Helme süüdistab Vaherit infooperatsioonis. «Teda ei huvita, mis koalitsioonileppesse kirjutatud on!»
Tüliõunaks EKRE valimislubadused

Siseminister Mart Helme.

FOTO: Tairo Lutter

Politsei- ja piirivalveameti peadirektorit Elmar Vaherit valetamises süüdistav siseminister Mart Helme tahab valitsusliikmeid enda sõnul vettpidavalt veenda Vaheri sobimatuses ametisse. Tüliõunaks sai ministri sõnul EKRE valimislubadus luua siseministeeriumi sisekaitse reserv ning piirivalve reorganiseerimine. «Ja nüüd ta siis otsustas, et ta laseb need asjad põhja,» rõhutas Helme Postimehele antud intervjuus.

Olete peatanud, peatamas politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheri teenistussuhte.

Jah, see «peatamas» on pigem õige. Sest ma natukene ülehindasin, eriti puhkusel olles bürokraatlike protseduuride kiirust. Praegu tegelevad usinad ametnikud sellega, et kokku panna juriidiliselt vettpidavat dokumenti ja see, kui kiiresti see tuleb – minu puhkuse ajal või kui tööle tulen järgmisel kolmapäeval – seda ma ei oska öelda. Igal juhul see tuleb, see on selge.

Mis põhjustel?

Põhjuseid on terve rida. Üks asi on loomulikult see, et meil ei saa olla mingisugust usalduslikku koostööd pärast seda, kui ta mulle sisuliselt noa selga lõi. Keegi ei andnud Vaherile mingisuguseid juhtnööre ega korraldusi – nagu ta ka mulle püüdis selgeks teha. Eriti häbematu on valetada mulle näkku, nagu oleksin mina talle mingeid korraldusi andnud politseinike koondamiste osas. No see on ikka eriline häbematus! Mulle (!), kes ma tean, mis tegelikult toimunud on, niisugust asja näkku valetada.

Kuidas ta näkku valetas?

Näkku valetamine leidis aset telefonitsi, kui ma talle ütlesin, et meie usalduslik koostöö on lõppenud.

Helistasite talle täna enne tema kohtumist Martin Helmega?

Ma helistasin talle täna, ütleme niimoodi. Kohtusin temaga ka paar päeva tagasi ministeeriumis. Põhjus on väga lihtne. Sisuliselt käivitas Elmar Vaher infooperatsiooni, kuna meie viimasel kohtumisel oli meil küllaltki tuline debatt sisekaitsereservi, piirivalve reorganiseerimise, nende struktuuri juhtimissüsteemi teemal. Siin on ka – ütleme nii – riigisaladust puudutavaid asju. Ja nüüd ta siis otsustas, et ta laseb need asjad põhja, lekitades meediasse informatsiooni, nagu nõuaks valitsus 150 töökoha kaotamist ehk politseiniku koondamist samal ajal, kui käimas on kulukas uue struktuuriüksuse, sisekaitse reservi loomine ja piirivalve reorganiseerimine. Sisuliselt: millega tegeleb Elmar Vaher praegu? Valitsusele vastutöötamisega, siseministrile vastutöötamisega, koalitsioonilepingus kokkulepitu mitte täitmisega. Kusjuures mitte mulle, aga ühele minu nõunikule ütles ta sõnaselgelt – teda ei huvita, mis on koalitsioonilepingusse kirjutatud, tema seda täita ei kavatse. Kui me kõik need asjaolud arvesse võtame, siis on meil selline olukord, kus meil on politsei- ja piirivalveameti peadirektor, kes ütleb, et teda valitsuse suunised ja valitsuse otsused ei huvita, tema neid täita ei kavatse; kasutab alatuid võtteid infooperatsioonideks selleks, et need valitsuse initsiatiivid põhja lasta ja valetab avalikkusele politseinike koondamise osas. Ja ma peaksin siis olema kuss ja vait ja siis sellega leppima ja ütlema, et «ei, Vaher on tore mees!?».

«Ja ma peaksin siis olema kuss ja vait ja siis sellega leppima ja ütlema, et «ei, Vaher on tore mees!?».»

Mis sellest, et alles äsja lõppes tema plagiaadiskandaal; mis sellest, et tema ajal on mitmesuguseid väga kahtlaseid töölevõtmisi toimunud; mis sellest, et tal on kõrvaklappide ja saabaste ostmise skandaal; kallines piiri väljaehitamine 70 miljonilt 320 miljoni peale. Anname kõik andeks, tegemist on nii asendamatu inimesega, et paremat ei ole terves Eesti Vabariigi leida!? Vaadake, ma ei ole selline inimene. Kas ministeeriumi juhib siseminister Mart Helme või ministeeriumi ja valitsust juhib politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher? Vot see on niisugune väga põhimõtteline küsimus ja ma siiski olen sel seisukohal, et ma olen valitsusse minnes saanud umbes 10 000 inimese hääled valimistel, mida Elmar Vaher ei ole saanud. Elmar Vaheriga on töölepingu sõlminud valitsus ja Vabariigi Valitsus saab selle töölepingu ka lõpetada. Aga loomulikult pean ma kõiki valitsuse liikmeid selles vettpidavalt veenma.

