Võimuliit tõstab kõrghariduse riiklikku tellimust 40 protsenti

Tartu Ülikooli peahoone.

FOTO: Margus Ansu

Reformierakond ning Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) lubavad valitsemisprogrammis tõsta aastatel 2012-2014 kõrghariduse riiklikku koolitustellimust 40 protsendi võrra.

Valitsusprogrammi punktis «Tasuta ja tipptasemel kõrgharidus» lubatakse seada kvaliteet kõrghariduskorralduse läbivaks eesmärgiks.

Valitsuspartnerid soovivad, et kõrghariduse kvaliteet oleks ühiskonna üldise tähelepanu ja avaliku debati keskmes, muuhulgas toimiks teadusuuringute kaudu Eesti haridusseisu järjepidev seire.

Koalitsioonipartnerid lubavad luua kõigile võimekatele noortele Eestis võimaluse saada tasuta kõrgharidust.

Selleks võetakse 2011. aastal vastu seadus, millega suurendatakse aastatel 2012-2014 avalik-õiguslikele ülikoolidele või rakenduskõrgkoolidele riiklikku tellimust 40 protsendi võrra, tagades sellega õppemaksuta õppe kuni 12 500 sisseastumistingimused täitvale üliõpilasele eestikeelsetel õppekavadel ühe erialadiplomi omandamiseks nominaalaja jooksul.

Õppetöö kvaliteedi tõstmiseks muudetakse riikliku koolitustellimuse jaotust.

Samuti käivitatakse 1. jaanuarist 2015 vajaduspõhine õppetoetuste süsteem ja tõstetakse õppeedukust arvestavaid riiklike stipendiume.

Valitsusliit lubab seista selle eest, et kõrghariduse struktuuriuuenduseks saaks muuhulgas kasutada ka 2014. aastal algava Euroopa struktuurifondide uue rahastamisperioodi vahendeid.

Lubatakse luua magistrandidele suurem võimalus panna kokku isikupärane õpingukava erinevate ülikoolide parimaist kursusist.

Doktorandid hakkavad nooremteaduritena saama palka, mis on suurem seni makstud stipendiumist.

Võimuliit lubab säilitada riiklikud toetused väikestele humanitaarteaduslikele erialadele ülikoolides.

Arvestatakse humanitaarteaduste, sealhulgas ka rahvusteaduste erilaadsusega.

Tagasi üles