Reformierakond ja sotsid nõuavad Rataselt Kuusiku ametist vabastamist

Kaja Kallas.

FOTO: Mihkel Maripuu

Opositsiooni kuuluvad Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonid edastasid peaminister Jüri Ratasele ühispöördumise, milles nõuavad väliskaubanduse- ja IT-ministri Marti Kuusiku ministriametist vabastamist.

«Võttes arvesse eile ilmsiks tulnud vägivallakahtlusi ning ka varasemaid seaduserikkumisi, oleme seisukohal, et minister Marti Kuusik ei sobi vastutusrikkasse valitsuse liikme ametisse,» toonitasid fraktsioonide juhid Kaja Kallas (Reformierakond) ja Jevgeni Ossinovski (sotsiaaldemokraadid) peaministrile edastatud fraktsioonide ühispöördumises. 

Opositsioonisaadikute hinnangul on juba praegu avalikkuses piisavalt andmeid, mis seavad kahtluse alla Marti Kuusiku usaldusväärsuse valitsuse liikmena. «Kuuludes valitsuse julgeolekukomisjoni ning vastutades riiklike infosüsteemide turvalisuse eest, puutub Marti Kuusik ametiülesannete täitmisel kokku suures ulatuses salastatud teabega. Ilmnenud vägivallakahtlused võivad muuta Marti Kuusiku šantažeeritavaks, mis on tõsiseks ohuks Eesti julgeolekule,» selgitati ühispöördumises.

«Meie hinnangul ei ole kriminaalmenetluse tulemus käesoleval juhul piisav mõõdupuu Marti Kuusiku ministrisobivuse hindamisel.»

«Olete öelnud, et kui Kuusiku suhtes ilmsiks tulnud kahtlustusel on alust, siis ei ole tal valitsuses kohta. Kindlasti nõustute meiega, et avalikkus eeldab õigustatult valitsuse liikmelt vastamist kõrgendatud eetilistele normidele. Meie hinnangul ei ole kriminaalmenetluse tulemus käesoleval juhul piisav mõõdupuu Marti Kuusiku ministrisobivuse hindamisel,» kirjutasid Kallas ja Ossinovski. 

Nad toonitasid, et lähisuhtevägivald on üks varjatuimaid vägivalla liike ning just seetõttu puuduvad tihtipeale ka tõendid ja tunnistajad. «Veelgi keerulisemaks teeb aga tõe välja selgitamise asjaolu, et kahtluse alla on langenud valitsuse töös osalev inimene. Hoolimata kriminaalasja tulemusest on juba täna saanud uue valitsuse maine ja usaldusväärsus oluliselt kahjustatud.»

Opositsioonisaadikud toonitavad, et valitsusjuht vastutab kogu valitsuse tegevuse eest. «Kuna Marti Kuusiku erakond ei pea vajalikuks vabastada usalduse kaotanud minister ametist, palume teil astuda ainuõige samm peaministrina kujunenud olukorras ning vabastada Marti Kuusik ministriametist,» toonitati pöördumises. 

PÖÖRDUMINE TÄISMAHUS

Lugupeetud Jüri Ratas!

Võttes arvesse eile ilmsiks tulnud vägivallakahtlusi ning ka varasemaid seaduserikkumisi, oleme seisukohal, et minister Marti Kuusik ei sobi vastutusrikkasse valitsuse liikme ametisse. Juba praegu on avalikkuses piisavalt andmeid, mis seavad kahtluse alla Marti Kuusiku usaldusväärsuse valitsuse liikmena. Kuuludes valitsuse julgeolekukomisjoni ning vastutades riiklike infosüsteemide turvalisuse eest, puutub Marti Kuusik ametiülesannete täitmisel kokku suures ulatuses salastatud teabega. Ilmnenud vägivallakahtlused võivad muuta Marti Kuusiku šantažeeritavaks, mis on tõsiseks ohuks Eesti julgeolekule.

Tänases olukorras peab teie valitsus ja õiguskaitseasutused väga tõsiselt kaaluma, milliseid meetmeid saab kasutusele võtta minister Kuusiku lähedaste turvalisuse tagamiseks. Võimaliku koduvägivalla ohvri küsitlemine grupiviisiliselt peaministri ja siseministri poolt telefoni teel ei ole kindlasti sobiv käitumisviis, eriti vägivallakuritegude puhul.

Viimastel aastatel on riik võtnud selge sihi võidelda koduseinte vahel toimuva vägivallaga. Selle nimel on teinud suurepärast tööd naiste tugikeskused üle Eesti, politsei, prokuratuur, sotsiaalkindlustusamet ning –ministeerium jt asutused. Uute väga tõsiste vägivalla süüdistuste väljatulemine ning nendele reageerimine Marti Kuusiku poolt ei ole värske ministri usaldusväärsust suurendanud. Sama minister on värskelt saanud karistada ka alkoholijoobes auto juhtimise ja kiiruse ületamise eest. Lühikese aja jooksul, mil ta on olnud avaliku tähelepanu all, on ta probleeme varjanud, pisendanud ning küsijaid naeruvääristanud. Uute süüdistuste valguses on meil väga suured kahtlused Marti Kuusiku sõna usaldusväärsuses.

Olete öelnud, et kui Kuusiku suhtes ilmsiks tulnud kahtlustusel on alust, siis ei ole tal valitsuses kohta. Kindlasti nõustute meiega, et avalikkus eeldab õigustatult valitsuse liikmelt vastamist kõrgendatud eetilistele normidele. Meie hinnangul ei ole kriminaalmenetluse tulemus käesoleval juhul piisav mõõdupuu Marti Kuusiku ministrisobivuse hindamisel. Lähisuhtevägivald on üks varjatuimaid vägivalla liike. Just seetõttu puuduvad tihtipeale ka tõendid ja tunnistajad. Veelgi keerulisemaks teeb aga tõe välja selgitamise asjaolu, et kahtluse alla on langenud valitsuse töös osalev inimene. Hoolimata kriminaalasja tulemusest on juba täna saanud uue valitsuse maine ja usaldusväärsus oluliselt kahjustatud. Perevägivald on tõsine teema, millesse ei saa suhtuda kergekäeliselt.

Valitsusjuht vastutab kogu valitsuse tegevuse eest. Kuna Marti Kuusiku erakond ei pea vajalikuks vabastada usalduse kaotanud minister ametist, palume teil astuda ainuõige samm peaministrina kujunenud olukorras ning vabastada Marti Kuusik ministriametist.

Lugupidamisega

Kaja Kallas

Reformierakonna fraktsiooni nimel

Jevgeni Ossinovski  

Sotsiaaldemokraatide fraktsioon nimel

Tagasi üles