Kas valitsuse üksmeel selles osas on olemas? Millal kavatsete seda arutada?

No ma valitsuse siseelu ei hakka teile rääkima: seda on täna juba arutatud, selle arutamist jätkatakse. Aga kui siin mõni ametnik arvab, et see on hambutu ja küünteta valitsus, siis see ei vasta tõele. See ei ole hambutu ja küünteta valitsus ja ei tantsi mõnede ennasttäis  inimeste pilli järgi.

Ehk siis te tahate ta paika panna?

Ma ei taha kedagi paika panna. Mul ei olnud mingisugust vimma ega tahet teda ametist lahti kangutada. Me kohtusime temaga, kui tema plagiaadiskandaalis sai selgus – tema magistrikraadi temalt ära ei võeta, et tegemist on küll väga räigete viitamisvigadega. Aga okei, kraad jäeti tal alles – ma ei tea, mis põhjustel, ma ei ole akadeemiline persoon – ja ma ütlesin talle: selge, kraadi sult ära ei võetud, meie koostöö jätkub. Aga pärast eilset valetamist kõikides telekanalites – nii palju, kui ta esines –, valetas ta õhtul veel , kuidas ta peab hakkama koondama politseinikke. Mis ei vasta üldse tõele, mille lükkas kohe ümber siseministeerium, Martin Helme minu kohusetäitjana, peaminister. Aga ta jätkas ikka valetamist. Kuidas me sellise inimesega saame koostööd teha? Öelge mulle! Politsei- ja piirivalveameti peadirektor, kes peaks olema puhas kui prillikivi, tegeleb valetamisega – missugust usalduslikku vahekorda saab meil olla? Mitte mingisugust!

[...]

Juba juunis plagiaadiskandaali ajal kirjutas Eesti Ekspress, et otsite Elmar Vaheri kohta kompromiteerivat materjali.

Kui ma oleksin tahtnud plagiaadiskandaali ära kasutada, siis ma oleks seda ära kasutanud. Ma ei kasutanud. See lükkab need spekulatsioonid ümber.

Tahate öelda, et politsei- ja piirivalveameti peadirektoril ei ole õigust rääkida meedias võimalikest koondamistest ja kärpeplaanidest?

Vaadake, te saate väga valesti aru sellest, kuidas riigiametnik töötama peab. Elmar Vaher ei ole saanud korraldust valmistada ette massikoondamisi. Elmar Vaher – nii nagu teised siseministri ametid ja siseministeerium tervikuna – sai kevadel valitsuse otsusena ülesandeks vaadata üle võimalikud kärpekohad kolme protsendi ulatuses siseministeeriumi eelarves. Elmar Vaheri ülesanne oli teha siseministeeriumile omapoolsed ülevaated ja ettepanekud võimalike kärpekohtade kohta. See ei tähendanud seda, et ta peab minema avalikkusesse, meediasse, rääkima, kuidas kohe-kohe algavad massikoondamised. Tema ülesanne ei olnud meediasse minna! Tema ülesanne oli anda meile võimalike kärpekohtade nimekiri. Valitsus oleks langetanud lõpliku otsuse. Praegu üritas Elmar Vaher valitsust tanki lükata ja öelda «näed, missugused kaabakad seal valitsuses istuvad. Ma pean vaesekestele politseinikele hakkama koondamisteateid kätte andma». Sellist ülesannet tal ei olnud. See, mida ta tegi, oli ebaeetiline, totaalselt ebamoraalne.

Kas kujutate inimlikult ette seda olukorda, et keegi tuleb teiega kohtumisele ja toob teie enda nimele kirjutatud lahkumisavalduse?

Jah, ma kujutan ette seda pärast seda sigadust, millega ta hakkama sai. Ma kujutan täiesti ette, et kui ta kutsuti vaibale, siis ei oodanud teda seal mitte lilled ja šampus, vaid teda ootas ees väga ebameeldiv jutuajamine, mille sisu oli kindlasti selles, et «kuule, mees mine nüüd ise vabatahtlikult ära: ära tee enda ja teiste elu raskeks».

Kuidas te kommenteerite Hannes Rummi ja Elmar Vaheri seost, millest Eesti Ekspress kirjutab?

Ma ei ole seda lugenud. Ma ei tea. Kuulge, mul on kiire nüüd. 

Tagasi üles