Keskerakonna ja ERJK sularahavaidlus saab lahendi detsembris

Keskerakond

FOTO: logo

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) ja Keskerakonna vaidlus selle üle, kas erakonna suurt kassajääki saab tõlgendada ebaseadusliku annetusena, saab kohtulahendi detsembris.

Tänavu 14. veebruari ettekirjutusega kohustas ERJK MTÜ-d Eesti Keskerakond kandma ettekirjutuses käsitletud keelatud annetus kogusummas 110 100 eurot riigieelarvesse ning esitama vastustajale tõendi kohustuse täitmise kohta. Keskerakond leidis aga, et ettekirjutuses on asutud alusetult ja põhjendamatult seisukohale, et erakond on saanud keelatud annetusi summas 110 100 eurot, mis tuleks kanda riigieelarvesse.

Esmaspäevasel istungil Tallinna halduskohtus jäid pooled oma seisukohtade juurde. Kohus määras otsuse kuulutamise ajaks 8. detsembri.

Keskerakond deklareeris oma 2014. aasta majandusaasta aruandes 31. detsembri seisuga kassa sularaha jäägiks 174 427 eurot. ERJK viitas, et 2013. aasta lõpu seisuga oli Keskerakonna sularaha jääk 59 340 eurot. See tähendab, et minimaalselt on sularaha sissetulek aasta jooksul olnud 115 087 eurot, kuid kui aasta jooksul on sularaha ka kassast välja liikunud, võib eeldada, et sularaha sissetulek on suurem, märkis ERJK.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand ütles 2016. aasta veebruaris BNSile, et komisjon arutas Keskerakonna tavatult suure kassareservi küsimust ja otsustas algatada Keskerakonna suhtes ettekirjutuse tegemise. Tarandi sõnul moodustavad ERJK hinnangul kassareservis olnud 100 000 eurot anonüümsed ehk keelatud annetused. «Kuna pole tõendatud, et raha on ausalt saadud, siis järelikult on tegemist rahaga, mille päritolu pole teada,» ütles Tarand.

Erakond, kes on saanud keelatuks tunnistatud annetuse, peab selle annetajale tagasi maksma. Kui annetaja isikut ei õnnestu tuvastada, tuleb erakonnal keelatud annetus kanda riigi tuludesse.

Segaduste ajal, aastatel 2007–2015, oli Keskerakonna peasekretär Priit Toobal.

Keskerakonna juhatus otsustas ERJK vastu kohtusse pöörduda. «Me leidsime, et see ei ole faktidega tõestatud. Me oleme pikalt koostööd teinud, kirju vahetanud ja selgitanud ERJK-le ja nüüd nad ikkagi otsustasid ettekirjutuse teha. Aga me ei ole leidnud selle kohta faktilist tõendusmaterjali,» on öelnud endine Keskerakonna peasekretär Jaak Aab.

Tagasi üles