Eesti 200 tahab õpetajate palgatõusuks laenu võtta ja õigusloome pea peale pöörata
Ülevaade reformikavast

Teadlane hoiab käes geneetiliselt muundatud rapsi. Pilt on illustratiivne.

FOTO: ANINDITO MUKHERJEE/REUTERS

Erakonnastuv Eesti 200 avalikustas täna reformikava, kus lubatakse tõsta õpetajate ja teadlaste palkasid läbi riiklike võlakirjade. Reformida tahetakse nii õigusloomet, riigikaitset kui ka tervishoiusüsteemi. Kõik riigiettevõtted tahetakse viia börsile. 

Järgmise viie aasta jooksul plaanitakse kahekordistada teaduse ning hariduse finantseerimist; tõsta õpetajate, õppejõudude ja teadurite palkasid nii, et neile ametitele oleks Eesti ühiskonnas eluterve konkurents. «Oleme valmis neid reforme finantseerima läbi riiklike võlakirjade,» teatas Eesti 200 oma täna esitletud reformikavas.

Riik peaks laenu võtma ka tee-ehituseks. «Meie eesmärgiks on «null laupkokkupõrget riigi põhimaanteedel». Selleks oma plaan ehitada aastaks 2025 välja Tallinna-Tartu, Tallinna-Ikla ja Tallinna-Narva maanteed minimaalselt 2+1 sõiduradadega.

Ühistransport peab Eesti 200 visiooni järgi olema vajaduspõhine ja kättesaadav, kuid mitte tingimata tasuta. 

Eesti 200 plaanib ka restarti õigusloomes. «Lihtsamad kohtuasjad tuleb lahendada suulises menetluses, et tagada ligipääs õigusemõistmine ka vähekindlustatud isikute jaoks,» on üheks ideeks. Eesmärgiks on muuta Eesti kohtusüsteem Eesti kiireimaks ning usaldusväärseimaks kogu Euroopas. «Viime läbi eurodirektiivide auditi ja eemaldame kõik ülearuse,» kõlab teise ideena.

Laiapõhjaliseks riigikaitseks tuleks reformikava järgi koondada sisejulgeoleku ja kaitsejõud ühise juhtimise alla. 

Eesti 200 nägemuses ei ole massiimmigratsioon ei Eestile ega Euroopale jõukohane. «Eesti saab anda oma panuse välisabi kaudu neis riikides, kus meie kogemusi vajatakse.»

Samuti on plaan panna kõik Eesti lapsed õppima ühtsesse Eesti kooli, kus käib õpe eesti keeles, kuid muu kodukeelega lastel on võimalus õppida ja arendada ka oma emakeelt. 

Majandusarengust rääkides toonitatakse, et Eestisse on teretulnud kõik, kes tahavad siin tööd teha ja siin makse maksta. Kõrge tööhõive tingimustes tuleb ettevõtetele tagada tööjõu kättesaadavus, vältides massilist immigratsiooni. «Iga ettevõtja ja tööandja on meile oluline. Käitume vastavalt ja ei koti neid.» Lisaks on plaan viia kõik riigiettevõtted börsile. 

«Seisame oma rahvuslike tšempionite eest,» toonitatakse. See tähendab Eesti ettevõtteid, kes suudavad rahvusvaheliselt kasvada, jättes peakontori, kõrgepalgalised töökohad ja kasumi Eestisse. 

Alkoholi- ja aktsiisipoliitikaga on plaan järgmine: «Kahjuliku tarbimisega seotud aktsiisid peavad kehtima sellisel tasemel, mis tagavad riigile maksimaalse maksulaekumise ja samal ajal suunavad inimese tervisekäitumist.»

Ravijärjekordade lühendamiseks plaanitakse kaotada kunstliku konkurentsi Eesti haiglate vahel. Samuti plaanitakse kaotada tervishoiuteenustega seotud erisoodustusmaks ning edendada erakindlustust. 

Plaanitakse ühtsesse süsteemi ja inforuumi liita haigekassa, töötukassa, sotsiaalkindlustusameti ja vabastada kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande ning tervishoiuteenuste osutamise kohustusest. 

Eesti 200 tahab täielikult ära kaotada jäänuki minevikust ehk ettevõtete erisoodustusmaksu töötajate arengu ja tervisega seotud kuludelt ning kehtestada sotsiaalmaksu lae kolmekordse keskmise palga tasemel.

13 varivalitsuse ministrit

Eesti 200 eestvedajate sõnul on Eesti ees seisvad väljakutsed – majanduse areng, inimvara arendamine, sotsiaalne turvavõrk – nii laiapõhjalised, et ükski ministeerium üksinda ei saa neid tänases haldusalas lahendada. Nii esitleti täna 13 eri valdkonna ministrit: peaminister on Priit Alamäe, majandusarengu- ja rahandusminister Indrek Nuume, kohalike omavalitsuste teenuste reformi minister Igor Taro, kodukondade võimestamise minister Kristjan Altroff, hariduse ja lõimumise minister Kristina Kallas, koolivõrgu arengu minister Hendrik Agur, teaduse arengu minister Kristiina Tõnnisson, loodusvarade kaitse ja väärindamise minister Jaak Laineste, transpordireformi minister Pirko Konsa, taristu ja ühenduste minister Meelis Niinepuu, julgeoleku ja liitlassuhete minister Margus Tsahkna. Tervishoiu ja riikliku turvavõrgu ministreid on kaks: Kadri Haller-Kikkatalo ja Liina Normet. 

Eesti 200 loodab 500 liiget kokku saada pooleteise kuuga. Alamäe sõnul on Eesti 200-l hetkel üle 300 liikme.

Tagasi üles