Roheliste volikogu kiitis juhatuse laiendamise otsuse heaks

Züleyxa Izmailova FOTO: Liis Treimann

FOTO: Liis Treimann

Roheliste volikogu kiitis kolmapäeval heaks juhatuse ettepaneku laiendada 1. detsembril erakorraliselt kokku kutsutaval üldkogul juhatuse koosseisu praeguselt üheksalt liikmelt kuni 15-le.

Erakonna peasekretär Joonas Laks märkis, et osade, praegu juhatusse mitte kuuluvate liikmete soov aktiivsemalt ja konkreetsemalt ainukese rohelist ilmavaadet esindava partei juhtimise töösse panustada on olnud juba mõnda aega teada ja tunda. «Nüüd anname selleks ka juriidilise väljundi. Pole saladus, et valimisvõitlus on juba alanud, ning tänavune kampaania pakub meile eriti suure väljakutse. Info kiireks ja tõhusaks vahetuseks on suur vajadus kaasata seni juhatusse mitte kuuluvaid, kuid aktiivseid erakonna liikmeid. Soovime lähtuda mitte alt ülesse juhtimisprintsiibist, vaid kaasata kõiki oma liikmeid. Selleks on aga abijõude vaja.»

Roheliste volikogu esimees Kaspar Kurve märkis, et praegune juhatus on küll juhatuse väliselt andnud võimaluse täita ülesandeid ja võtta vastutust igaühel, ka volikogu liikmetel. «Operatiivsete otsuste tegemise juures olemiseks peab aga siiski ka juhatuse tasemel tööd tegema. Juhatusse kandideerima on oodatud nii valimispiirkondade esinumbrid, ringkondade juhid kui ka programmitoimkondade liikmed.»

Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova avaldas lootust, et kõik aktiivsed naised on erakonnas valmis juhatuse töösse lülituma, sest naiste suurem osavõtt otsuste tegemisel on tähtis nii maailma, Eesti kui ka erakonna mastaabis.

Roheliste erakorraline üldkoosolek, kus kinnitatakse riigikogu valimiskampaania kandidaadid ja võetakse vastu põhikirja muudatused, uuendatakse üldprogramm ja kinnitatakse valimisplatvorm, toimub 1. detsembril.

Tagasi üles