Sikkut: poisse tuleb juba varakult kaasata soolise võrdõiguslikkuse aruteludesse

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

FOTO: Eero Vabamägi

Stockholmis Põhja- ja Baltimaade ministrite kohtumisel ning seejärel konverentsil «Mehed ja võrdsed võimalused» osalev tervise- ja tööminister Riina Sikkut toonitab poiste kaasamist juba noores seas võrdõiguslikkust puudutavatesse aruteludesse. 

«Oluline on kaasata poisse juba noores eas aruteludesse, mis puudutavad võrdseid võimalusi ja soolist võrdõiguslikkust,» ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Minister toonitas, et meestele ja poistele tuleb pöörata nende teemade selgitamisel sama palju tähelepanu kui naistele ja tüdrukutele. Lähenemisnurk võib olla erinev, aga sõnum peab olema nii naistele kui meestele ühtemoodi arusaadav.

Ministri sõnul on Eestis meeste kehva tervise ja riskikäitumise probleemid endiselt kriitilised. Meeste eluiga on Eestis naistest üle 8 aastat madalam, samuti on võrreldes naistega noorte meeste hulgas tunduvalt rohkem vigastustest ja alkoholist põhjustatud surmasid. 

2015. aastal tehtud uuring meeste tervise kohta näitab, et mehed sooviksid tunduvalt enam lähedasi suhteid ja rohkem lapsi, kui neil tegelikult on. See näitab, et soo aspektile tuleb läheneda senisest rohkem ka valdkondadeüleselt ning pöörata meestele ja naistele eraldi rohkem tähelepanu ka näiteks tervises ja hariduses.

Põhja- ja Baltimaade ministrite kohtumisel vahetati kogemusi, kuidas edendatakse eri riikides soolist võrdõiguslikkust. Eesti tõi soolise võrdõiguslikkuse edendamisena näite vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muudatustest, mis võimaldavad isadel lastega tulevikus rohkem aega veeta ning paremini vanemate vahel hoolduskoormust jagada. Samuti annavad vanemahüvitise süsteemi muudatused võimaluse paindlikumalt töö- ja pereelu ühitada ning vanemahüvitise saamise ajal teenida töist tulu.

Minister tõi ka välja, et Eesti riik on lähiajal saatmas valitsusse eelnõu, millega luuakse senisest mugavamad lahendused soolise palgalõhe vähendamiseks. Eelnõu eesmärk on aidata tööandjatel senisest efektiivsemalt ja mugavamate lahendustega naistele ja meestele makstavaid tasusid analüüsida. Lisaks antakse tööinspektsioonile õigused teha soolise palgalõhe järelevalvet avalikus sektoris.

Tagasi üles