Helme Juskele: alaealiste relvateadlikkust on vaja hoopis suurendada

Mart Helme. FOTO: Erik Prozes

Siseminister Mart Helme sõnul ei tuleks EKRE noorteühendust Sinine Äratus laiali saata ning noorte tulirelvadega kokkupuutumise taunimise asemel on vaja hoopis suurendada senist alaealiste ja noorte relvateadlikkust. 

11. septembril avaldas ETV «Pealtnägija» loo sellest, kuidas EKRE noortekogu Sinine Äratus on asunud oma liikmetele relvakoolitusi korraldama. Mitu liikumisse kuuluvat alaealist on postitanud endast sotsiaalmeediasse laskeharjutustel tehtud fotosid, millel nad poseerivad relvaga ja mida saadavad juudi- või rassivihale viitavad või muidu vägivallaga ähvardavad pildiallkirjad. EKRE noorteühendus Sinine Äratus on oma majandusaasta aruandesse pannud kirja, et asus oma liikmetele korraldama lasketiirus relvaõppusi, kirjutas ERR

Loost ajendatuna uuris riigikogu liige Jaak Juske (SDE) siseministrist EKRE juhilt Mart Helmelt tema suhtumist teemasse ning ka seda, kas Sinine Äratus tuleks laiali saata. «EKRE noorteühenduse Sinine Äratus likvideerimisprotsessi algatamiseks puudub sisuline vajadus,» seisab Helme vastuses riigikogu liikmele. 

Helme lisas, et siseministeeriumil puudub teave, et EKRE noorteühendus korraldaks relvaõppusi või ühenduse tegevuses esineks relvi valdava või sõjaväelisi harjutusi tegevale liidule omaseid tunnuseid. 

Helme sõnul on Juske küsimus relvastatud alaealiste patrullide tänavale toomisest arusaamatu ja ainetu. «EKRE noorteühendus ei ole minu teada selliseid kavatsusi väljendanud ega saagi seda teha, mistõttu on kuvandi loomine, et sellised kavatsused eksisteerivad, meelevaldne ja pahatahtlik,» sõnas minister.

Helme juhtis tähelepanu, et relvaseaduse järgi ei ole alaealisel füüsilisel isikul seadusest tulenevalt õigust relva soetada, omada ega vallata. Seega peaks olema välistatud ka igasugused spekulatsioonid relvastatud alaealiste patrullimise võimalikkusest.

Siseministri sõnul relvadega fotodel poseerimist relvaseadus ei reguleeri. «Relvaga fotol poseerimine, kui sellega ei anta otseselt edasi vägivallale õhutavat sõnumit, ei ole käsitletav vägivallale õhutamisena.»

«Sellistel juhtudel on üldjuhul tegemist mälestusfotodega, millel on emotsionaalne väärtus üksnes fotol kujutatud isiku jaoks,» lisas Helme. 

Vägivallale õhutamine on lubamatu

Helme toonitas, et igasugune vägivallale õhutamine või vägivaldsuse normaliseerimine on lubamatu. «Asjaolu, et alaealised jagavad sotsiaalmeedias ennast relvaga kujutavaid fotosid, mida on omakorda eelnevalt «cool» olemiseks kohendatud, näitab pigem alaealiste või ka noorte harimatust tulirelvadega seonduvates küsimustes.»

Ta lisas, et noorte tulirelvadega kokkupuutumise taunimise asemel tuleks hoopis suurendada senist alaealiste ja noorte relvateadlikkust. «Üksnes läbi süsteemse tulirelva alase teadlikkuse tõusu saame suurendada alaealiste ja noorte tulirelvade alast haritust, ühiskonna üldist turvalisust ja minimeerida tulirelvadega kaasnevaid ohte nii alaealistele endile kui ka kaaskodanikele.»

Ajendatuna ETV saate «Pealtnägija» 11. septembri saates kajastatust uuris riigikogu liige Jaak Juske siseminister Mart Helmelt tema suhtumise kohta sellesse, et riigikogu liige Ruuben Kaalep korraldab EKRE noorteühenduse Sinine Äratus alaealistele liikmetele relvakoolitusi.

«Loos teatas Kaalep, et Sinise Äratuse noored on valmis tulema vajadusel ka relvadega tänavale patrullima. Ka oli saates toodud ära relvakoolitusel osalenud noorte vägivallale kutsuvad postitused sotsiaalmeedias,» kirjeldas Juske kirjalikus pöördumises ministrile. Ta viitas erakonnaseadusele, mis keelab relvi valdavatel või sõjaväelisi harjutusi tegevatel liitudel tegutseda erakonnana või selle struktuuriüksusena. «Millal algatate erakonnaseadust rikkuva Sinise Äratuse likvideerimisprotsessi? Kas peate õigeks, et Eestis tegutseb poliitiline noorteühendus, kes korraldab oma alaealistele liikmetele relvaõppusi?» uuris ta ministrilt.

Tagasi üles
Back