Video: mis rikkumisi heidab ERJK ette Taavi Aasale, Keskerakonnale ja Stolitsa peatoimetajale?

Erakondade Rahastamise Järelevalve (ERJK) leiab, et Tallinna linnapea Taavi Aas, Keskerakond ja ajalehe Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin on möödunud kohalike valimiste eel endale Tallinna linnalehtedes poliitreklaami teinud ning seeläbi erakonnaseadust rikkunud. Kõik põhjendused ja näited võimalikest rikkumistest saadetakse asjaosalistele kahe-kolme nädala jooksul. Järgnevalt on välja toodud mõned näited. 

«Härra Tšaplõgin teatab iseenda toimetatavas lehes, et tema kandideerib valimistel Keskerakonna nimekirjas Lasnamäel. [...] Ajaleht, mida jagatakse tasuta, mis läheb tiraažis rohkem kui 50 000 - kui ma õigesti mäletan - paljude tallinlaste ja isegi väljaspool Tallinna inimeste postkastidesse. [...] Tavapärases olukorras, kui inimene peaks soovima, et ajaleht seda avaldab, peaks olema selgelt tegemist reklaamiga, mida ta ostab.» Nii selgitab ühte võimalikku rikkumist ERJK esimees Ardo Ojasalu. 

Seitse võimalikku rikkumist 

Kui ERJK üks menetlus PBK saadete «Tere hommikust, Tallinn», «Meie pealinn» ja «Vene küsimus» sisu osas on alles algusjärgus, siis teine, ajalehtede Pealinn, Stolitsa ja Zeljonaja Stolitsa sisu puudutav menetlus hakkab tasapisi lõpusirgele jõudma. «Siin on tegemist teatud määral pretsedenti loova juhtumiga, kus me oleme läbi vaadanud erinevad artiklid kaebuse alusel,» sõnab ERJK esimees. Kümnest kaebusest leidis komisjon erakonnaseaduse rikkumised seitsmes, millest üks on ka eelpool välja toodud. 

Teise näitena valimisreklaamist toob Ojasalu välja ajalehes Stolitsa viis kuud enne valimisi ilmunud uudisloo, mis teatas Taavi Aasa kandideerimisest Tallinna linnapeaks. «Taavi Aas on öelnud, et see on justkui absurd, et sellise artikli avaldamine oleks mingil moel midagi ennekuulmatut. Siin tuleb kogu see tekst läbi lugeda,» sõnas Ojasalu, selgitades: artiklis räägitakse Keskerakonna siseelust, kuidasmoodi erakond linnapeakandidaati esitama hakkab.

Vaata lähemalt videost!

«Ma olen sellega sada protsenti nõus, et Eesti suurim omavalitsus Tallinna linn ja tema linnapeakandidaadid on valimiste eel avalikkust huvitav informatsioon, millised suurimad erakonna millised kandidaadid linnapeakandidaadiks esitavad. See on okei. Aga mis ei ole okei on see, et selline ühe lehekülje pikkune lugu on Taavi Aasa kohta, aga sellist lugu ei ole Kristen Michali, Rainer Vakra või Mart Helme. Selles on probleem,» selgitas Ojasalu. 

«Mina analüüsisin neid lehti laiemalt kui nüüd ainult konkreetne menetlus ja mulle isiklikult tundub, et Stolitsa on ikkagi Keskerakonna parteiline ajaleht ja seda antakse täna välja Tallinna linna rahadega,» ütles Ojasalu kokkuvõtteks. 

Nüüd ootab ees ärakuulamiskirja koostamine Tallinna linnapea Taavi Aasale, Keskerakonnale ja ajaleht Stolitsa peatoimetajale Aleksandr Tšaplõginile. 

Ärakuulamiskirjad varsti koos 

«Praeguses etapis valmistame ette ärakuulamiskirjasid,» selgitab Ojasalu. See tähendab seni kogutud tõendide, õiguslike järelduste ning Tallinna linnale tasumisele kuuluva summa esitamine asjaosalistele. «Loodame lähima kahe-kolme nädala jooksul, et oleme sellega ühel pool ja saadame selle siis välja,» lisas Ojasalu. 

