Faktikontroll: mitu pensioniteemalist lubadust on Keskerakond nelja aastaga täitnud

Tõde

FOTO: Postimees

Eilses rahvusringhäälingu valimisdebatis viskas endine sotsiaalminister, reformierakondlane Taavi Rõivas õhku süüdistuse, et Keskerakond on oma nelja aasta tagustest lubadustest täitnud vaid pool.

Postimees otsustas vaadata, kas Rõivase etteheide vastab tõele. Keskerakonna 2015. aasta riigikogu valimiste programmis on leheküljel 14 peatükk nimega «Meie eaketele suunatud poliitikate tegevuskava 2015-2019», milles on üheksa punkti.

Meie eakatele suunatud poliitika tegevuskava 2015–2019:

1. Tõstame erakorraliselt pensione. Taastame pensionite ostujõu. Vabastame keskmise vanaduspensioni tulumaksust.

  • Erakorralist pensionitõusu ei ole olnud.
  • Praeguse valitsuse ajal on pensionitõus olnud kiirem kui tarbijahinnaindeksi tõus. Alates 2016. aasta II kvartalist kuni 2018. aasta III kvartalini on THI tõusnud 7,8 protsenti, keskmine vanaduspension aga 14,3 protsenti.
  • Keskmise pensioni pealt tulumaksu maksma ei pea. Tulumaksureform muutis 500 eurot tulumaksuvabaks, aga kui pension ületab seda summat või kui pensionär käib tööl ja tema tulu on kokku suurem kui 500 eurot, siis peab ta selle pealt ikkagi tulumaksu maksma.

Sellest lubaduse punktist on täidetud kolmandik. 

2. Ühitame ühe tööaasta ühe pensioniaastaga. Tõstame miinimum- kuni keskmist palka saavate inimeste pensioni kindlustusosaku aastakoefitsiendi 1,0-ni.

  • Tulevikus hakkab pension pooles ulatuses sõltuma staažist ja pooles ulatuses palgast.

Ei ole tehtud.

3. Võtame eesmärgiks, et pension peab katma eaka hooldekodu kulutused.

  • Keskmine vanaduspension on umbes 450 eurot. Hooldekodukoha maksumus oli aasta tagasi keskmiselt 600 – 900 eurot kuus.

Ei ole tehtud.

4. Oleme vastu pensioniea tõstmisele, kuna tervena elatud aastad ja keskmine eluiga Eestis on Euroopa Liidu kõige madalamate seas.

  • Pensioniiga tõsteti ja see hakkab tulevikus vastavalt eluea kasvu prognoosile tõusma.

Ei ole tehtud.

5. Taastame pensioni tasuta kojukande.

  • Tasuta viiakse sotsiaalkindlustusametile laekunud taotluse alusel pensioni, kui pensioni saajal on liikumistakistus või ta elab hajaasustusalal ja talle on pangateenus raskesti kättesaadav.

Ei ole tehtud.

6. Seadustame «lesepensioni», võimaldades eakatel abielupaaridel ühe surma puhul saada suuremat pensioni lahkunud abikaasa pensioni arvel.

  • Lesepensioni ei ole.

Ei ole tehtud.

7. Arendama päevase hooldamise keskusi.

  • Midagi on tehtud, on arendatud hooldekeskuseid dementsetele ja intellektihäirega inimestele, aga mitte otseselt pensioniäridele.

Ei ole tehtud.

8. Lubame pensioniealistel proteesidest kasutamata või ülejäänud raha kasutada hambaraviks.

Ei ole tehtud.

9. Ratifitseerime Euroopa vanurite sotsiaalse kaitse konventsiooni, mis loob eelduse elamisväärse vanaduspõlve tagamiseks Eesti pensionäridele.

Konventsiooni all on mõeldud Euroopa Sotsiaalhartat, mille on Eesti küll ratifitseerinud, kuid ei ole ühinenud kõigi artiklitega. 

Ei ole tehtud. 

Kokku skoor: 0,5 punkti üheksast.

 

Palusime lühikommentaari valimisdebatis Keskerakonda esindanud Jaak Aabil.

