Oravad soovivad ministrite iga-aastasi lisakuulamisi

Riigikogu asespiiker Siim Kallas.

FOTO: Raul Mee

Riigikogu juhatus võttis menetlusse Reformierakonna teisipäeval algatatud riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise eelnõu, mis tooks valitsusliikmed senisest sagedamini riigikogu ette.  

Muudatuse kohaselt hakatakse riigikogu täiskogu istungitel kord aastas ära kuulama ka valitsuse liikmete ettekandeid vastutusala probleemidest ja pidama arutelusid valdkonna arengutest. 

«Selle täienduse kohaselt hakkaksid riigikogus toimuma ministrite kuulamised. See tähendab, et iga valitsusliige teeks kord aastas riigikogule ülevaate oma vastutusala olukorrast, probleemidest, lahendustest ja plaanidest. Riigikogu liikmetel on võimalik esitada küsimusi ja kommentaare ministri vastutusala olukorra kohta,» selgitas aseesimees Siim Kallas täna riigikogus. 

Kallase sõnul parandaks muudatus tasakaalu valitsuse ja riigikogu vahel ning annaks parlamendile ühe täiendava võimaluse riigiasjades kaasa rääkida, samuti ministrile võimaluse oma tegevusele täiendava riigikogu liikmete toetuse kaasamiseks.

Seletuskirjas lisatakse, et eelnõu seadusena vastu võtmisel paranevad võimude lahususest tulenevad ülesanded, suureneb riigikogu roll täitevvõimu suunamisel ning poliitika kujundamisel.

Muudatuste tulemusena tekib valitsusliikmete kohustus anda korraline ülevaade oma valdkonnast ning kaugematest eesmärkidest. Muudatuse tulemusena täieneb poliitiline debatt kuhu ja kuidas peaks Eesti arenema.

Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Tagasi üles