Urmas Reinsalu migratsiooniprobleemist: Vahemerel tabatud migrantidega laevad tuleb saata tagasi päritoluriiki

Otse Postimehes: Urmas Reinsalu

FOTO: Ardi Truija

Urmas Reinsalu kommenteeris oma Facebooki lehel migratsiooni küsimust ja mainib, et Euroopa Liidus on tarvilik säilitada liikmesriikide iseotsustamisõigus.

«Eesti peab säilitama kontrolli migratsiooni üle,» nii algab justiitsministri Urmas Reinsalu Facebooki postitus. Reinsalu sõnul on viimastel aegadel kuulda, et sisserände kvoote tuleks kaotada ning kvoodi kaotusest räägivad need, kes sügisel toetasid ÜRO migratsioonipakti. Eestil tuleb järgnevatel kuudel langetada otsuseid ka Euroopa Liidu rändeküsimuses, «millel on Eesti otsustamisõigusele kaugeleulatuvad tagajärjed.» Isamaa seisukoht on, et tuleb säilitada kontroll rände üle.

«Isamaa on võõrtööjõu suhtes konservatiivsel positsioonil ning võõrtööjõule eelistame toetada eestlaste tagasipöördumist ja passiivsete inimeste tööhõivesse kaasamist.»

Reinsalu kirjutab Facebooki postituses, et Isamaa ei välista võõrtööjõudu, kuid see peab olema viimane lahendus tööjõupuuduseks ning tööjõud peab olema kõrgelt kvalifitseeritud ja kõrgepalgaline. «Riik peab säilitama kontrolli migratsioonipoliitika üle laiemalt, seetõttu ei tohi kaotada kehtivat rändekvooti.»

Reinsalu jätkab, et Euroopa Komisjonil ei tohi praegu ega ka tulevikus õigust kehtestada liikmesriikidele automaatset laialijagamist. «Immigrantide (sealhulgas sõjapõgenike) vastuvõtmine peab Euroopa Liidus jääma iga riigi enda otsustada,» kirjutas Reinsalu. Tema sõnul on vastuvõetamatu, kui riikidele, kes pole nõus immigrante vastu võtma, et neile kehtestatakse rahalised sanktsioonid. Tema sõnul ei pea Isamaa vajalikuks täiendavaid ümberpaigutamisi ja ümberasutamisi Eestisse. 

Euroopa Liit peaks rohkem tegutsema Vahemere-tagustes maades: looma transiitkeskuseid, et välja selgitada sõjapõgenikke teiste immigrantide seas; Euroopa Liit peaks vajadusel majanduslikku survet avaldama transiidikeskuste loomiseks. 

«Vahemerel tabatud migrantidega laevad tuleb saata tagasi päritoluriiki, et lõpetada inimkaubitsejate hõlptulu ja immigrantide kontrollimatu saabumine Euroopa Liitu.»

Lisaks kirjutab Reinsalu, et Euroopa Liit peab tagama tõhusama kontrolli Schengeni üle, kui on liikmesriik, kes laseb kontrollimatult immigrante üle oma piiri, siis tuleks rakendada Schengeni liikmelisuse peatamist. 

Reinsalu lõpetab postituse mõttega, et vastuvõtjariigil on kohustus tegeleda asüülitaotlejatega ning selle kaotamine kvoodisüsteemist on «huvitatud riikide agenda.»

Tagasi üles