«Tuleb möönda, et kõike lubatut tõepoolest ei ole jõudnud ära teha, aga seda mitte tahtmatuse pärast, vaid seetõttu, et Jüri Ratas lihtsalt ei ole jõudnud kõiki Taavi Rõivase tegematajätmisi ära teha. Kõige tähtsam on pensionireform, mis oli samm õiges suunas. Praegune süsteem hakkab arvestama pooles ulatuses staaži ja poole osas palka. Umbes aastal 2027 tuleks teha uus analüüs ja siis liikuda edasi. Ega need vanad lubadused ka kuhugi ei kao, küll me nad ära teeme.»

 

Kõiki lubadusi ei jõudnud täita ka Reformierakond

Otsisime üles ka eelmiste valimiste eel Reformierakonna lubadused eakatele. Nende programmis on peatükk «Toimekas ja väärikas vanaduspõlv».

Eesmärk 5: Toimekas ja väärikas vanaduspõlv.

Reformierakond:

• seisab pensionite stabiilse suurenemise eest, mille eelduseks on aruka majanduspoliitika ja konservatiivse rahanduspoliitika jätkumine

Olemas. Isetäituv lubadus. Pensione indekseeritakse kord aastas aprillis, aga selleks ei teinud Taavi Rõivase valitsus eraldi midagi.

1 punkt

• hoiab keskmise vanaduspensioni maksuvaba

Oli täidetud. Selleks kasutati täiendavat maksuvaba tulu pensioni korral.

1 punkt

• võimaldab vanaduspensionäridel kasutada 3 aasta jooksul proteesihüvitist ka hambaraviteenuseks

Ei ole tehtud. Sarnane punkt oli ka Keskerakonnal, aga sõltumata peaministrierakonnast ei ole seda tehtud.

0 punkti

• loob võimalusi paindlikumaks ja kvaliteetsemaks elukorralduseks pensionipõlves, selleks edendab koduhooldust ja telemeditsiini ning täiendavaid võimalusi eakate kvaliteetseks päevahoiuks

Üht-teist on tehtud, on proovitud telesilla võimalusi väikesaartega. Hooldusteenust pakkuvatesse haiglatesse on investeeritud. Kuna ei ole väga konkreetne lubadus, siis on raske hinnata.

0,5 punkti

• väärtustab kogemuste ja oskustega inimesi, laiendab töövõimelistele vanaduspensionäridele, kes soovivad jätkuvalt töötada, võimalusi aktiivseks osalemiseks töö- ja ühiskondlikus elus

Töötukassas on meede, mis aitab inimesi enne töö lõppemist või kaotamist omandada uus kvalifikatsioon. Seda teenust aga kasutavad mitte pensionieelikud. Vanemate inimeste seas ei ole tulemused nii head.

Pigem on tööturuteenused suunatud noorematele kui vanaduspensionieas olevatele inimestele.

0,5 punkti

Skoor kokku: 3 punkti viiest lubadusest.

Palusime lühikommentaari debatis osalenud Reformierakonna esindajal Taavi Rõivaselt:

«Keskerakonna maksureform justkui ütleb pensionärile: ära tööta. Meie deklareerime täpselt vastupidist. Igaüks, kes tahab töötada, peab seda saama ilma karistuseta teha. Reformierakonna soov on, et kui saabub inimesel pensioniiga, siis ei ole automaatselt tort ja kojusaatmine, vaid keegi ei eeldaks, et ta peab koju jääma. See on suhtumise ja väärtuste küsimus. Ma väidan, et Keskerakond ei ole rohkem, kui kahe valitsust juhitud aastaga saavutanud midagi peale maksukaose ja tasuta transpordi. Muudes asjades nad jätkavad meie alustatut.

Üks asi veel, mis ei olnudki valimislubadustest, kuna saime idee enne valimiskampaania lõppu ja tegime ära – üksi elava pensionäri toetus. See on suur ja päris probleem. See kord aastas 115 eurot, aga meie praegustes lubadustes on tõsta see 13. pensioniks.»

Tagasi üles