Euroopa Parlament kutsub Euroopa Liitu ja Komisjoni looma uut Magnitski seadust

Keelumärk.

FOTO: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles kutsutakse üles looma uut inimõiguste rikkujate vastast Euroopa Liidu sanktsioonirežiimi.

Resolutsioonis kutsub Euroopa Parlament üles looma inimõiguste rikkujate vastast Euroopa Liidu (EL) sanktsioonirežiimi, mis võimaldab kehtestada meetmeid, nagu varade külmutamine ja EL-i sisenemise keeld kõigi isikute suhtes, kes vastutavad inimõiguste ränga rikkumise eest.

Vastavasse inimõiguste rikkujate nimekirja tuleks lisada ka kõik riiklikud ja valitsusvälised üksused, mis on inimõiguste rikkumist toetanud, rahastanud või selle kavandamisele, juhtimisele või teostamisele kaasa aidanud.

Nimekirja kandmise või sellest kustutamise otsused peaksid põhinema selgetel ja läbipaistvatel kriteeriumitel ning olema otseselt seotud toime pandud kuriteoga, lisatakse resolutsioonis.

Parlamendiliikmed kutsuvad EL-i riike ja Euroopa Komisjoni samuti välja töötama sanktsioonide järelevalve- ja jõustamismehhanismi, sest viimasel paaril kuul on esinenud juhtumeid, kus Euroopa ettevõtted ja EL-i liikmesriigid on rikkunud EL-i sanktsioone.

Selline režiim aitaks tugevdada EL-i rolli ülemaailmse inimõiguste kaitsjana ja võiks sümboolselt kanda Sergei Magnitski nime. Eesti, Läti, Leedu, Ühendkuningriik, Kanada ja Ameerika Ühendriigid on juba vastu võtnud inimõiguste rikkujate vastaste sanktsioonide korda reguleerivad seadused.

Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud samasuguse, kogu maailmas inimõiguste rikkujate suhtes rakendatava ELi sanktsioonirežiimi kehtestamist. Ettepanek on kogumas toetust pärast seda kui Madalmaade valitsus algatas 2018. aasta novembris vastavasisulise arutelu EL-i liikmesriikide vahel.

Parlamendiliikmed väljendavad samuti heameelt Euroopa Komisjoni presidendi ettepaneku üle loobuda EL-i Nõukogus ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas otsuste tegemisel ühehäälsuse nõudest ja nõuavad, et EL-i Nõukogu võtaks uue sanktsioonivahendi vastu nii, et sanktsioonide kehtestamise otsuseid saaks vastu võtta kvalifitseeritud häälteenamusega.

Tagasi üles