Herkel: kõigi probleemide ema on Tondiraba spordikeskuse auditi varjamine
Lisatud Taavi Aasa kommentaar

Andres Herkel

FOTO: Liis Treimann / Postimees

Tallinna linnapea Taavi Aas ja volikogu esimees Mihhail Kõlvart käisid täna hommikul riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni ees selgitamas Tondiraba spordikeskusega seonduvat, komisjoni esimehe Andres Herkeli sõnul ei suutnud linnajuhud arusaadavalt põhjendada, miks jäi audit aastaks avalikkuse eest varjule.

Audit jõudis Tallinna sisekontrolli teenistuselt küll linnapea Taavi Aasani, kuid sinna see ka jäi ning linnavalitsuse istungile audit ei jõudnud.

«Seda, miks audit linnapea juurest edasi ei jõudnud, küsiti komisjonis nii linnapealt Aasalt kui ka tollaselt abilinnapealt Mihhail Kõlvartilt korduvalt erinevates variatsioonides, kuid ükski seletus ei olnud minu hinnangul loogiline. Üks põhjendus oli, et audit saadeti politseisse. Kuid see ei seleta asjaolu, miks tuli otsus auditi kohta sellisel kujul alles 22. novembril 2017, kuigi auditil olid kõigi vajalike ametnike allkirjad all 8. novembril 2016,» rääkis Herkel.

Ta tõdes, et ükski vastus ei olnud selline, mille kohta võiks öelda, et see on loogiline ja komisjoni liikmeid rahuldav.

Herkeli sõnul ei ole kõik komisjoni liikmed üksmeelel selles, kas Tondiraba spordikeskuse juht Jelena Glebova vajanuks väljavahetamist ja kas tema kohale oleks pidanud korraldama avaliku konkursi. Kuid komisjon jõudis üksmeelele selles, et audit oleks pidanud jõudma volikogu revisjonikomisjonini, kes oleks saanud teha oma järeldused.

«See, et linnavalitsus tegi vaikselt oma järeldusi ja ümberkorraldusi, ei ole avatud demokraatliku ühiskonnas veenev. Kujutagem ette et riigikontroll teeb mõne auditi ja riigikogu vastav komisjon otsustab, et seda ei avalikustata ja sellega avalikult ei tegeleta. See on täiesti mõeldamatu olukord,» ütles Herkel.

Korruptsioonivastase erikomisjoni juhi sõnul formuleerib komisjon lähiajal oma seisukoha, mille järgi on auditi avalikkuse ette jõudmine arusaamatu. Mis edasi saab, sõltub Herkeli sõnul eelkõige Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjonist.

«Räägitakse sisekontrolli järelauditi vajadusest. Ma loodan, et järgmised otsused tehtaks linnasüsteemis adekvaatselt ja ühtegi järeldust ei peideta ega kaitsta,» lausus Herkel.

Herkel lisas, et tema hinnangul said Tondiraba spordikeskuse probleemid alguse juba keskuse juhi määramisest ilma konkursita.

«See leidis aset arenenud demokraatiale mittekohasel viisil eelmise linnapea Edgar Savisaare ajal. Kuid kõigi probleemide ema on see, kuidas sai juhtuda, et auditiga ei minda edasi, sellest ei informeerita volikogu ja see ei jõua avalikkuse ette, nagu ühe auditiga peaks toimuma,» ütles Herkel.

Linnavalitsus: oleme tegutsenud auditiga otsustavalt

Linnavalitsuse teatel ütles Aas komisjoni liikmetele, et Tallinn tegeleb intensiivselt Tondirabas ilmnenud probleemide kõrvaldamisega, algatatud on järelaudit ning otsustavalt reageeritakse kõikidele murekohtadele.

Aasa sõnul edastas sisekontroll kõik vajalikud materjalid õigeaegselt politseile, asus kiiresti puudujääke kõrvaldama ja eksinud töötaja on ametist lahkunud. Praegu on halli juhtimine pideva tähelepanu all ja käimas on ka järelaudit, mis hindab, kas halli juhtimine on paranenud.

«Selgitasime komisjonile seda, miks Tallinna linnavalitsus 2016. aastal Tondiraba jäähalli osas auditi algatas, miks otsustas linnakantselei selle tulemustega kaks korda politsei poole pöörduda ja mida oleme teinud olukorra normaliseerimiseks,» ütles Aas.

Aas nimetas kahetsusväärseks, et komisjonist ei tulnud sisulist panust ega uusi argumente. «Mõne poliitiku jaoks on erikomisjon muutunud kampaaniainstrumendiks, kus saab esineda poliitiliste lööklausetega. Sooviksin komisjonilt rohkem sisu ja vähem propagandat,» ütles Aas ja lisas, et ta oleks soovinud komisjonilt konstruktiivseid ettepanekuid edaspidiseks.

«Kui neid ettepanekuid edaspidi koorub, siis tasub neid kindlasti kaaluda, kuid täna me neid kahjuks ei kuulnud,» ütles Aas.

Tagasi üles