ENPA taastas täielikult Vene delegatsiooni volitused

Sergey Kislyak, kes on Vene delegatsiooni juht, esitas küsimuse Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele.

FOTO: Dominique Boutin / Sputnik

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) taastas täielikult Vene delegatsiooni volitused. 

Otsus tähendab, et Venemaa saab nüüd osaleda Euroopa Nõukogu uue peasekretäri valimisel ja seada üles oma kandidaat ENPA asepresidendi kohale. 

Esmaspäeval oli ENPA toetanud 118 poolt- ja 62 vastuhäälega Vene delegatsiooni õiguste taastamist viis aastat pärast seda, kui need Ukrainale kuuluva Krimmi annekteerimise tõttu ära võeti. 

Esmaspäevase hääletusega kiideti heaks ENPA protseduurireegleid muutev resolutsioon, milles ei mainita kordagi Venemaad, kuid milles kinnitatakse iga Euroopa Nõukogu liikme õigust «assambleel ja teistes organisatsiooni organites hääletada, võtta sõna ja olla esindatud.» 

Viie aasta taguse otsusega keelati Venemaal assambleel hääletada, riigi delegaatidel valitavatesse ametitesse kandideerida ja osaleda ENPA vaatlusmissioonidel.

EN peatas Venemaa hääleõiguse pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal, mida Ukraina ja suurem osa maailmast peavad ebaseaduslikuks. Kreml ei ole protestiks selle vastu alates 2017. aastast tasunud 33 miljoni euro suurust aastast liikmemaksu. 

Venemaa on olnud Euroopa suurima inimõigusorganisatsiooni liige alates 1996. aastast.

ENPA on Euroopa vanim rahvusvaheline parlamentaarne assamblee, mille esimene istung toimus 1949. aasta 10. augustil. Euroopa Nõukogu roll on kaitsta liikmesriikide põhiväärtusi: inimõigusi, õigusriigi printsiipe ja demokraatiat.

Tagasi üles