EKRE valimisprogramm lubab hoolitseda kogu Eesti rahva eest

Täna keskpäeval algas Radissoni  hotellis Eestimaa Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) volikogu, kus kinnitati eesootavate riigikogu valimiste üldprogramm ja kandidaatide nimekiri.

Programm «Eesti eest!» lubab jõukust ja õnne kõigile Eesti inimestele. Lubatakse seista inimeste heaolu eest «ka siis, kui nad on haiged või vanad». Kütuse- ja alkoholiaktsiisid alandatakse tasemele, mis toob maksutulud tagasi Eestisse. Eesti muudetakse kõige odavamaenergiaga riigiks meie piirkonnas, lubab programm. Selleks vähendatakse gaasi- ja elektriaktsiise, elektri võrgutasusid ja taastuvenergia tasusid.

«Käivitame riikliku ehitusprogrammi ja ehitame kaheksa aastaga valmis neljarealised teed Tallinnast Tartu, Pärnu ja Narvani ning Saaremaa püsiühenduse,» lubab programm. Kui juba praegu kiusab ehitusettevõtteid tööjõupuudus, siis kes ehitab kõik need maanteed valmis? Kas hakkame võõrtööjõudu sisse tooma? «Ei, mitte mingil juhul. See on hoopis osa meie plaanist tuua Soomest tagasi Eesti inimesed. Me ei taha ei Ukrainast, Venemaalt ega Poolast töölisi sisse tooma,» kinnitas erakonna aseesimees Martin Helme. Selle kohta on meil programmis ka punkt, et me hoolitseme selle eest, et hankeid võidaksid Eesti firmad. See on asi, mida teevad kõik riigid Euroopa Liidus, kuigi see on keelatud,» lisas Helme.

Helme on veendunud, et Eesti firmad ei hakka võõrtöölisi palkama, kui riik ei luba. «Siin ongi kõik komplektis. Kui me räägime piirivalve taastamisest, siis mitte ainult selles võtmes, et me ei lase siia ainult eritrealasi või nigeerlasi, vaid me kontrollime ka seda, et siia ei tuleks kümnete tuhandete kaupa Ukraina musta tööjõudu,» lausus poliitik.

Veel noppeid programmist:

*Lõpetame Rail Balticu projekti ja loome kvaliteetse raudteeühenduse Euroopaga, kasutades maksimaalselt juba olemasolevat raudteetaristut. Parendame olemasolevaid siseriiklike raudteeühendusi.

*Taastame abikaasade ühise tuludeklaratsiooni.

*Vabastame pensionid tulumaksust.

*Maksustame välisfirmade hiigelkasumid, mida praegu Eestist maksuvabalt välja viiakse.

*Viime sisse regionaalsed maksusoodustused maaelu edendamiseks.

*Eelistame riigihangetel eesti kapitalil põhinevaid ettevõtteid ja toetame riikliku tellimuse kaudu kohalikku ettevõtlust ja töökohtade loomist.

Samuti toetab EKRE programm traditsioonilist abielu ja pereväärtusi. Abielus oleva noore pere kodulaenust lubatakse tasuda iga lapse sünni puhul 25 protsenti, arvestades keskmise kodulaenu summat. Põhiseaduses määratletakse abielu mehe ja naise vahelise liiduna, kooseluseadus tühistatakse ning samasoolistel paaridel ei lubata lapsi lapsendada.

«Lubame, et järgmise nelja aasta jooksul tõuseb keskmine pension kahekordseks, st ligikaudu 800 euroni,» seisab programmis. Sügava puudega inimeste hooldamise eest makstav hooldajatoetus tõstetakse miinimumpalgani. Abi vajavate inimeste elu parandamiseks on  veel terve rida lubadusi. Samuti tervishoiu olukorra parandamiseks.

Haridusvaldkonnas lubab programm koolide üleviimist eestikeelsele õppele ja ülikoolide muutmist taas eestikeelseteks.

Seitsme leheküljeline programm lubab veel presidendi valimist rahva poolt, rahvaalgatuse taastamist, valimissüsteemi reformimist ja justiitsreformi ning korruptsioonivastase võitluse muutmist riikliku kriminaalpoliitika prioriteediks.

Kaitsepoliitika valdkonnas lubatakse teha peaminister riigikaitse kõrgeimaks juhiks, tugevdada Kaitseliitu, taastada sõjaväestatud piirivalve ja tõsta kaitseväelaste palku.

Siin on ka punkt, mille kohta EKRE auesimees, president Arnold Rüütel esitas volikogu avasõnas muudatusettepaneku. «Küsime meie tähtsaimalt liitlaselt Ameerika Ühendriikidelt sõjalist abi kokku kuni ühe miljardi USA dollari ulatuses, samuti küsime abi meie Euroopa liitlastelt.» Rüütel nimelt leidis, et võibolla ei peaks ameeriklaste käest küsitav konkreetne rahasumma siiski olema programmi sisse kirjutatud.

Küsimusele, et kas plaanid rahalises mõttes liiga ambitsioonikaks ei lähe, vastas Martin Helme, et kõik on läbi mõeldud. «Meil on programmi iga lõigu või alapunkti taga tegelikult veel kümme lehekülge valdkonna programmi, mida me ei tee avalikuks. Rõhutaksin siiski seda, et iga valimisplatvorm on poliitiline deklaratsioon meie kavatsusest. Loomulikult tuleb iga kavatsust hinnata realistlikult, et milline ressurss on vaja sinna alla panna. Me ei ole praegu veel valitsuses, meil ei ole taga ministeeriume, kes peavad kogu selle peenmehaanika läbi hekseldama. Selleks me lähemegi valitsusse, et kasutada riigi kogu ressurssi oma plaanide elluviimiseks,» ütles Helme.

Tagasi üles