Kallas: Ratase käitumisest paistab kaugele soov oma toolist iga hinna eest kinni hoida

Kaja Kallas pärast 6. märtsi kohtumist Jüri Ratasega.

FOTO: Sander Ilvest

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul on tal raske Jüri Ratase muutuvate seisukohtadega järge pidada ning tema sõnul näitab Keskerakonna esimehe senine käitumine soovi iga hinnaga peaministritoolist kinni hoida.

«Jüri Ratase seisukohad muutuvad nii kiiresti, et järge ei jõua pidada,» kirjutas Kaja Kallas oma blogipostituse sissejuhatuseks ning tõi välja kolm näidet: 

«Esiteks, enne valimisi välistas ta EKRE-ga koostöö, nüüd teeb neile esmajoones ettepaneku alustada koalitsiooniläbirääkimisi.

Teiseks teatas Jüri Ratas valimisööl, et tema soov on Keskerakond viia valitsusse, Reformierakonna vastavasisulisele ettepanekule vastas Keskerakond aga eitavalt.

Kolmandaks teatas Jüri Ratas 8. märtsil, et austab valimiste tulemust ja seda, et president teeb valitsuse moodustamise ettepaneku valimiste võitjale ja pall on Reformierakonna käes. Reformierakond tegi pärast Keskerakonnalt vastuse saamist vastava ettepaneku Isamaale ja Sotsiaaldemokraatidele, kes pidid seda ettepanekut täna arutama. Ootamatult muutis Jüri Ratas oma reedest seisukohta ja tegi kiirustades ettepaneku EKRE-le ja Isamaale,» kirjutas Kallas. 

Valimised võitnud Reformierakonna juht Kaja Kallas peab kummaliseks Jüri Ratase juttu, nagu oleks praeguse peaministri käitumise taga soov ära hoida erakorralised valimised. «Vabariigi valimiskomisjon pole isegi praeguste valimiste tulemusi välja kuulutanud, ammugi pole president veel teinud ettepanekut valitsuse moodustamiseks ning valitsuse moodustamise katse pole ka läbi kukkunud. Põhiseaduse kohaselt tekib oht erakorraliste valimiste väljakuulutamiseks alles 73 päeva peale tulemuste väljakuulutamist ehk kuskil jaanipäeva paiku.»

Kallase sõnul panevad tänased uudised (Keskerakonna ettepanek alustada koalitsiooniläbirääkimisi Isamaa ja EKREGA) Keskerakonna reedese otsuse Reformierakonnaga kõnelusi isegi mitte alustada uude valgusesse. «Ja siit paistab paraku kaugele soov oma toolist iga hinna eest kinni hoida, hoolimata sellest, et valija soovis Eestis esile kutsuda muutuse ja istuva peaministri välja vahetada,» kirjutas Kallas kokkuvõtteks. 

Peaminister Jüri Ratas saatis täna pärast Keskerakonna juhatuse koosolekut avalikkusele poliitilise avalduse. Postimees avaldab avalduse täismahus. 

Jüri Ratase poliitiline avaldus

11. märts 2019, Tallinn

Eesti on tugev parlamentaarne vabariik. Meie proportsionaalne valimissüsteem toetab laiapõhjalist riigivalitsemist, kus iga inimese hääl on samaväärse kaaluga. See aitab tagada, et parlamendis on väärikalt esindatud kõik Eestimaa piirkonnad, aga ka erinevad maailmavaated ja demokraatlikud tõekspidamised.

Eesti Keskerakond on Rahvarinde vaimust kantuna alati seisnud sidusa ühiskonna, meie riigi tervikliku arengu ning parima tuleviku eest. Samu põhimõtteid oleme kaitsnud nii opositsioonis kui koalitsioonis. Nii väiksema partneri kui peaministriparteina. Ja seda teeme ka edaspidi.

22. veebruaril Eesti Rahva Muuseumis peetud Vabariigi aastapäeva kõnes rõhutasin, et «Igaühe õiguse kõrval või vastas seisab teise inimese õigus, nii nagu iga inimese vabadust piirab teise samasugune õigus vabadusele. Õiglane on selline ühiskond, kus igaüks võib tunda, et ta on hoitud ja väärtuslik, sõltumata east, emakeelest, rahvuslikust kuuluvusest.»

