Ansip ja Toom peavad eurovalimiste kampaania kohta aru andma
Täiendatud 5.09! Lisatud Ansipi vastus

Andrus Ansip ja Yana Toom.

FOTO: Postimehe kollaaž

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) ootab Euroopa Parlamendi saadikutelt Andrus Ansipilt ja Yana Toomilt selgitusi seoses eurovalimiste kampaaniaga. Komisjoni huviorbiidis on sponsoreeritud Facebooki postitused ALDE (Euroopa Liberaalide ja Demokraatide erakond) lehel.  

Seoses poliitikute valimiskampaaniaga laekus ERJK-le info, milleks oli üleeuroopalise erakonna ALDE Facebooki kontolt sponsoreeritud postitus tutvustamaks Euroopa Parlamendi kandidaatidena reformierakondlast Andrus Ansipit ja keskerakondlast Yana Toomi. Komisjonile saadetud reklaami kuvatõmmiselt on näha, et selle eest on tasunud ALDE, teatas ERJK. 

Nimelt on Euroopa tasandi erakondade rahastamist reguleerivas põhimääruse järgi keelatud kasutada Euroopa Parlamendi valimisteks Euroopa Liidu eelarvevahendeid liikmesriikide erakondade või kandidaatide otseseks või kaudseks rahastamiseks. «Nende riikide erakondadele ja kandidaatidele kohalduvad riigisisesed eeskirjad,» toonitas ERJK eurosaadikutele saadetud järelepärimises. 

Nii kontrollibki komisjon, kas kandidaadid on täitnud Eesti erakonnaseadust, sealhulgas poliitilise tegevuse rahastamise õiguspärasust, vältimaks keelatud rahastamist nagu juriidilise isiku annetus ja avalike vahendite kasutamist valimiskampaaniaks.  

«Toetudes seni teadaolevale infole ja Eestis kehtivale erakonnaseadusele, saab ALDE poolt Teie reklaami eest tasumist käsitleda kui võimalikku erakonnaseaduse rikkumist, mis seisneb juriidilise isiku poolt tehtud annetuses. Erakonnaseaduse kohaselt on see keelatud ja selline annetus tuleb annetajale tagastada (sisuliselt hüvitada kulutused tehtud reklaamile),» toonitas ERJK. 

Ansipilt ja Toomilt uuritakse, kas nad on reklaami eest tasunud näiteks ALDE-le, Reformierakonnale või mõnele reklaamiagentuurile ning kui jah, siis palutakse tasumist tõendavat dokumenti. Kui valimiskampaaniaks on poliitik teinud kulutusi oma isiklikest vahenditest, tuleb neil sellest samuti komisjonile aru anda. 

Ansip polnud reklaami ilmumisest teadlik 

Andrus Ansip kinnitas ERJK-le 5. septembril saadetud vastuses, et pole reklaami eest tasunud mitte kellelegi ning seetõttu pole võimalik esitada tasumist tõendavat dokumenti. «Ma pole nimetatud reklaami tellinud ja pole olnud ka teadlik selle reklaami ilmumisest,» kirjutas Ansip, lisades, et sai reklaami olemasolust esmakordselt teada ERJK kirja lugedes. 

Ansipi sõnul on reklaam ALDE initsiatiiv ning ALDE on reklaami eest tasunud 10.95 eurot. «Seejuures ei teavitanud ALDE mind ega Reformierakonda reklaami avaldamisest enne ega pärast selle toimumist. Ma ei ole seda reklaami tellinud ega vastu võtnud keelatud annetust ja seetõttu ma keeldun tasumast keelatud annetuse eest 10.95 eurot kellele iganes,» on Ansipi vastuseks. 

Reklaam sotsiaalmeedias 

«Üks põhjus, miks näed seda reklaami on see, et ALDE tahab jõuda inimesteni, kes on huvitatud Euroopa Parlamendist (Euroopa Parlamendi Facebooki leht – A.P.), tuginedes sinu tegevustele Facebookis, nagu on näiteks lehtede «meeldimine» või reklaamidele klikkimine,» seisab ALDE sponsitud reklaami kirjelduses. Samuti sooviti reklaamiga jõuda valimisealiste Eesti elanikeni. 

Keskerakond kinnitas maikuus Postimehele, et tegemist on ALDE enda valimiskampaania algatusega, kuhu tsentristid ise pole sisendit andnud. «Tegemist on ALDE valimiskampaaniaga ning Keskerakond ega Yana Toom kui kandidaat ei ole kampaania korraldamise ega reklaami kuludega seotud,» edastas Keskerakonna avalike suhete juht Andre Hanimägi. «Küll aga näitab ALDE kampaania selgelt, et Yana Toomi ja ühtlasi Keskerakonda oodatakse enda ridadesse kindlasti ka järgmises koosseisus,» lisas ta. 

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni aseesimees Kaarel Tarand ütles juba maikuus, et komisjon on reklaamidest teadlik, kuid ei osanud siis öelda, kas ja mismoodi nende rahastamise seaduslikkust uurima hakatakse.

Täna saatis ERJK Andrus Ansipile ja Yana Toomile järelepärimise, millele tuleb vastata 30. septembriks.

  • Keskerakond ja Reformierakond kuuluvad Euroopa Parlamendis Euroopa Libeaalide ja Demokraatide (ALDE) fraktsiooni.  
  • Euroopa tasandi erakond on organisatsioon, mis järgib poliitilist programmi. Sellise erakonna liikmed on riigi tasandi erakonnad ja/või üksikisikud ning erakond on esindatud mitmes liikmesriigis ja registreeritud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ametis. Euroopa tasandi erakonnad on näiteks ALDE, EPP, PES. 
  • Aluslepingute kohaselt aitavad Euroopa tasandi erakonnad kaasa «euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja liidu kodanike tahte väljendamisele».
  • Euroopa tasandi erakondi rahastatakse Euroopa Parlamendi toetustest. See võib katta kuni 90% erakonna hüvitamisele kuuluvatest kuludest. Ülejäänud kulud tuleb katta omavahenditest, näiteks liikmemaksudest ja annetustest.
  • Rahalist toetust võib kasutada koosolekuteks ja esinduskuludeks; väljaannete kuludeks; haldus-, personali- ja sõidukuludeks ning Euroopa Parlamendi valimiste kampaania kuludeks. 
  • Rahalist toetust ei või kasutada riigi tasandi erakondade ja valimiskandidaatide otseseks või kaudseks rahastamiseks. 
  • Aastaks 2019 on ALDE-le Euroopa Parlamendi vahenditest planeeritud üle 4,5 miljoni euro.
Tagasi üles