Video ja blogi: valitsus kiitis heaks järgmise aasta riigieelarve
Kes kui palju lisaraha saab?

Valitsus kiitis heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu. Järgmise aasta riigieelarve kulude maht on 11,6 ning tulude maht 11,8 miljardit eurot. ​Võrreldes tänavuse aastaga kasvavad kulutused ligikaudu 240 miljonit eurot ja tulud 760 miljonit eurot.

Peaminister Jüri Ratas tõdes, et ehkki Eesti majandusel läheb hästi, tuli siiski leida eelarves kohti, kust kokku hoida ja tegevusi, mida edasi lükata. Ratase sõnul on eelarvepoliitika eesmärk Eesti jätkuva arengu tagamine ning sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine. 

Nii seadis valitsus prioriteediks hariduse, meditsiini, siseturvalisuse ning sotsiaalvaldkonna. Näiteks siseturvalisuse valdkonna töötajate, politseinike ja päästjate palgafondi plaanitakse suurendada 2,5 protsenti, mis tähendaks umbes viieprotsendist palgatõusu. Samuti tõstetakse erakorraliselt pensione 7 eurot, mis koos keskmise indekseerimisest tuleneva 38-eurose pensitõusuga tähendaks keskmiselt 45-eurost palgatõusu. 

Valitsus eraldas erakorraliseks pensionitõusuks 20,8 miljonit eurot. Nii on järgmise aasta 1. aprillist oodata 44-aastase staažiga inimese keskmiseks vanaduspensioniks 528 eurot kuus senise 483 euro asemel. Kõikidele pensioniliikidele kokku kulub 2020. aastal 1,98 miljardit eurot.

Haigekassa eelarve kasvab 2020. aastal ligi 140 miljoni euro võrra, millest ligi 115 miljonit moodustab suurem sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa laekumine. Ligi 25 miljoni euro võrra kasvab riigieelarve eraldis mittetöötavate vanaduspensionäride eest.

Teadus- ja arendustegevuse rahastamine riigieelarvest kasvab võrreldes tänavusega ministeeriumide eelarvetes kokku peaaegu 16 miljoni euro võrra. Uurimistoetuste ja teaduse baasfinantseerimine kasvab 5,3 miljonit eurot. Riigieelarvest on kavandatud teadusesse 216 miljonit eurot. Teaduse rahastamise osakaal suureneb riigieelarves 0,71 protsendilt 0,74 protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

Kaitsekulutused kasvavad 615 miljoni euroni ning püsivad vähemalt 2 protsendil SKTst. Selle summa sees on liitlaste vastuvõtmise kulutused, mis on 2020. aastal ligikaudu 10 miljonit eurot ning kaitseinvesteeringud mahus 20 miljonit eurot. Riik tugevdab oma sõjalist võimekust mahukate varustushangetega.

Valitsus otsustas eraldada lisaraha palgafondi suurendamiseks õpetajatele, riigipalgalistele sotsiaaltöötajatele, kultuuri-, spordi- ning siseturvalisuse valdkonna töötajatele. Siseturvalisuse töötajate palgafondi suurendamiseks on kavandatud 7 miljonit eurot, kultuuri- ja spordivaldkonna töötajate palgafondi 2,3 miljonit eurot ja sotsiaaltöötajate palgafondi miljon eurot. Samuti jätkab riik 15 miljoni euroga omavalitsuste toetamist selleks, et lasteaiaõpetajate keskmine palk oleks samal tasemel kooliõpetajate miinimumpalgaga.

Omavalitsuste tulud kasvavad 2020. aastal üle 2,3 miljardi euro, mida on ligi kaks korda rohkem kui 2010. aastal. Kiirele tulude kasvule on kaasa aidanud nii maksutulude hea laekumine kui ka riigi otsus suurendada omavalitsuste tulumaksu ja tasandusfondi laekumist aastatel 2018–2021 täiendavalt 185 miljoni euro võrra.

Eelarve liigub tasakaalu suunas ning võla- ja maksukoormus väheneb.

2020. aasta eelarve eelnõu on nominaalses tasakaalus ja struktuurselt liigub tasakaalu poole, olles puudujäägis 0,7 protsendiga SKTst. 2021. aastaks väheneb struktuurne puudujääk 0,2 protsendile ja eelarve jõuab nominaalselt ülejääki.

Valitsussektori võlakoormus väheneb nii eurodes kui ka osatähtsusena SKTst. Kui tänavu oli võlakoormus 8,8 protsenti SKTst, siis 2020. aastal on valitsussektori võlakoormus 8 protsenti. Absoluutsummades väheneb valitsussektori võlakoormus tänavuselt 2,4 miljardilt eurolt 2,3 miljardile eurole.

Maksukoormus püsib kahel järgneval aastal stabiilselt 33,2 protsendil SKTst ja langeb prognoosi kohaselt 2022. aastal 32,7 protsendile SKTst.

Tänasel pressikonverentsil tutvustasid järgmise aasta riigieelarve eelnõud peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme ja erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Valitsus annab riigikogule järgmise aasta riigieelarve eelnõu üle homme. 

Tagasi üles
Back