Sotsid tahavad maksuvaba tulu panna vähenema alates 2000 eurost

Jevgeni Ossinovski

FOTO: Kuvatõmmis videost

Sotsiaaldemokraatide hinngul tuleks alampalk hoida tulumaksuvabana ning lisaastmete arvestamise piir tõuseks 1200 eurolt 2000 eurole kuus. Selle tulemusena oleksid alla 2000-eurosed sissetulekud vähemalt 500 euro ulatuses tulumaksuvabad, seisab erakonna riigikogu valimiste eel avaldatud majandusprogrammis. 

Sotside maksuprogramm peab oluliseks maksurahu tagamist, et tagada riigi üldine stabiilne areng. «Me ei tõsta üldist maksukoormust, vaid kavatseme teha maksud õiglasemaks, et väheneks väiksema sissetulekuga inimeste maksukoormus. Samuti kavatseme langetada poole võrra elektrienergia kui ühe põhilise ettevõtluse sisendressursi aktsiisi,» sõnas sotside esimees Jevgeni Ossinovski. 

Sotsid on seisukohal, et Eesti majandusedu aluseks on inimesed, kellesse tuleb riigina rohkem panustada. See tähendab nii tööjõu kättesaadavuse parandamist, inimeste oskuste ja kvalifikatsiooni tõstmist ning täiendümberõpet. 

​Sotside majandusprogrammi fookuses on liikumine kõrge lisandväärtusega, digitehnoloogia võimalusi maksimaalselt kasutava, keskkonda säästva ja sotsiaalselt tundliku majandusmudeli suunas.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Rene Tammisti sõnul on sotsiaaldemokraatide majandusprogrammi üks keskseid märksõnasid ka rohemajanduse arendamine. «Olen seisukohal, et järgmisel kümnel aastal tuleb meil CO2 müügist teenitav 1,3 miljardi euro suurune tulu suunata eelkõige uute rohetehnoloogiate väljaarendamisse ja nende globaalsesse eksporti,» lausus Tammist.

Tammisti sõnul tuleb jätkata juba alustatud tegevustega, mis puudutavad majanduse digitaliseerimist ning e-riigi muutmist veelgi kasutajasõbralikumaks.

Erakonna aseesimees Anto Liivat peab oluliseks välisinvesteeringute Eestisse meelitamist ning Eesti ettevõtjate toetamist välisturgudele laienemisel. «Oleme juba andnud EASile uue suuna ja rolli läbi uuendatud strateegia, mille keskne mõte on saavutada paremaid tulemusi vähema pingutusega,» ütles Liivat. Sotsid soovivad moodustada platvormi, mis viiks kokku teadus- ja arendusasutused, rahvusvahelised eksperdid ning ettevõtjad, et suurendada TA-asutuste panust ettevõtete tootlikkusse. Lisaks välisinvestorite teenindamisele tuleb aktiivselt müüa Eestit kui head ettevõtluskeskkonda, sest investeeringute osas konkureerime igapäevaselt teiste riikidega. 

Tagasi üles