Minister Kingo võtab e-hääletuse luubi alla

Väliskaubanduse- ja IT-minister Kert Kingo.

FOTO: Mihkel Maripuu

Väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo kutsub kokku elektroonilise valimissüsteemi ja elektroonilise hääletamise töörühma. Isikud, kes töörühma kuuluvad, peaksid selguma nädala jooksul. 

Kingo algatuse eesmärk on moodustada ametkondadevaheline töörühm, kes hindab elektroonilise valimissüsteemi ja elektroonilise hääletamise infosüsteemi protsesside ja turvameetmete vastavust kehtivale küberturbe regulatsioonile ja valimisseadustele.

Minister Kingo kinnitas, et e-valimised on meie tulevik igal juhul, kuid valimissüsteem on vaja teha selgemaks ja arusaadavamaks. «Selle töörühma ülesandeks saabki analüüsida valimissüsteemi protsesside turvalisust ja läbipaistvust ning vajadusel teha ettepanekuid selle parendamiseks,» kommenteeris minister. 

Töörühma juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning sinna kaasatakse riigi infosüsteemi amet, valimisteenistus, teadusasutused ning teised eksperdid. Töörühm esitab omapoolsed ettepanekud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrile.

Inimeste nimesid, kes töörühma kuuluvad, veel teada ei ole. «Täna läks välja ministri poolne kiri töörühma kaasatavatele asutustele palvega oma esindaja nädal jooksul nimetada,» täpsustati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist. 

Töörühma moodustamisel lähtutakse valitsuse tegevusprogrammist, mis näeb ette e-hääletamise säilitamise, kuid kontrollitava, turvalise ja läbipaistva süsteemi loomise, seisab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteates. Töörühma ülesanne on e-hääletamise süsteemi analüüsida, teha ettepanekuid selle sõltumatuks rahvusvaheliseks testimiseks rahvusvahelisel platvormil ning vajadusel valimissüsteemi ja vastava seadusandluse täiendamiseks ja muutmiseks.

Tagasi üles