Reformierakond lubab õpetajatele 2000 eurot palka

Reformierakond.

FOTO: Urmas Luik

Eile kogunenud Reformierakonna juhatus kiitis heaks haridusvaldkonna valimisprogrammi põhilubadused: üleminek ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile, õpetaja palga tõstmine üle 2000 euro ning koolihariduse algus kuuendast eluaastast.

«Kui me tahame, et Eestis oleks targem majandus ja jõukamad inimesed, on haridus ülitähtis. Usun, et kogenud poliitikute ja haridusekspertide koostöös on valminud ambitsioonikas ja vastutustundlik programm,» ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Reformierakonna nägemuses on järgmise haridusministri üks esimesi ülesandeid teha poliitiline otsus üleminekuks ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile lasteaiast alates.

«Tänane venekeelne kool kasvatab üles paralleelmaailmas elava venekeelse kogukonna, kellel tööturul on ees klaaslagi. Tuleb anda selge suunis, et võimalikult kiiresti algaks üleminek ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile. Selleks tuleb ümber korraldada koolivõrk ja koolitada õpetajaid,» ütles Jürgen Ligi. 

Reformierakonna programmi järgi algaks kooliharidus Eestis kuuendast eluaastast ettevalmistusaastaga, mis ühtlustab laste valmisolekut kooliks. Selleks kujundatakse ümber lasteaia viimane rühm, kus õpetatakse sotsiaalseid oskusi, lugemist, kirjutamist ja esimest võõrkeelt.

«Ettevalmistusaastal me ei sunni last koolipinki, õppimine peab käima läbi mängu ja liikumise. Eesmärgiks on pehmendada üleminekut lasteaiast kooli,» ütles Kaja Kallas.

Kolmandaks lubab Reformierakond parandada haridustöötajate mainet ja sissetulekuid. Uuringud näitavad, et Eestis on suur probleem õpetajate järelkasvuga ning kümne aasta jooksul muutub üle 50 protsendi õpetajaid pensioniealisteks.

«Üheks lahenduse osaks on õpetajate palk. 120 protsenti keskmisest palgast on vähim, mille poole peame pürgima. Nelja aastaga peab õpetaja keskmine palk tõusma üle 2000 euro. Lisaks palgale tuleb õpetajatele tagada ka vajalikud tugiteenused, et nad saaks ja jõuaks märgata iga lapse erilisust. Pikas perspektiivis ehk 10 aasta pärast tahame, et õpetaja palk oleks kahekordne Eesti keskmine,» ütles Liina Kersna.

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul on need kolm punkti vaid osa erakonna haridusreformist. «Kindlasti tahame ka suurendada haridusvabadust, kaasata kõrgharidusse eraraha ja rakendada paremini nutilahendusi,» lisas Kaja Kallas.

Tagasi üles