See põhimõte kehtib ka riigijuhtimises – me ei tohi kunagi lähtuda vaid kindla grupi heaolust ja huvidest, vaid oleme kohustatud kõnetama ning esindama kogu ühiskonda, kedagi kõrvale jätmata. Samast printsiibist peab lähtuma iga parlamendi koosseis ja iga valitsus.

Keskerakonna juhatus otsustas eelmisel nädalal põhjalike arutelude tulemusel, et me ei lähe ühegi erakonnaga läbirääkimistele, kui enne kõneluste algust on maha pandud ületamatud punased jooned. Niimoodi ei ole võimalik moodustada neljaks aastaks toimivat valitsust, mis tugineks vastastikusel usaldusel ning suudaks langetada vajalikke otsuseid.

Loomulikult ei kao üheski valitsuses erakondade maailmavaatelised erimeelsused, nende antud lubadused ja iga poliitiku tahe seista ennekõike oma valijate eest. Küll aga näitab minu senine kogemus, et hea tööõhkkonna tagamiseks on kõige olulisem pidev konsensuse otsimine ning kompromisside leidmine küsimustes, kus erakondadel on möödapääsmatult lahknevad seisukohad.

Olen veendunud, et Eesti ei vaja erakorralisi Riigikogu valimisi. Töötan ka ise selle nimel, et neid ei toimuks. Kõik viis parlamenti valitud erakonda on avaldanud soovi riigijuhtimises kaasa rääkida. See annab kindlust, et Eesti saab lähikuudel uue tegusa valitsuskoalitsiooni.

Täna arutas Eesti Keskerakonna juhatus taas üle kahe tunni poliitilist olukorda ning meie valikuvõimalusi 3. märtsil valitud parlamendis. Tulenevalt möödunud nädala arengutest ja sündmustest, otsustas Keskerakonna juhatus teha Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale ning Isamaale ettepaneku alustada konsultatsioone võimaliku koalitsiooni moodustamiseks.

Need konsultatsioonid ei saa kindlasti olema ühegi osapoole jaoks kerged. Samuti pole mingit kindlust, kas need lõppevad koalitsiooni moodustamisega. Küll aga luban, et Keskerakond läheb laua taha ilma eeltingimuste ja eelarvamusteta, lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduses määratletud alusväärtustest ning meie rahva ja tulevaste põlvede heaolust. Iga valitsus peab väärtustama meie inimeste vabadusi ja põhiõigusi. Samuti pakkuma kõigile Eestimaa elanikele turvatunnet ning tugevdama Eesti alustalaks olevat õigusriiklust ja demokraatiat.

Meie soov on kaardistada kolme erakonna ühisosa, leida kompromisse küsimustes, kus meil on maailmavaatelisi erimeelsusi ning ühiselt arutada, kuidas terve Eestimaa elu edasi viia. Kui see koalitsioon peaks sündima, siis sellel on valimistulemuste mõttes ühiskonna enamuse toetus.

Tunnustan siinkohal Riigikogu valimised võitnud Reformierakonda ning austan kõiki nende poolt hääletanud inimesi ja nende ootusi. Pean kahtlemata oluliseks, et loodav koalitsioon, sõltumata sellest, kes on selle eestvedajaks ja osapoolteks, seisab iga inimese eest. Nii Reformierakonna, Keskerakonna, Konservatiivse Rahvaerakonna, Isamaa kui Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valijate eest. Aga ka nende erakondade poolehoidjate eest, kes Riigikokku ei pääsenud. Ja kõigi inimeste eest, kes valimistel ei osalenud.

Järgmistel nädalatel ja võib-olla ka kuudel peetavatel kõnelustel on kõige olulisemaks vastastikune lugupidamine, soov leida lahendusi ning eeskätt Eesti riigi ja rahva huvidest juhindumine. Keskerakonnal ei ole illusioone, nagu meie ees seisaks kerged arutelud või lihtsad valikud. Küll aga luban, et seisame kõigi kõneluste käigus iga Eestimaa inimese eest, sõltumata sellest, kas Keskerakond läheb opositsiooni või jätkame valitsuses. 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles