Narvas pürivad võimule sulid

Viru maakohtu pingis endine Narva linnavolinik Fjodor Ovsjannikov (paremalt esimene), ettevõtja Viktor Belsner, samuti linnavolikokku kuulunud Andrei Filippov ning ehitusärimehed Sergei Hamitski ja Aleksandr Arsentjev.

FOTO: Ilja Smirnov

Narva Keskerakonna valimisnimekirjas kandideerib mitu kriminaalse taustaga inimest. Sajaliikmelises nimistus leidub nii selliseid, kelle karistus on kustunud, kui ka neid, kelle süüdimõistmine on alles jõustunud.

Esmajoones tuleb mainida linnavolikogu liiget Fjodor Ovsjannikovi ja abilinnapead Andrei Filippovit, kelle süüdimõistev otsus jõustus lõplikult eelmisel nädalal – riigikogus otsustas Tartu ringkonnakohtu otsust mitte menetleda. Tartu ringkonnakohus jättis jõusse Viru maakohtus 7. aprillil 2014 tehtud otsuse, millega Narva endised linnajuhid süüdi mõisteti, kuid muutis vangistuse tingimisi karistuseks kaheaastase katseajaga.

Filippov tunnistati süüdi altkäemaksu võtmises ja konkurentsikuritegudes. Ovsjannikov jäi süüdi mõjuvõimuga kauplemises ning samuti konkurentsikuritegudes.

Süüdistuse järgi lõi Narva linnavolikogu ja linnavalitsuse riigihanke konkursikomisjoni liige, keskerakondlane Ovsjannikov aastatel 2008–2011 Narvas konkurentsi kahjustava olukorra. Nimelt oli ehitusettevõtetel võimalik linnavalitsuse rahastatavaid ehitus- või remonttöid teha vaid siis, kui nad tasusid Ovsjannikovile või temaga ühiselt tegutsenud ettevõtjale Gennadile varjatult kümme protsenti linnavalitsusega sõlmitud töövõtulepingute maksumustest.

Filippov lubas aga süüdistuse järgi tänutäheks erisoodustusi firmale, kes tegi tema lähedase korterit remontides allahindlust. Nimelt lubas Filippov ettevõtjale, et  tema nimetatud firmad valitakse edaspidi Narva linna hankemenetlustega tellitavate avariitööde tegijaks ilma sisulise konkursita. Samuti lepiti kokku, et Filippov saab vajaduse korral ettevõtja vahendusel muidki soodustusi.

Konkurentsi kahjustava tegevuse tõttu tekkis olukord, kus ehitus- ja remondihangetes osalevate ettevõtete nimekiri lepiti alati eelnevalt kokku ning seejärel kontrolliti Filippovi kaasabil ka pakkumuskutsete saajate ringi.  Nii tagati, et hankekonkurssidel ei saaks osaleda keegi kolmas ning kõik selle valdkonna munitsipaaltellimused jagataks omavahel ära.

Süüdimõistmisest hoolimata on mõlemad mehed endiselt Keskerakonna valimisnimekirjas.

Andrei Filippov kavatseb enda sõnul kaevata kohtuotsuse edasi Euroopa Inimõiguste Kohtusse, kuna ta on selles süüasjas korra juba süüdi mõistetud, kuid asi saadeti tagasi madalama astme kohtusse, kus seekord langetati süüdimõistev otsus. Fjodor Ovsjannikov ei soovinud oma kandideerimist pärast süüdimõistmist kommenteerida.

Narva linnasekretär Ants Liimets ütles, et on inimeste vaba valik, kas hääletada nende kahe kandidaadi poolt või mitte. Liimets märkis, et kui valijad otsustavad Ovsjannikovi ja Filippolvi poolt siiski hääletada, tegeleb Narva valimiskomisjon nendega pärast valimisi. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse järgi ei võta valimistest osa inimene, kelle kohus on süüdi mõistnud ja kes kannab vanglakaristust. Kuna Ovsjannikov ja Filippov ei ole vangis, siis seadus neil kandideerimist ei keela.

Peale nimetatute kandideerib Keskerakonna nimekirjas ka ettevõtja Aleksandr Moissejev, kes mõisteti 2010. aastal politseinikule altkäemaksu pakkumise eest kriminaalkorras süüdi. Liimetsa sõnul on Moissejev oma karistuse kandnud ning seetõttu ei olevat kriminaalne minevik tema poliitilises karjääris takistus.

Keskerakonna nimekirjas kandideerib ka endine abilinnapea Sofia Homjakova, kelle Viru maakohus mõistis 2011. aastal süüdi väärteomenetluses teadvalt ebaseadusliku otsuse tegemisele kihutamises ja määras talle rahalise karistuse.

Süüdistuse järgi kasutas Homjakova 2006. aastal mõjuvõimu teiste linnaametnike suhtes, et need nõustuksid tema sugulase ja elukaaslasega seotud firmalt vara vastu võtma. Mõjuvõimuga kaubeldes jõudis ta süüdistuse järgi selleni, et kohalik sotsiaalabiamet sõlmis rendilepingu Homjakova elukaaslasega seotud äriühinguga. Samuti kihutas naine oma endist alluvat, Narva linna arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti spetsialisti vähendama ühele juriidilisele isikule väärteomenetluse käigus tehtud rahatrahvi summat.

Peale selle seisab Keskerakonna nimekirjas ka Narva linnavolikogu endise esimehe Aleksandr Jefimovi nimi, kelle Viru maakohus tunnistas tänavu juulis süüdi kelmuses. Kohtuotsus ei ole jõustunud, kuna Jefomov kaebas otsuse edasi ringkonnakohtusse.

Süüdistuse järgi sai Jefimov 2014. ja 2015. aastal linnavolikogu aseesimehena töötamise ajal haigekassalt kuuel korral kokku 4995 euro ja 83 sendi ulatuses ajutise töövõimetuse hüvitist. Ta esitas andmed haigekassale haigushüvitise väljapetmise eesmärgil nime FIE Juriidiline Büroo Aleksandr Jefimov all. Haigekassa maksis Jefimovile välja haigushüvitisi, millele tal tegelikult õigust polnud.

Kuid Narva keskerakondlaste nimekirjas on veel kaks kriminaalse taustaga  kandidaati: Narva endine politseiprefekt Artur Pärnoja, kes tegutseb praegu ettevõtjana, ja ühe lasteaia juhataja Tatjana Korelina. Mõlemal lasub süüdistus dokumentide võltsimises, kuid need ei ole omavahel seotud. Pärnoja on kaevanud oma kohtuotsuse edasi teise astme kohtusse, Korelina kohtumenetlus ei ole veel esimeses astmes otsuseni jõudnud.

Samas loobus kandideerimast valimisliidu Meie Narva kandidaat, kes oli mitu aastat tagasi kriminaalsüüdistusega kohtu all, kuid kelle kohus õigeks mõistis.

Keskerakondlaste valimisliit Meie Narva esitas eelmisel nädalal 61 kandidaadist koosneva valimisnimekirja. Enne valimisnimekirjade lõplikku registreerimist võttis Silvi Erro oma kandidatuuri maha.

Parteitu Erro on jurist, kes kaotas 2011. aastal Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri koha, kuna tema suhtes algatati kriminaalmenetlus. Riigiprokuratuuri süüdistuse järgi nõudis Erro altkäemaksu selle eest, et prokuratuur ei taotleks süüdistatava vahi alla võtmist. Süüdistatav mees pöördus kaitsepolitsei poole. Õiguskaitseorganite kontrolli all matkiti kuritegu. Erro võeti vahi alla ning ta veetis neli kuud arestikambris.

Kohus mõistis Erro 2013. aastal õigeks, leides, et jälitus ei toimunud seaduslikult ega olnud piisavalt põhjendatud, mistõttu ei saa niimoodi kogutud tõendeid kohtumenetluses arvesse võtta. Samuti olid tunnistajate ütlused kohtu hinnangul ebausaldusväärsed. Kohus leidis, et kuriteo matkimise asemel toimus provokatsioon.

Kuigi kohus mõistis Erro õigeks, oli tema karjäär prokuratuuris süüdistuse tõttu lõppenud. Kohus mõistis talle vahi all oldud aja eest kompensatsiooniks 13 532 eurot, kuigi ta ise oli nõudnud ligi 258 000.

Praegu on Silvi Errol oma õigusfirma. Ta eitas otsustavalt, et tema kandideerimast loobumine on seotud aastatetaguste sündmustega. «Mis see asjasse puutub? Kohus on oma seisukoha selle juhtumi kohta juba välja öelnud ja mina olen seda samuti juba ammu teinud,» ütles ta.

Loobumist põhjendas Erro ajapuudusega. «Ma sain teistsuguseid ettepanekuid, kandideerimisest loobumine on seotud minu tööga,» ütles ta.

Vene keelest tõlkinud Andres Einmann

Tagasi üles