Keskerakond saab rahastamiskomisjonilt nõude 1,27 miljonile eurole

Keskerakonna esimees Jüri Ratas erakonna töisel ja argisel valimiskonverentsil Rahvusraamatukogus.

FOTO: Konstantin Sednev

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) otsustas täna esitada Keskerakonnale ettekirjutuse tagastada 1,27 miljonit eurot, mis komisjoni hinnangul on saadud keelatud annetusena.

ERJK otsustas tänasel istungil, et endise Keskerakonna reklaamipartneri Paavo Pettai esitatud tõendite ja dokumentide järgi on Keskerakond saanud keelatud annetusena üle 1,2 miljoni euro.

ERJK ootas erakonnalt tõendeid, mis seda infot ümber lükkaks, kuid komisjoni liikme Kaarel Tarandi sõnul Keskerakond selliseid materjale esitada ei suutnud. Täna otsustatigi, et Keskerakonnale esitatakse ettekirjutus 1,27 miljonile eurole.

Keskerakonnal on võimalus see otsus alates kättesaamisest 30 päeva jooksul kohtus vaidlustada.

Erakond on juba pöördunud kohtusse eelmise ettekirjutuse osas, milles nõutakse 220 000 euro maksmist ning mida ERJK ei luba parteil ajatada.

Keskerakonna juhid eesotsas peaminister Jüri Ratasega on kinnitanud, et Pettai nõuded enam kui 1,2 miljonile euro osas on alusetud.

Keskerakond kaebab ERJK otsuse kohtusse

Keskerakonna hinnangul põhineb erakondade järelevalve komisjoni (ERJK) 1,27 miljoni euro suurune Paavo Pettai valeväidetele, Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul kaebab erakond ettekirjutuse kohtusse.

Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korb sõnas, et ERJK otsus, mille kohaselt peab erakond tasuma Paavo Pettai ettevõttele Midfield OÜ väidetavate aastatetaguste teenuste eest üle 1,2 miljoni euro, pole tõsiseltvõetav ning erakond pöördub otsuse osas kohtusse, edastas erakonna pressiesindaja.

Korbi sõnul pole ühtegi lepingut, arvet või muud tõestust, et Midfield OÜ jättis aastatel 2009-2015 esitamata enam kui 1,27 miljoni euro eest arveid ning seda on korduvalt tõendatud ka ERJK-le. «Vastupidi, oleme aastatel 2009-2016 tasunud Midfieldile 2 253 424,98 eurot. Sellele summale lisandus arbitraažikohtu otsus, mille järgi maksti Pettaile 533 000 eurot. Oleme kõikide teenuste eest tasunud ja enamgi veel,» ütles Korb.

Korb lisas, et Keskerakond on tasunud OÜ-le Midfield arveid suuremas ulatuses, kui OÜ Midfield omakorda tarnijatele. «Samuti on komisjoni poolt jäänud kontrollimata viimati aastal 2014 majandusaasta aruande esitanud Pettai ettevõtte tegelik majanduslik seis ja raamatupidamine,» ütles Korb.

Korbi sõnul on erakond komisjonile põhjalikult vastanud ning toonud seejuures välja mitmed valeväiteid ja vastuolud, mida komisjon pole arvesse võtnud.

«On tõendamata, et Pettai esitatud arved seonduvad Eesti Keskerakonnaga ning seda on tunnistanud ka komisjon ise, keda see teadmine otsuse tegemisel kummalisel kombel siiski ei seganud,» ütles Korb. Nii näiteks on Pettai muu hulgas esitanud tasumata arvete hulka ka raamatu «Tõde Eestist» ja selle väljaandmise, mis ei ole kuidagi seotud MTÜ-ga Eesti Keskerakond. Antud raamatu kirjastajaks on märgitud OÜ Midfield.

Ka sõnas Korb, et ekspert, kellele komisjon otsust tehes tugines, ei ole suutnud tõendada oma järelduste paikapidavust ega kaasanud erakonda ekspertiisi tegemisse, mistõttu on ta erakonna juristide hinnangul ise rikkunud seadust.

Korb sõnas, et arvestades rohkeid vastuolusid, aga ka seda, et Pettai pole pöördunud kohtusse ning võimalikud nõuded oleksid seaduse järgi aegunud, on ERJK otsus arusaamatu. «Ei ole usutav, et kui Pettaile oldaks niivõrd suures ulatuses võlgu, jätaks Midfield võlgnevuse väljanõudmiseks kohtusse hagi esitamata. Ärimees pöördus hoopis ERJK poole, kus poliitikud tegid vaatamata ilmsetele vastuoludele valimiste eel kahetsusväärse otsuse. Olen täiesti veendunud, et kohus lükkab ERJK ja Pettai argumendid ümber,» ütles Korb.

BNS

Tagasi üles