Analüüs: kui palju on erakonnad oma lubadustes lastele mõelnud?
Graafik

Lapsed koolitunnis.

FOTO: PantherMedia/Scanpix

Riigikogu valimistel kandideerivad erakonnad on lubanud tasuta alusharidust ja huviringe, kuid tervishoiu ja hoolekande valdkondade arengut puudutavad teemad on jäänud enamikest valimisprogrammidest välja, selgub MTÜ Lastekaitse Liidu analüüsist

Lastekaitse Liidu 32 soovitusest erakondadele jõudis valimisprogrammidesse keskmiselt kümme ehk ligi kolmandik. Liidu eesmärgiks oli aidata kaasa Eesti laste õiguste ja heaolu tagamisele. 

«Hea meel on näha, et tasuta alusharidus ning tasuta huviringid on väga mitmetes programmides esindatud. Samas keerulisemad ettepanekud, mis eelkõige puudutavad tervishoiu ja hoolekande valdkondade arengut, on jäänud enamikest programmidest välja,» sõnas Lastekaitse Liidu juht Tõnu Poopuu. 

 

Enim, täpsemalt 18 Lastekaitse Liidu esitatud ettepanekuga on arvestanud Keskerakond. Partei on suunanud tähelepanu kiusamise vähendamisele haridusasutustes, et muuta lasteaiad, põhikoolid, gümnaasiumid ja kutsekoolid turvaliseks ning kiusamisvabaks. «Üleüldse on kõige suurem kattuvus Lastekaitse Liidu ettepanekutega seotud haridusteemadega – seal sees on ka õpetajate nõustamine ning õpetajaskonna teadlikkuse tõstmine,» selgub analüüsist.

Sotsiaaldemokraadid on oma 2019. aasta valimisprogrammis lubanud järgmise nelja aasta jooksul parendada laste ja perede heaolu, lubades selleks tõsta lapsevanemate teadlikkust ning toetada peresid laste kasvatamisel erinevate teadmispõhiste programmidega. Lisaks lubatakse välja töötada kohtueelne nõustamis- ja lepitussüsteem, mille eesmärk on toetada lahkuminevaid vanemaid omavaheliste kokkulepete sõlmimisel, pidades silmas eelkõige lapse huvisid.

Reformierakonna valmisprogrammis on leidnud enim toetust vanemluse, hariduse ning töö ja tööpraktika valdkonnas tehtud Lastekaitse Liidu ettepanekud. Kõige vähem kattuvusi on tervise ning lastekaitse ja -hoolekande teema raames.

Enim on Lastekaitse Liidu soovitustest Eesti 200 valimisprogrammis leidnud toetust hariduse ning töö ja tööpraktika valdkonnas tehtud ettepanekud. Otsesed kattuvused puudutavad vanemlust toetavate programmide kättesaadavuse tõstmist, hariduses üldpädevuste tõstmist, turvalise õpikeskkonna tugevdamist, mitteformaalse hariduse rolli, NEET-noori, tööturul noorte tõrjutuse vähendamist ja noorte tööhõivet soosivate ettevõtete tunnustamist. Ka turvalise kasvukeskkonna, tervise, vanemluse ja laste kasvatamisel perede toetamisega seoses tehtud ettepanekud on valmisprogrammis ette nähtud sammudega samuti põhimõtteliselt kaetud.

Isamaa programmis toetatakse lapse kasvamist peres ja vanemliku hoolitsuseta laste kasvamist kasuperes. Rõhutatud on riigieelarvelise rahastusega vanemlusprogrammide ja ka kiusamisvastaste programmide kasutamist koolis, kuid välja ei ole toodud positiivseid, vägivallavabasid ja lapsi kaasavaid kasvatusviise vanemate poolt. Liikumist peetakse programmis oluliseks, seetõttu oli tervisega seotud valdkondades enim kattuvusi: teabe operatiivne liikumine lapse, tema vanemate ning tervishoiutöötajate vahel, spetsialistide olemasolu koolis ja lasteaias. Vaimse tervise peale küll on mõeldud, aga mitte laste vaimse tervise poliitika loomisena. Lastekaitse ja -hooldekande ja töö valdkonda ei ole programmis kirjeldatud.

Eestimaa Roheliste puhul saab esile tuua näiteks nii tasuta huviringi pakkumise lubadust noortele kui ka tugispetsialistide toetamist haridusasutustes.

Lastekaitse Liidu soovitustega ühtivad enim Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna lubadused, mis on seotud tervise arendamisega, nagu näiteks soodustada tervislikku toitumist toetavat keskkonda ja laste liikumist edendavatele programmidele eraldatava toetuse suurendamine. Samuti lubadused tagada kõikidele lastele ligipääs järjepidevatele tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenustele ja tagada tugispetsialistide olemasolu lasteasutuses.

Vabaerakonna programmis on enim ühildumist Lastekaitse Liidu poolt turvalist keskkonda ja haridust puudutavate soovitustega. Programmis lastele kui iseseisvatele õigusi kandvatele subjektidele ei keskenduta – lastele suunatud hüvesid kirjeldatakse valdkondlike tegevuste või peredele suunatud toetuste kaudu.

*Eesti 200 ja Elurikkuse Erakond ei saanud Lastekaitse Liidu poolseid ettepanekuid, sest ei olnud sellel ajal veel erakonnana registreeritud. Elurikkuse Erakonna valimisprogramm avaldati peale analüüsi tegemist ning seega ei ole seda uuritud.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles