Iva ja Seeder lubavad taas üles leida IRLi maailmavaate

IRLi suurkogu.

FOTO: Andres Haabu

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) uueks juhiks kandideerivad Kaia Iva ja Helir-Valdor Seeder lubavad mõlemad erakonnakaaslastele saadetud kirjades taastada erakonna maailmavaate ning korrastada erakonnasisest tööd.

IRLi liikmed teevad Iva ja Seedri vahel valiku järgmisel laupäeval, mil koguneb erakonna suurkogu. Postimees avaldab juhikandidaatide erakonna siselisti saadetud kirjad muutmata kujul.

Seeder: IRL ei tohi kaotada ambitsiooni

Helir-Valdor Seeder.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Kallid aatekaaslased ja head sõbrad!

Elame suurte muutuste ajal. Maailm on rahutu ja ebastabiilsus suur. Inimesed vajavad selles olukorras selgust ja kindlust. Samamoodi võib iseloomustada olukorda erakonnas. Aga nii nagu ühiskonnas tuleb ise olla aktiivne oma elu korraldamisel, nii peab ka IRL ise leidma lahendused, kuidas edasi. IRL ei vaja ilukõnet. IRL ei vaja kolekõnet. IRL vajab edasiminekut ja edu. Üheskoos on see võimalik.

Teile, head erakonnakaaslased, on mul kaks soovi-lubadust. Esiteks, peame taastama IRLi põhikirjajärgse maailmavaate. See on meie kompass Eesti poliitmaastikul. IRL on rahvuslik-konservatiivne erakond. Me ei pea häbenema oma maailmavaadet, vaid vastupidi, arusaadavalt ja usutavalt seda igapäevaselt ellu viima. Nii tekib kindlustunne ka Eesti inimestes ja taastub usaldus meie erakonna suhtes.

Teiseks, peame oluliselt parandama erakonna toimimist organisatsioonina. See tähendab juhtimise korrastamist, kohustuste ja vastutuse täpset määratlemist, info liikumist, sisulist suhtlemist erakonna juhtide ja ühenduste ning piirkondade esindajate vahel. Ainult korrastatud ja toimiva erakonnana saame oma poliitikat edukalt ellu viia.

Eesti vajab IRLi. Peame kaitsma meile olulisi väärtusi, et Eesti oleks vaba, meie pered ja jõukus kasvaks, et oleksime õnnelikud ja säiliks eestlus. Oleme väike ja nutikas rahvas, mis annab meile palju eeliseid ja võimaldab meil Euroopas mitmeski valdkonnas olla suunanäitajaks.

Aga me ei tohi kaotada ambitsiooni. Mõistes, kus me oleme, on meil võimalik mõista, kuhu meil on võimalik jõuda. Riigina, rahvana, erakonnana, igaühel isiklikult. Väga kaugele.

Selleks on meil vaja:

  • Eesti peret, mis hoiab ja armastab üksteist. Kasvab ja tahab kasvada;
  • Eesti inimeste hoogustuvat hakkamasaamist. Vaba ettevõtlus ja tugev majandus on selle aluseks;
  • Eesti julgeolekut. Et iga inimene Eestis mitte ainult ei looda turvalisusele ja julgeolekule, vaid on veendunud, et see on olemas ja loob seda ka ise;
  • Eesti küla. Et iga maanurk on Eesti maamärk. Terve Eesti peab elama;
  • Eesti tarkust. Hariduse kõrval olgu au sees haritus. Rahvakultuur õitsegu. Eesti keelt kõneldagu, räägitagu ja kirjutatagu;
  • Eesti keskkond olgu puhas ja terve. Meil on vaja ise otsustada, mida me tulevikus tähtsaks peame. Puhas järv, puhkav närv.

Kandideerides erakonna esimeheks, tean et see ei ole auamet. See nõuab tööd ja koostööd. Aga üheskoos ületame raskused ja üksteist toetades viime ellu oma unistused. Keegi teine seda meie eest ei tee. Ise teeme, ise vastutame ja ise rõõmustame, kui seda suudame. Kindlasti suudame!

 

Iva: me ei loovuta oma positsiooni populistlikele jõududele

Hea erakonnakaaslane!

Kaia Iva. / Mihkel Maripuu / Postimees

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Ma ei taha pikemalt peatuda teemal, kes on süüdi meie madalas reitingus, või kaevata minevikus. Me oleme siia jõudnud koos. On aeg edasi minna, üheskoos! Olles erakond, kes korraldab oma tegevust ja töötab Eesti heaks kindla kava järgi, selgete konservatiivsete põhimõtete järgi.

