Riigikohus jättis EÜVP valimiskaebuse rahuldamata

Kes riigipiruka juurde pääsevad, otsustavad valijad 3. märtsil.

FOTO: Sille Annuk

Riigikohus otsustas, et valimiskomisjon toimis Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (EÜVP) puhul õigesti, käsitledes erakonna hiljem esitatud nimekirja esimese muutmisena.

10. jaanuaril esitas EÜVP vabariigi valimiskomisjonile teatise, millega volitas riigikogu valimistel erakonda esindama Alisa Blintsova ja Mstislav Rusakovi ning 13. jaanuaril esitasid viimased riigi valimisteenistusele EÜVP kandidaatide registreerimise dokumendid. Samas esitas 17. jaanuaril EÜVP valimiskomisjonile teatise, millega volitas riigikogu valimistel erakonda esindama Julia Sommerit ja Taivo Risti ning koos teatisega esitasid nad ka kandidaatide registreerimise dokumendid.

Valimiskomisjon jättis 21. jaanuari otsusega riigikogu valimisteks registreerimata Blintsova ja Rusakovi esitatud EÜVP kandidaadid Sergei Seredenko, M. Rusakovi, Oleg Nazmutdinovi, A. Blintsova, Dmitri Suhoroslovi, Stanislav Pupkevitši, Viktor Ivkini ja Vladimir Beljakovi. Komisjon märkis, et riigikogu valimise seaduse kohaselt võib erakond esitada ühes valimisringkonnas registreerimiseks ainult ühe kandidaatide nimekirja, kuid EÜVP on esitanud kaks nimekirja.

Mõlema nimekirja esitajad on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse isikutena, kes võivad ühiselt esindada EÜVPd, ja nad on volitatud esitama riigikogu valimistel EÜVP kandideerimisdokumente. Mõlema nimekirja esitajad olid seisukohal, et esindusõigus on neil ning vastaspoolel see puudub, ja esitasid selle kohta valimiskomisjonile dokumente ja teavet.

Kuna valimiskomisjon ei jõudnud vastuolulist teavet hinnates esindusõiguse kohta ühesele seisukohale, lähtuti otsuse tegemisel registri andmetest, mis andsid esindusõiguse nii Rusakovile ja Blintsovale kui ka Sommerile ja Ristile. Samas tuli valimiskomisjoni hinnangul olukorras, kus valimisteenistusele on esitatud kaks kandidaatide nimekirja, käsitada hiljem esitatud dokumente muudatuste tegemisena varem esitatud kandideerimisdokumentides ja varem esitatud kandideerimisdokumendid oleks tulnud tagastada.

Nii registreeriski valimiskomisjon 21. jaanuari otsusega riigikogu valimisteks Risti ja Sommeri esitatud EÜVP kandidaadid Oleg Tesla, Andrei Orponeni, Igor Rosenfeldi, J. Sommeri, Diana Koori, Andrei Anissimovi, Viktor Malõgini, Diana Nõmberg-Klausi, Tiina Radionova, Viivi-Helbe Peljuhhovska ja Vjatšeslav Makaronski.

Seepeale esitasid Rusakov ja Blintsova EÜVP nimel valimiskomisjoni kaudu riigikohtule kaebuse nende kahjuks langetatud otsuse tühistamiseks. Valimiskomisjon edastas kaebuse riigikohtule, kuid jäi oma otsuses esitatud seisukohtade juurde ning palus jätta kaebuse rahuldamata.

Kolleegiumi hinnangul lähtus valimiskomisjon EÜVPd esindama volitatud isikute kindlakstegemisel õigesti hiljem ehk 17. jaanuaril esitatud teatisest ning käsitles Sommeri ja Risti esitatud kandidaatide registreerimise dokumente varasemates dokumentides muudatuste tegemisena ning jättis EÜVP kaebuse rahuldamata.

Tagasi üles