanud, et ta pole vääriline valitsuse liikme ametit pidama. Minister Järvik on oma tegevusega takistanud Veterinaar-ja Toiduameti tegevust toiduohutuse tagamisel, seades potentsiaalselt ohtu inimeste tervise. Järvik on avalikult valetanud ja vassinud, tunnistamata oma vigu. Samuti on ta eelistanud lapsepõlvesõprade huve riigi huvidele, jättes PRIA-le andmata volituse kahjude väljanõudmiseks kohtus. Neil põhjustel soovime maaeluminister Mart Järvikut umbusaldada.

Veterinaar-ja toiduameti tegevuse takistamine toiduohutuse tagamisel

Maaeluminister Mart Järvik on kogu suve ja sügise oma sekkumisega takistanud listeeriaskandaali lahendamist, rünnates veterinaar- ja toiduameti tegutsemist. Rõhutame, et sõltumatu, toiduohutuse eest vastutava ameti poliitiline ründamine võib tuua Eesti toiduekspordile katastroofilisi tagajärgi, eriti olukorras, kus Eestiga seotud bakteritüvi on tuvastatud ka riigist väljaspool.

Minister Järvik on avalikkusele mitmel korral valetanud, mis hetkel ja kuidas ta listeeriabakterist kalatööstuses teada sai.

Järvik ütles, et kuulis listeeribakteri levikust selle aasta 18. juulil turul maasikareidil viibides. Tegelikult saatis minister Mart Järvik sellesisulise kirja peaaegu poolteist nädalat varem ehk 9. juulil VTA-le. Kirjas oli 19 põhjalikku küsimust, mis kõik olid seotud listeeriabakteri levikuga. Mitmed küsimused puudutasid otseselt ettevõtet M.V.Wool. Kiri adressaadini ei jõudnud, kuna aadress oli vale ja saadeti uuesti 26. juulil 2019.

Minister valetas avalikkusele, kui ütles: «13. augustil, kui ma õigesti mäletan, oli meil majas koosolek ja selle põhjuseks oli, et M.V.Wool pöördus ministeeriumi poole, sest polnud rahul veterinaar- ja toiduameti (VTA) poolt tehtuga. /…/ Mina kuulsin [Mati] Vetevoolu nime siis esimest korda.» See maaeluminister Järviku väide on vale. Protokollidest selgub, et minister Järvik osales kaks kuud varem ehk 12. juunil 2019 M.V.Wooli ruumides kohtumisel, kus peatuti põhjalikumalt listeeriabakteri teemal ja kus enne teda kõneles Mati Vetevool.

On selge, et maaeluminister Mart Järvik ei taju ministri sõnade kaalu ning valetab tahtlikult, mitte ei eksi juhuslikult kuupäevadega. Seda kinnitab tõsiasi, et ta ei soovinud jagada protokolle ja kirjavahetust, kust oleks selgunud täpsed kuupäevad. 25. oktoobril maaeluministeeriumisse saadetud vastavasisulisele teabenõudele otsustas minister Järvik sisuliselt mitte vastata ning põhjendas keeldumist sisutühja vastusega. Kõik selle nimel, et varjata oma kahtlusi äratavat tegevust maaeluministrina.

Lapsepõlvesõprade huvi eelistamine riigi huvidele

Lisaks rahva tervise ohtu seadmisele takistas minister õiguse mõistmist takistades PRIA-l seista kohtus avaliku raha õige kasutamise eest, mille tulemusena said kaitstud ministri nõustaja erahuvid.

Maaeluminister Mart Järvik kuulas oma nõunik Urmas Arumäed ning jättis allkirjastamata volitused, et PRIA saaks kriminaalmenetluses kannatanuna seista avaliku raha kasutamise eest. Selliselt tegutsedes on minister ja tema nõuandja käitunud riigi avalikku huvi kahjustavalt ja proovinud takistada õiguse mõistmist kohtus.

Tagasi üles
Back