Riigikohus jättis skandaalse aktivisti valimiskaebuse läbi vaatamata

Meelis Kaldalu.

FOTO: Kristjan Teedema

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelelvalve kolleegium jättis skandaalse aktivisti, riigikokku üksikkandidaadina kandideerida soovinud Meelis Kaldalu kaebuse vabariigi valimiskomisjoni otsusele läbi vaatamata.

Kaldalu esitas tänavu 17. jaanuaril vabariigi valimiskomisjonile e-kirjaga digitaalselt allkirjastatult üksikkandidaadi registreerimise avalduse ja kandideerimisavalduse 3. märtsil toimuvatel riigikogu valimistel kandideerimiseks.

Valimiskomisjon kontrollis esitatud dokumente ja leidis, et Kaldalu polnud esitanud riigikogu valimise seaduse kohaselt nõutavat kautsjoni tasumist tõendavat maksekorralduse koopiat.

Riigi valimisteenistus tegi Kaldalule 18. jaanuaril ettepaneku esitada kautsjoni tasumist tõendav dokument, mille ta pidi esitama hiljemalt 19. jaanuaril enne kella 18.

21. jaanuaril jättis vabariigi valimiskomisjon oma otsusega Kaldalu 3. märtsil toimuvatel riigikogu valimistel kandidaadiks registreerimata.

Valimiskomisjon märkis, et kautsjoni tasumine on riigikogu valimistel kandidaatide registreerimiseks esitamise eeltingimus ning kuna Kaldalu seda ei täitnud, siis ei olnud komisjonil võimalik teda kandidaadiks registreerida.

Seepeale esitas Kaldalu kaebuse, mis oli adresseeritud vabariigi valimiskomisjonile ja riigikohtu üldkogule põhiseaduslikkuse järelevalve korras menetlemiseks.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tegi 29. jaanuaril määruse, millega jättis Kaldalu kaebuse käiguta, kuna kaebus ei vastanud põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses sätestatud nõuetele.

Kaebuses puudus põhistus ning ei olnud ära näidatud, kuidas vabariigi valimiskomisjoni otsus rikub Kaldalu õigusi.

Kolleegium andis Kaldalule tähtaja puuduste kõrvaldamiseks hiljemalt 31. jaanuariks ning märkis, et kaebuses puuduste kõrvaldamata jätmise korral võib kohus jätta kaebuse läbi vaatamata.

Kuna Kaldalu 31. jaanuariks kaebuses esinevaid puudusi ei kõrvaldanud, siis jättiski kolleegium tema kaebuse läbi vaatamata.

Tagasi üles