Keskerakond lubab kehtestada lesepensioni

Keskerakond tutvustas valimisloosungit

FOTO: Tairo Lutter

Keskerakonna põhieesmärk sotsiaalvaldkonnas eelseisvateks riigikogu valimisteks näeb ette koos erakorralise tõusuga pensionitõusu 100 euro võrra 2020. aastal, lisaks seistakse lesepensioni ja õenduskodude loomise ning koduõendus teenuse kättesaadavuse eest. 

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ütles, et erinevate erakondade esindajad tunnistavad eakate rasket elujärge ning vajadust pensionitõusuks, kuid ainult Keskerakond on valmis seda erakorraliselt tegema. 

«Kutsume teisi erakondi toetama meie ettepanekut erakorralise pensionitõusu osas, sest pea pooled vanaduspensionärid on vaesusriskis ja nad tuleb sellisest olukorrast välja aidata,» ütles Sarapuu. «Keskerakonna erakorralise pensionitõusuga kasvab aastaks 2023 keskmine pension ligi 700 euroni ehk üle 200 euro võrreldes 2020. aasta algusega.» 

Sarapuu ütles, et Reformierakonna jutt ainult majanduskasvu toel saabuvast pensionitõusust tähendaks nelja aasta peale kokku vaid 124-eurost tõusu. «Seega on nende poolt välja hõigatud 200-eurone tõus järjekordne tühi lubadus, nagu oli Eesti viimine viie jõukama Euroopa riigi hulka,» tõdes Sarapuu.

Tema sõnul leevendab üksikuks jäänud eakate toimetuleku raskusi Keskerakonna kava kehtestada niinimetatud lesepension, mis võimaldab eakatel abielupaaridel saada suuremat pensioni lahkunud abikaasa pensioni arvesse võttes. 

Sarapuu sõnul peab riik koos omavalitsustega tulema appi hooldekodu teenuse eest tasumisel, kuid lisaks on Keskerakonnal kavas rajada hooldekodude kõrvale ka õenduskodud.

«Hooldekodu ei ole raskele voodihaigele õige koht, aga õendushaigla pakub vaid ajaliselt piiratud teenust,» selgitas Sarapuu. «Rakendame õenduskodud inimestele, kes vajavad ajaliselt piiramata ja samaaegselt nii hoolekande- kui tervishoiuteenust. Samuti laiendame abivajajatele koduõenduse teenuse.» 

Sarapuu ütles, et erinevate sotsiaalteenuste pakkumise kord peaks olema ühetaoline üle Eesti. «Koduhooldus, invatransport ja muu abi peab olema kõigile vajadusel kättesaadav,» märkis Sarapuu. «Selleks peab sotsiaalministeerium omavalitsustega kokku leppima erinevate sotsiaalteenuste tagamise korra.» 

Sarapuu sõnul lubab Keskerakonna valimisplatvorm seeniorite teenusmajade loomist, mis toovad eakatele lähemale nii hoolekande kui ka olmeteenused. «Jätkame eakatele kaasaegsete päevakeskuste loomist, et tagada eakatele sisukas vabaaja  kasutamine,» ütles Sarapuu. 

Sarapuu tõi ühe sotsiaalvaldkonna punktina välja ka lubaduse pensioniealistel hambaproteesidest kasutamata või ülejäänud raha kasutada hambaraviks. 

Keskerakonna terviklik valimisplatvorm valmib uue aasta alguses.

Tagasi üles