Riigikohus sai valimistoimingutega seoses neli kaebust

Meelis Kaldalu.

FOTO: Kristjan Teedema

Riigikohus sai riigikogu valimiste dokumentide vastuvõtmise ja kandidaatide registreerimise asjus neli kaebust.

Kaebuse esitasid Vabariigi Valimiskomisjoni poolt registreerimata jäetud kandidaadid: Eestimaa Ühendatud Vasakpartei kaheksaliikmeline nimekiri ning Almar Gluštšenko ja Meelis Kaldalu, kes ei olnud tähtajaks tasunud kautsjonit. Samuti Argo Mõttus, kelle dokumendid laekusid riigi valimisteenistusele pärast dokumentide esitamisaja lõppu, teatas valimiskomisjoni pressiesindaja esmaspäeval.

Vastavalt riigikogu valimise seadusele võib huvitatud isik, juhul, kui ta leiab, et jaoskonnakomisjoni toiminguga, maakonna valimiskomisjoni otsuse või toiminguga või Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi, esitada põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras kaebuse riigikohtule. Kaebuse valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale võib riigikohtule esitada pärast asja lahendamist Vabariigi Valimiskomisjonis. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest või toimingu sooritamisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Riigikohtul on otsuse tegemiseks aega seitse tööpäeva.

Tagasi üles