Juristide Liit kutsub riigikogu liikmeid üles hoiduma populismist

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Eesti Juristide Liit kutsub parlamendi liikmeid üles hoiduma valimiste eel populismist ning mitte rakendama majandustulu valmisvankri ette.

Tavapäraselt tervitab Eesti Juristide Liit riigikogu korraliste istungjärkude alguses, riigikogu korralise istungjärgu alguse puhul tehtud pöördumises nendib liit, et vähem kui poole aasta pärast leiavad aset riigikogu valimised.

«Kutsume Riigikogu liikmeid üles käituma riigimehelikult ning hoiduma valimiseelsest populismist. Taunime õigusriigi ja kohtusüsteemi ründamist poliitilise kasu saamise eesmärgil. Konstruktiivne kriitika on alati teretulnud ja edasiviiv, populistlikest loosungitest kantud ründed ei sisalda aga endas midagi konstruktiivset,» seisab Eesti Juristide Liidu pöördumises.

Samuti kutsub liit riigikogu liikmeid üles mitte andma järele kiusatusele rakendada valimisvankri ette üsna heast majandusaastast tekkivat tulu. «2019 aasta eelarve koostamisel peaks vaatama pikemat perspektiivi ja tekitama reserve raskemateks aastateks,» seisab pöördumises.

Ka toonitab liit vajadust järgida õigusloome hea tava ning taunib ülereguleerimist ja põhjendamatult tormakat õigusloomet. «Hoolimata valitsuskoalitsiooni häälteenamusest kutsume üles kriitiliselt suhtuma valitsuse eelnõudesse, hindama nende vajalikkust ja mõjusid ning vajadusel algatama nende üle avalike arutelusid,» seisab pöördumises.

Ka toonitab liit, et esindusorgani seadusandlik võim pärineb rahvalt ja seda ei saa ära anda teistele võimuharudele. «Usaldusväärseks toimimiseks vajavad teised võimuharud muuhulgas parlamentaarset kontrolli,» seisab pöördumises.

Riigikogu sügisene istungjärk algab 10. septembril. 

Tagasi üles
Back