Eesti 200 tahab topeltkodakondsust lubada kõigile eestlastele

Poliitik Igor Taro.

FOTO: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Nädalavahetusel erakonnaks saanud Eesti 200 tõstatas alanud nädalal idee tühistada topeltkodakondsuse keelamine Eesti sünnijärgsetele kodanikele üle maailma. 

Eesti 200 leiab, et Eesti kodakondsuse seadusse on vaja teha mitmeid põhimõttelisi muudatusi. Tühistada tuleb kodakondsuse seaduse säte, mis nõuab sünni hetkel või hilisemas elus teise või teised kodakondsused omandanud Eesti kodanikul pärast 18-aastaseks saamist kolme aasta jooksul loobuda kas Eesti või mõne muu riigi kodakondsusest. 

«Sisuliselt on topeltkodakondsus alati olnud ning seda pole lihtsalt juriidiliselt tunnistatud. Praegu lähevad vastuollu kodakondsuse seadus ja põhiseadus. Selles õigussegaduses elab mitukümmend tuhat eestlast üle maailma. Ka viimasel ajal kirgi küttev Abhaasia eestlaste juhtum räägib sellest samast õigussegadusest,» kirjeldas Eesti 200 juhatuse liige Igor Taro.

Lõpetada vabas Eestis sündivatele lastele halli passi andmine

Teise ettepanekuna käib Eesti 200 välja lõpetada vabas Eestis sündinud lastele määratlemata kodakondsusega elanike passide väljastamine. «Niinimetatud hallid passid olid mõeldud ajutise lahendusena endistele Nõukogude Liidu kodanikele, kes ei tahtnud või ei saanud omandada Eesti või mõne muu riigi kodakondsust. Eestis sünnib jätkuvalt igal aastal juurde lapsi, kelle kodakondsus jäetakse määratlemata - 27 aastat pärast Eesti iseseisvuse taastamist pole see normaalne. Viimati vormistati 2017. aastal 3 lapsele ja 2016. aastal 22 lapsele määratlemata kodakondsusega isikutunnistus,» seisab pressiteates. 

«PPA andmeil on vanemate otsuse tõttu määratlemata kodakondsusega lapsi 189 ning neile tuleb taastada õigus Eesti kodakondsusele täisealiseks saamisel,» lisas Taro. 

Enne iseseisvuse taastamist Eestis püsivalt elanud inimeste vabas Eestis sündinud lapsed peavad saama Eesti kodakondsuse

Kolmandaks tuleb vabas Eestis sündivale lapsele anda õigus sünnihetkel sünnijärgsele kodakondsusele, sõltumata tema vanemate kodakondsusest, kui vähemalt üks tema vanematest on Eestis püsivalt elanud enne 20. augustit 1991. Mitme kodakondsusega Eestis püsivalt elavad lapsed peavad praeguse regulatsiooni järgi pärast 18-aastaseks saamist kolme aasta jooksul otsustama, kas nad säilitavad Eesti või muu riigi kodakondsuse, leiab Eesti 200. 

«Meie eesmärk peaks olema see, et Eestis mitmendat põlve elavad inimesed oleksid Eesti kodanikud ja neil oleks võimalus ka kasvada Eestis üles Eesti kodanikena. Selle muudatusega ütleme riigina selgelt välja, et need lapsed on Eesti lapsed, sõltumata sellest, mis kodakondsuse otsuse on kunagi teinud nende vanemad,» selgitas Taro. «Praegu sünnib meil igal aastal juurde teiste riikide kodanikke, vaatamata sellele, et nende vanemad ja mõnikord ka vanavanemad on siin püsivalt elanud,» ütles Taro. 

Sarnane Reformierakonna algatus jäi toetuseta

Septembris lükati riigikogus tagasi Reformierakonna algatatud seaduse eelnõu kodakondsusseaduse muutmiseks, mis võimaldaks topeltkodakondsust mõnes Euroopa Liidu või Euroopa majanduspiirkonna riigis elades, samuti USAs, Kanadas, Uus-Meremaal või Šveitsis. 

Tagasi üles