Sotside peasekretär paneb ameti maha

Kristen Kanarik

FOTO: www.sotsdem.ee

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär Kristen Kanarik paneb ameti maha. Uueks peasekretäriks saab tõenäoliselt praegune riigikogu fraktsiooni esimees Kalvi Kõva. 

Poolteist aastat tagasi, 2016. aasta suvel sotside peasekretäriks valitud Kristen Kanarik sai erakonnakaaslaste heakskiidu töö jätkamiseks ka läinudsuvisel erakonna üldkogul. Alanud aasta esimesel päeval teatas Kanarik erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et taandab end peasekretäri ametist.

«See otsus ei tulnud kindlasti lihtsalt, kuivõrd usaldasite mind äsja sellel suvel jätkama. Olen seda enda jaoks selgeks mõelnud ning seejuures konsulteerinud nii meie erakonna esimehega kui ka enda perega,» selgitas Kanarik erakonnakaaslastele saadetud kirjas, kuid jättis otsuse tagamaad lähemalt täpsustamata. 

Kanarik kinnitas, et plaanib endiselt jääda erakonnaga seotuks ning on jõu ja nõuga toeks ka uuele peasekretärile. «Kalvi on igati sobiv sellele vastutusrikkale kohale ning kindlasti on kasuks tema eelnev kogemus peasekretärina ja ka fraktsiooni esimehena,» selgitas ta. 

Fraktsiooni esimees peasekretäriks 

Kalvi Kõva

FOTO: Arvet Mägi / Virumaa Teataja

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Kalvi Kõva kinnitas, et erakonna esimees Jevgeni Ossinovski on teinud talle ettepaneku asuda erakonna peasekretäriks. «Olen selle ettepaneku vastu võtnud,» kinnitas Kõva.

Erakonna juhatus asub uue peasekretäri teemat arutama ja otsustama jaanuari teises pooles. Juhatuse heakskiidul asuks Kõva kuni korralise üldkoguni tööle erakonna peasekretäri kohusetäitjana. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogu peaks toimuma hiljemalt suvel. 

Kõva kinnitas, et peasekretäri kohuseid täites loobub ta riigikogus fraktsiooni esimehe kohast. Et praegu on riigikogus istungitevaba nädal, võetakse fraktsiooni uue juhi teema fookusesse tõenäoliselt järgmisel nädalal. «Meil on fraktsioonis väga palju tublisid liikmeid, kes selle ametiga kindlasti väga hästi hakkama saaksid,» vastas Kõva küsimusele, kellest võiks tema hinnangul saada fraktsiooni uus juht. 

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni kuulub 15 saadikut: Kalvi Kõva, Heljo Pikhof, Liisa Oviir, Hannes Hanso, Toomas Jürgenstein, Helmen Kütt, Inara Luigas, Jaanus Marrandi, Marianne Mikko, Eiki Nestor, Barbi Pilvre, Rein Randver, Tanel Talve, Rainer Vakra ja Hardi Volmer. 

Peasekretäri kohustused 

Peasekretär korraldab erakonna igapäevast juhtimist lähtudes üldkogu, volikogu ja juhatuse otsustest.

Peasekretär:

1) korraldab juhatuse otsuste täitmist;

2) esitab volikogule kinnitamiseks erakonna liikmete hulgast erakonna sekretärid ning juhendab ja kontrollib nende tööd;

3) esitab volikogule aruandlusperioodi laekumiste ning kulutuste aruande;

4) valmistab ette järgmise aruandlusperioodi eelarve eelnõu;

5) sõlmib ja lõpetab töölepingud palgaliste töötajatega, annab neile tööülesandeid ja kontrollib nende täitmist;

6) moodustab vajadusel töö korraldamiseks või otsuste ettevalmistamiseks töörühmi

Peasekretäri äraolekul täidab tema ülesandeid juhatuse poolt määratud isik. Kui erakonna üldkogu ei kinnitanud esimehe esitatud peasekretäri kandidaati, täidab uue peasekretäri kinnitamiseni peasekretäri ülesandeid volikogu poolt määratud isik.

Allikas: sotsid.ee 

Tagasi üles