Summa arvestamisel lähtutakse Tallinna linnaosalehtede reklaami hinnakirjast ning hetkel neid avalikkusega ei jagata. «Põhimõtteliselt on see summa, mida siis on saadud n-ö annetusena juriidiliselt isikult või siis on summa, mis on avaliku ressursi kasutamine,» sõnas Ojasalu. 

Ehkki tänasel koosolekul oli päevakorras ka PBK küsimus, ei jõudnud Kaarel Tarandi eestvedamisel toimetav töörühm tänaseks koosolekuks sisulist materjali ette valmistada ning nii jäeti teema sisuline arutelu ning konkreetsed ettepanekud järgmiseks korraks, tõenäoliselt märtsi lõpus või aprillis toimuvaks koosolekuks. PBK videomaterjali on ligi 30 ühikut. Neist suurem osa on saate «Tere hommikust, Tallinn» materjal, sellele lisanduvad pikemad saated «Meie pealinn» ja «Vene küsimus». 

Taavi Aasa vastus ERJK-le: keelata linnameedial linnapeakandidaate mainida on absurd

ERJK eesmärk keelata Tallinna linnameedial mainida linnapeakandidaati on absurd, sest sama infot edastavad ka muud meediaväljaanded, ütles Tallinna linnapea Taavi Aas.

«Kui teie käsitluses kvalifitseerub valimisreklaamiks ka viis kuud enne valimisi ilmuv uudis, mis teatab, et senine linnapea kohusetäitja kandideerib linnapeaks, siis sellise lähenemise alusel võiks suure osa mullu maikuisest Eesti ajakirjanduslikust kajastusest keelata või trahvitavaks muuta,» kirjutas Aas. «Eesti meedias mainiti mind isiklikult 2017. aasta maikuu jooksul 964 korda, neist enamikel juhtudel neutraalselt või positiivselt.»

«Kokku mainiti Tallinna linnavalitsust Eesti meedias mai jooksul 3496 korda. Need numbrid peaks ilmselt tõestama, mis väärib avalikku huvi ja mis mitte,» selgitas Aas.

Ojasalu uuris, kas Aas on antud artikleid tellinud ja nende eest maksnud. «Antud artiklid olid Stolitsa toimetuse valik, refereerisid avalikul pressiüritusel teatatut, ja toimetuse valikud langesid kokku sel ajal enamikes Eesti toimetustes tehtud valikutega,» vastas Aas. «Mis on lubatud muule meediale, on lubatud ka linnameediale.»

«Olin esimene, kes oma kandideerimisest teatas, seega oli meediahuvi suur ja arusaadav,» ütles Aas, osutades, et ERJK küsimused on kallutatud iseloomuga, mille eesmärk pole midagi teada saada, sest Ojasalu räägib trellide taha panekust juba enne infopäringuid.

Juriidilise protsessi käik 

  • Pärast ärakuulamiskirja väljasaatmist menetlusosalistele (antud juhul Taavi Aasale, Keskerakonnale ja Aleksandr Tšaplõginile) on neil võimalik esitada endapoolsed seisukohad ning ERJK seisukohad ümber lükata. Selleks peavad neil olema oma õiguslikud alused ja tõendid. 
  • Pärast seda, kui menetlusosalised on omapoolsed ärakuulamiskirjad komisjonile saatnud, arutakse neid komisjonis ning tehakse otsus, kas nende tõendid on piisavad, et ERJK seisukoht ümber lükata.
  • Kui nende tõendid ei lükka ERJK seisukohti ümber, tehakse ettekirjutus. Ettekirjutuses nõutakse asjaosaliselt välja summa, mis on kindla metoodika järgi välja arvutatud. Summade suurust hetkel ei avalikustata. Summa tuleb tasuda Tallinna linnale. 
  • Kui Taavi Aas, Keskerakond või Aleksandr Tšaplõgin leiavad, et ettekirjutus on õiguspärane ja nõue põhineb seadusel, täidavad nad selle ja vaidlus on lõppenud. 
  • Kui nad leiavad, et see on ebaseaduslik, siis on neil võimalus pöörduda kohtusse.

Allikas: ERJK esimees Ardo Ojasalu. 

Loe lisaks:

Saated PBKs tõid peaministriparteile kaasa uurimise

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles