«Valimisstuudiost» kõrvale jäänud Elurikkuse Erakond jäi õiguskantsleri toeta
Erakond tegi õiguskantslerile uue päringu

Elurikkuse Erakonna liige Artur Talvik.

FOTO: Sander Ilvest

Elurikkuse Erakonna kõrvalejäämine rahvusringhäälingu «Valimisstuudiost» ei ole põhiseadusega vastuolus, leiab õiguskantsler Ülle Madise. Erakond tegi uue pärigu.

Veebruari alguses pöördus Elurikkuse Erakond õiguskantsleri poole sooviga kontrollida, kas Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu kehtestatud valimiskampaania kajastamise kord on seaduspärane ning kooskõlas põhiseadusega. 

Erakonna sõnul tegi rahvusringhääling diskrimineeriva otsuse nende vastu, jättes neid kaasamata suurde erakondade valimisdebatti. Nende arvates ei vasta põhiseadusele ERRi nõukogu otsus ja käitumine, kus erakonda koheldakse erinevalt kui teisi.

Möödunud detsembris kinnitatud valimiste kajastamise korras on paika pandud, et ETV «Valimisstuudio» neljas 75-minutilises valimisväitluses osalevad vaid need erakonnad, kes on riigikogu valimistele üles seadnud täisnimekirja ehk 125 kandidaati. Lühema, 73 kandidaadiga nimekirja esitanud Elurikkuse Erakond pidas nõukogu otsust diskrimineerivaks. 

Rahvusringhääling põhjendas seesugust vahetegu kohustusega tagada valimisdebattides ajakirjanduslik sisu ja jälgitavus. Õiguskantslerile saadetud põhjenduses selgitati, et valimisdebattide kord hõlmab kõiki tele- ja raadiokanaleid, samuti veebiportaali, mistõttu tuleb kehtestatud korda käsitleda tervikuna, mitte vaid ühe kanali või saate lõikes. Tervik peab andma kõigile valimistel kandideerivatele poliitilistele jõududele võimaluse oma seisukohti tutvustada.

Pole esimene taoline kaebus

2009. aasta Euroopa Parlamendi valimiste eel pöördus sarnase kaebusega õiguskantsleri poole üksikkandidaat Indrek Tarand. Oma vastuses leidis toonane õiguskantsler Indrek Teder, et ERRi tegevus kandidaatidele eraldatava eetriaja ja –formaadi eristamisel ei olnud põhiseadusega vastuolus. «Olukorras, kus kõigile kandidaatidele tuleb tagada võimalikult võrdsed võimalused oma vaadete tutvustamiseks, kuid samal ajal absoluutse võrdsuse garanteerimine ei ole praktiliselt võimalik, tuleb leida kriteerium, mille alusel on mõistlik ja põhjendatud kandidaate grupeerida,» leidis õiguskantsler toona. 

Ka praegune õiguskantsler Ülle Madise jagab oma eelkäija seisukohta ja rõhutab, et saadetes osalemise kriteeriumid ei tohi olla meelevaldsed ning need peavad kandideerijatele olema aegsasti enne kandidaatide nimekirja esitamist teada.

Taoline täisnimekirjadega erakondi soosiv piirang kehtis ka eelmiste, 2015. aasta riigikogu valimiste eel. 

«Võib pidada tõenäoliseks, et kui ERR Nõukogu peaks tagantjärele oma kehtestatud korda teile meelepärasel viisil muutma, tingiks see põhjendatud rahulolematust neis erakondades, kes tegutsesid oma kandidaatide nimekirju koostades ja kautsjoniraha kogudes ERR Nõukogu esialgsete tingimuste alusel,» seisab Elurikkuse Erakonnale edastatud põhjenduses.

​Elurikkuse Erakonna üldnimekirjas on 73 kandidaati. Rahvusringhäälingu «Valimisstuudio» debattidest on välja jäänud ka Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjaga, kus on 11 kandidaati.

Elurikkuse Erakond: õiguskantsler ei vastanud peamisele küsimusele​

«Meie küsimus seisnes selles, et kas ERRi nõukogu otsus, kuidas kajastatakse ERRi kanalites valimisi ning kes pääsevad debattidesse ETV kanalil, on õiguslikult pädev ja kooskõlas seadustega, kui aluseks on võetud nõndanimetatud täisnimekiri ehk 125 kandidaati, mis on maksimaalne määr kandidaatide nimekirjas, aga millekohast nõuet ega terminit valimisseaduses ei ole,» kordas ERE esindaja Artur Talvik õhtul meediale edastatud kommentaaris. «Kuna täisnimekirja esitamiseks tuleb tasuda kautsjoni kokku 62 500 eurot riigile, siis seesugused rahalised piirangud ei ole meie meelest õiglased kellegi eelistamiseks, eriti olukorras, kus enamus erakondi saavad riigilt väga suuri summasid toetuseks. Vastust sellele küsimusele Õiguskantsleri kantselei kirjas me kahjuks ei näe ja meie arvates paistab siit selgelt välja erakondade ja ametnike ringkaitse,» ütles ERE juhatuse liige Artur Talvik.

«Küsimus pole ju ainult Elurikkuse erakonnas, et kas meid lastakse ekraanile või mitte. See on palju laiem teema, mis puudutab ka seda, kas meil ikka on veel demokraatia, kas tingimused uute erakondade tekkeks on soosivad või takistavad. Ilmselgelt on sellised tingimused ju takistavad, kui juba toiduahelas ja riigi toetust saavad erakonnad, teevad ERRi nõukogus selliseid ringkaitse otsuseid,» rääkis Talvik.

Talviku sõnul saatis erakond õiguskantsleri kantseleile täna uue päringu. «Loodetavasti nad nüüd ikkagi vastavad, kas ERRi nõukogu on teinud seadustele vastava otsuse või on nad ületanud oma pädevuse piire. Riigikogu valimistel ja nimekirjade koostamisel ei peaks olema aluseks Rahvusringhäälingu nõukogu otsused, selle jaoks on meie arvates valimisseadus ja põhiseadus. Rääkimata sellest, et ERR peaks toimima ringhäälinguseaduse alusel ning tagama kõigile osalejatele võrdsed õigused.»

Riigikogu valimistel osaleb kümme erakonda ja 15 üksikkandidaati, kokku 1099 kandidaati. Riigikogu valimised toimuvad 3. märtsil.  

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles