ERJK jälgib valimiste eel munitsipaalmeedia kasutamist

Kogunes erakondade rahastamise järelevalve komisjon.

FOTO: Erik Prozes

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) asub kohalike valimise eel seirama avaliku raha eest välja antavate munitsipaalväljaannete kasutamist.

Komisjon on koos riigikontrolliga tellinud 216 munitsipaalväljaannet hõlmava monitooringu, mille põhjal tehtav analüüs annab komisjonile võimaluse hinnata, kas linna- või vallaväljaandeid on kasutatud valimiskampaanias valikuliselt mõne erakonna, valimisliidu või kandidaadi huvides, teatas ERJK.

Muu hulgas võrreldakse valimiseelse perioodi meediakajastuste iseloomu ja mahtu tavapärase meediakajastusega. Riigikontroll saab Balti Meediamonitooringu Grupi tehtava monitooringu andmeid kasutada avaliku raha kasutamist käsitlevates auditites.

Eelmiste, 2013. aasta kohalike valimiste eelset ja aegset rahakasutust analüüsides tuvastas riigikontroll, et Tallinnas kasutati teavitustegevuse sildi all poliitikute ja erakonna reklaamimiseks avalikku raha. ERJK leidis, et maksumaksja raha eest korraldati avalikkusele suunatud teavituskampaaniaid, mille sisuline eesmärk oli valimistel osalenud poliitikute mainekujundus. Komisjon asus seisukohale, et tegemist on keelatud annetusega ning tegi rea ettekirjutusi, millega kohustas raha linnale tagasi maksma.

Järgmised kohalikud valimised toimuvad 15. oktoobril.

Tagasi üles