Olen andnud nõusoleku kandideerida erakonna juhiks. Ma ei oota Teie toetust sellepärast, et olen naisjuht, vaid et soovin koos teiega ellu viia plaani, mille toel me praegusest olukorrast välja tuleme ja taas meile kuuluva väärika positsiooni konservatiivsel tiival sisse võtame. Me ei loovuta seda populistlikele jõududele, kelle nimes on sõna «konservatiiv», või kes lisavad sinna ette veel sõna «vaba».

Meie erakonna ees ei seisa suure väljakutsena mitte ainult kohalike volikogude valimised, vaid erakonna tulevik tervikuna. Mart Laar on õigesti osutanud, et vajame selgemat sõnastamist, kellele ja milleks meid vaja on, mille eest me siis õigupoolest seisame. IRLi väärtus peitub meie liikmetes – rahvuslikes ERSP asutajates, olulisi reforme ellu viinud isamaaliitlastes, majandusarengut rõhutanud Res Publicas ja neis, kes on liitunud meiega viimastel aastatel.

ISAMAA selgroog on vaba ja haritud riik, vabad ja haritud inimesed. Meie julgeolek, kodanike kaitsetahe, koostöö liitlastega ja välispoliitiline sidusus on aluseks Eesti, meie keele ja kultuuri kestvusele. Tugev ja praktiline haridus valmistab inimest ette panustama majandusse, olema loov ja enda eest hoolt kandma, andes inimesele võimaluse kujundada elu enda soovi järgi – väljendugu see suures peres, jõukuses või valikuvabadustes. Haridus loob aluse olemaks väärikas ja üksteise suhtes lugupidav.

ISAMAA teab, et jõukus tuleb läbi töö. See on meie selge konservatiivne põhijoon. Meie ühine ülesanne on hoida ühiskonnas avatud vaimu ning positiivset suhtumist ettevõtjatesse, kaasata otsuste tegemisse nende kogemus ning kaitsta tehtud investeeringuid õigusselguse toel. Meie erakond väärtustab kohalike omavalitsuste tööd ja annab neile rohkem otsustusõigust. Väärtustame iga inimese tööpanust. Uuest aastast tavalise palga saajatele kehtima hakkav suurem maksuvaba osa vähendab tööjõumakse ja parandab inimeste toimetulekut. Samm selles suunas, et inimesed saaksid elada täisväärtuslikku elu, olla vabad ja loovad.

ISAMAA aluseks on meie lapsed ja tugevad pered. Rahvusriigina on oluline, et oleksime ise oma maa peremehed, et kestaks eesti keel ja areneks meie kultuur. Iga eestlane on meile oluline, olgu kodu- või välismaal. Iga pere on meile tähtis, iga laps oluline. Et saaksime kesta, anname ühiskonna toe nõrgematele ja soosime lasterikkust: sel aastal käivitus elatisabifond ja juulikuust maksame lasterikka pere 300-eurost toetust kolme ja enama lapsega perele. Oleme otsustanud muuta vanemapuhkuse paindlikumaks, et pered saaksid oma elu korraldada just nii, et nende lapsed oleksid kõige paremini hoitud ja pered õnnelikud.

Meie erakond valib juhtorganitesse inimesed, keda ta usaldab ja austab. Juhtorganid peavad vastama samaga, usaldama ja austama oma liikmeid. Selleks on vaja piirkondades ja liikmeühendustes tehtavat tööd ja algatusi arvesse võtta ja toetada. Oluline on infovahetuse tagamine, e-valimiste rakendamine, erakonna volikogule suurema sisulise töö usaldamine.

Meie erakond on väärika ajalooga, meie liikmetel on oluline panus vaba ühiskonna ülesehitamisel ja Eesti suunamisel idast läände. Meie erakond teab, et vabadust tuleb ehitada iga päev.

Meie erakond peaks olema tavalise Eesti inimese, targa ja tubli kodaniku esimene valik, kindel ja usaldusväärne. Me ei pea kõigile meeldima, kuid me peame tegutsema nii, et meie töö saaks olla lugupidamist vääriv.

Margaret Thatcher on öelnud: «Võitu ei tule, kui seisad ainult asjadele vastu. Võit tuleb ainult siis, kui oled asjade poolt.» Kandideerin erakonna esimeheks, et saaksime koos anda Eesti inimestele võimaluse olla meie poolt, et saaksime üheskoos olla vaba ja väärika ühiskonna poolt.

13. mail ärge valige mind, kui te samal ajalt mõtlete: «Vaatame, kuidas sa hakkama saad.». Valige mind vaid siis, kui olete valmis ütlema: «ME saame sellega hakkama!» Konservatiiv teab, et väärtust luuakse tööga. See on meie võimalus!

Tagasi üles