Putin, Savisaar ja Stalnuhhin – narvalased kirjutasid valimissedelile lemmikpoliitiku nime

Narva valimiskomisjoni esimees Ants Liimets.

FOTO: Nikolai Andrejev

Ühes Narva valimisjaoskonnas eksiti häälte lugemisel 1500 häälega, peale selle pidi valimiskomisjon tegelema väiksemate eksimuste ning kummaliste kaebustega.

Linna valimiskomisjon kontrollis jaoskonnakomisjonide tööd alles esmaspäeval ning väiksemaid vigu leiti peaaegu kõigi komisjonide töös. Ühes jaoskonnas tunnistas linnakomisjon kehtivaks varem kehtetuks loetud valimissedeli. Teises jaoskonnas oli üks sedel kaduma läinud ja see leiti alles kontrollimisel üles.

Üks narvalanna oli helistanud vabariigi valimiskomisjoni ja kurtnud, et Narva valimisjaoskonna nr 1 ees on tänav nii libe, et ta ei saa valima minna. Teine naisterahvas kaebas Eestimaa Roheliste kandidaadi Timur Sagitovi peale. «Kandidaat 420 roheliste nimekirjas tahab parlamenti pääsedes seadustada kanepi kasvatamise. Helistaja oli väga erutatud, vestlesime temaga kümme minutit,» meenutas Narva valimiskomisjoni juht Ants Liimets.

Üks narvakas oli osalenud eelhääletusel, kuid tahtis valimispäeval veel ühe korra valida. Seda talle ei võimaldatud, sest seaduse järgi saab muuta ainult e-valimistel antud häält ja sedagi eelhääletuse ajal. Narvas kasutas seda võimalust vaid üks inimene. E-hääletamine oli äsjastel valimistel Narvas tunduvalt populaarsem kui varem. Eelmistel riigikogu valimistel andsid e-hääle 818 narvalast, seekord 1259 inimest.

158 sedelit tunnistati kehtetuks

Rikutud sedelite seas oli selliseid, kuhu valija oli kandidaadi numbri asemel teinud ristikese. Neli narvalast kirjutasid sedelile «Savisaar», ühel sedelil oli kirjas «Putin».

Kui valimisringkonna nimekirjas niisuguse perekonnanimega inimest ei ole, siis tunnistatakse sedel automaatselt kehtetuks. Kuid üks valija oli numbri asemel kirjutanud sedelile «Stalnuhhin» ja siin läksid valimiskomisjoni liikmed vaidlema. Lõpuks otsustati sedel siiski kehtivaks lugeda, sest kandidaatide nimekirjas on sellise perekonnanimega inimene, ühtegi tema nimekaimu nimekirjas pole ja seetõttu on valija väljendanud oma tahet piisava selgusega.

16 valijat olid rikkunud sedeli ilmselt kogemata, kirjutades liiga segaselt või kirjutades esialgu vale numbri. Need sedelid anti komisjonile tagasi ning saadi uued.

Veel üks juhtum oli sotsiaalmajas, kust teatati, et kümme sealset asukat soovivad hääletada. Kohale saabunud valimiskomisjoni liikmed selgitasid välja, et kahel elanikul pole dokumente ja kolm inimest on hääletamise osas ümber mõelnud. Narva haiglas möödus hääletamine probleemideta, Narva politseijaoskonnas viibivate kinnipeetavate seas aga polnud ühtegi hääleõigusega inimest.

Tagasi üles