Enamik üksikkandidaate on jätnud valimiskulude aruanded õigeks ajaks esitamata

Õigeaegselt esitatud Valimisliidu Ühinenud Kogukonnad aruandest selgub, valimisliidul kulus kohalike valimiste reklaamikuludeks 4379 eurot. Pildil on valimispeoks valminud tort.

FOTO: Maarius Suviste / Valgamaalane

Eile kukkus tähtaeg, mil erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid pidid erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) esiatama valimiskampaania aruande. Viimastel andmetel on kohustust täitnud ligi 60% valimisliitudest ja ainult 25% üksikkandidaatidest. 

Suurematest erakondadest on aruande esitanud kõik peale Keskerakonna. Tõsi, tegu on täiendava aruandega, mida erakonnad peavad tegema oma liikmete individuaalsete kulutuste kohta. Põhiaruanne tuleb suurematel erakondadel esitada jaanuaris.  

«Keskerakonna kohta ei saa muidugi öelda, et neil on (aruanne - A.P.) esitamata, võib olla neil ei ole ühtegi sellist kandidaati, kes oleks omakulusid teinud,» selgitas erakondade rahastamise järelevalve komisjoni aseesimees Kaarel Tarand. 

Suurim probleem on aga valimisliitude ja üksikkandidaatidega, kelle seas on märkimisväärselt palju neid, kes pole oma sügiseste kohalike valimiste kampaaniakulude aruandeid komisjonile esitanud. 

Suur osa aruandeid on esitamata

Et lõppkokkuvõtteid on vara teha ning loodetavasti laekub veel aruandeid, toob Tarand välja järgmised suurusjärgud: 160st valimisliidust on aruande esitanud ligi 100 ehk 60% ning 60st üksikkandidaadist 15 ehk 25%.

«Esialgu tuleb nõuda ikkagi kohustuste täitmist ja selgitada välja põhjused, miks need on täitmata. Ja kui see asi läheb pikale, vinduma, eks siis tulevad järgmised sammud,» sõnas Tarand. Üheks viivitamise põhjuseks on prognoositud ID-kaardiga seotud probleeme. 

Aruande esitamiseks peab nimelt aruandekeskkonda esmalt ID-kaardi abil sisse logima aruandekohuslase õigustatud isik. Erakonna puhul juhatuse liige, valimisliidu puhul seltsingulepinguga määratud juhtima õigustatud isik, üksikkandidaadi puhul tema ise, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Tarand rõhutas, et kui kandidaat on püüdlik ja tahab aruannet esitada, kuid lihtsalt ei oska, saab ta komisjonist abi. «Teine asi on sihilik pahatahtlikkus või seaduse ignoreerimine,» rõhutas Tarand. Seejärel järgnevad ettekirjutused ning kõige äärmuslikuma meetodina sunniraha. 

Suurimad kulutused Savisaare ja Sõõruma valimisliidul 

Läinud kohalikel valimistel tegi suurima, enam kui poolemiljonilise kampaaniakulutuse Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn. 

Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna kandidaatidest sai Tallinna linnavolikokku ainsana ning isikumandaadiga Edgar Savisaar. Valimisliidu kampaaniakulu oli kokku 564 680 eurot, seisab erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) kodulehel. 

KAMPAANIAKULUDE TOP 10 (seisuga 17.11.2017)

Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn 564 680

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 28 769

Sotsiaaldemokraatlik Erakond 23 444

Valimisliit Jõhvi 21 789

Eesti Reformierakond 17 799

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 16 313

Valimisliit Tartu Heaks 14 728

Haapsalu ja Ridala valimisliit "HARI" 14 471

Tuleviku Viimsi valimisliit 10 888

EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI 9 212

Kõige väiksema kampaaniakulutuse on praegustel andmetel teinud üksikkandidaat Anne Kiilaspää, kel kulus reklaamtrükistele 4 eurot. Seni esitatud andmete põhjal tegi üksikkandidaatidest kulukaima, 851-eurose valimiskampaania Tallinna kesklinnas kandideerinud ajakirjanik Krister Kivi. 

Valimiskampaania aruande pidi ERJK-le esitama iga valimistel osalenud erakond, valimisliit ja üksikkandidaat 16. novembriks.

Valimiskampaania rahastamist ja sellekohast aruandlust reguleerib erakonnaseadus, mille nõuete täitmise üle teeb järelevalvet ERJK. Valimiskampaania lubatud rahastamise allikaks on füüsiliste isikute annetused, üksikkandidaadi puhul ka tema isiklik vara.  Valimiskampaania aruanne esitatakse ERJK-le komisjoni nõutud vormis, st veebikeskkonnas, ühe kuu jooksul arvates valimispäevast. 

ERJK arutab aruandeid oma 23. novembril toimuval koosolekul.

Loe ka neid

Tagasi üles