Riigikogu asub kärpima soolist palgalõhet

Raha.

FOTO: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Riigikogus tuleb täna esimesele lugemisele soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärgiks on aidata kaasa Eestis valitseva sügava soolise palgalõhe vähendamisele.

Sotsiaaldemokraat Marianne Mikko sõnul on eelnõu suunatud eeskätt õiglase palga maksmisele avalikus sektoris, kus kohati on meeste ja naiste palkades sarnaselt erasektoriga suured käärid. 

Riigikogu asub arutama ettepanekut, millega antakse tööinspektsioonile volitused teha järelevalvet selle üle, millist palka maksab tööandja meestele ja naistele sama või võrdväärse töö eest. «Sisuliselt kohustab see muudatus avalikku sektorit maksma võrdse töö eest võrdset palka,» märkis Mikko. «Loodan, et erasektor tuleb siin kaasa ja asub samuti palgalõhega võitlema. Kui mehed ja naised saavad võrdse töö eest võrdset tasu, siis võidab sellest kogu ühiskond, ka ettevõtjad.»

Tänavu veebruaris avaldatud Eurostati uuringust selgus, et 2016. aastal oli Eestis sooline palgalõhe 25,3 protsenti, mis on enam kui pooleteise protsendipunkti võrra väiksem 2015. aasta näitajast. Mais teatas aga statistikaamet, et sooline palgalõhe oli mullu 20,9 protsenti naiste kahjuks. Mikko väitel on sooline palgalõhe Eesti üks valusamaid probleeme, mille kahandamisega tuleb sihikindlalt tegeleda. «Need valusalt kõnekad numbrid näitavad, et naise palk on täna kas veerandi või viiendiku võrra väiksem Eesti mehe töötasust. Kuldaväärt on iga samm, mis seda lõhet vähendab,» lausus Mikko.

Palgalõhe vähendamise eelnõu jõuab riigikogu täiskogu ette

Täna läheb riigikogu täiskogus esimesele lugemisele võrdõiguslikkuse seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärgiks on vähendada naistele ja meestele sama või võrdväärse töö eest makstavate palkade ebavõrdsust avalikus sektoris.

Muudatustega luuakse senisest efektiivsemad ja mugavamad võimalused soolise palgalõhe analüüsiks, kehtestatakse riiklik ja haldusjärelevalve naiste ja meeste võrdväärse töö eest makstava palga võrdsuse põhimõtte üle avalikus sektoris ning täpsustatakse kehtivat regulatsiooni eesmärgiga toetada võrdse palga maksmise nõude rakendamist ja loodavat järelevalvet, teatas riigikogu pressiteenistus.

Tagasi üles