Täna toimuvad riigikogu valimised

Pühapäeval on kõik valimisjaoskonnad avatud kuni kella kaheksani õhtul.

FOTO: Liis Treimann (Postimees)

Täna, 3. märtsil toimuvad XIV riigikogu korralised valimised.

Valimispäeval algab hääletamine hommikul kell 9.00 ja lõpeb õhtul kell 20.00. Riigikokku kandideerib kokku 1099 kandidaati, mis on sel sajandil aset leidnud parlamendivalimiste kandidaatide arvu rekord. Valimistel kandideerib kümme erakonda ja 18 üksikkandidaati.

Õigus valida on kõigil teovõimelistel vähemalt 18-aastastel Eesti kodanikel, kes ei kanna vanglakaristust. Hääletamiseks peab inimene olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress.

Valimispäeval saab hääletada üksnes selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja on inimene kantud. Elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha kohta saab teavet valijakaardilt või valimiste veebilehelt. Eelvalimiste ajal antud häält muuta ei saa.

Valimisjaoskonda minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks ID-kaart, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat ja juhiluba.

Kui terviseseisund või mõni muu mõjuv põhjus takistab hääletada valimispäeval hääletamisruumis, on võimalik taotleda hääletamist kodus.

Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust ei saa kellelegi teisele loovutada ka volikirja alusel. Valijate nimekirjadesse on kantud 880 690 Eesti kodanikku.

Eel- e-hääletamine algas 21. veebruaril kell 9 ja lõppes 27. veebruaril kell 18. Eelhääletamisel osales kokku 346 395 inimest. Elektroonilisel hääletamisel osales 247 232 valijat, jaoskonnas käis 99 163 inimest. Kokku osales eelhääletamisel 39,3 protsenti valijatest.

Eelmised riigikogu valimised toimusid 1. märtsil 2015. Eelhääletamine ja e-hääletamine toimusid 19. veebruarist 25. veebruarini ja neil osales 33 protsenti hääleõiguslikest kodanikest. Valimisnimekirjades oli kokku 899 793 hääleõiguslikku kodanikku, kellest käis valimas 577 910. Valimisaktiivsus valimiskomisjoni andmetel oli 64,2 protsenti hääleõiguslikest valijatest.
 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles